"When life puts you in tough situations, dont' say why me? Just say - try me"
- Just saying
 
 

vad är ett t-konto?

Ett t-konto är en manuell uppställningsform som ser ut som ett T.

bokföring, t-konto

 

Ett T-konto fungerar som ett konto i företagets huvudbok.

 

 • Varje kontonummer har sitt eget T-konto
  med en debet- respektive kreditsida.

 • Alla transaktioner som t ex har med kassan att göra bokförs mot T-kontot, 1910 - kassa.

 • Varje huvudkonto avslutas direkt mot resultaträkningen
  eller balansräkningen.

 • Resultatkonton, kontonummer 3-8,
  avslutas direkt mot resultaträkningen [RR].

 • Balanstkonton, kontonummer 1-2,
  avslutas direkt mot balansräkningen [BR].

t-konto
t - k o n t o

När du bokför i en konteringsruta arbetar du på ett visst sätt. När du bokför manuellt direkt i huvudboken, d v s på T-konto använder du en annan metodik.

 

 • Dagbok [konteringsruta].
 • Huvudbok [T-konto].

 

Låt inte de två olika metoderna lura dig. Det är exakt samma sorts bokföring och resultatet blir exakt likadant. Det handlar fortfarande om debet respektive kredit.

 

bokföring, konteringsruta

 

 

Klicka på bilden för att läsa mer om T-konto.

bokföring, t-konto

 

» läs mer om hur du bokför på t-konton »

Mall för t-konton
t - k o n t o

 

» mall för att träna bokföring på t-konton »

 

träna på övningsuppgifter
t - k o n t o

När du är säker på debet & kredit i konteringsrutor kan du gå vidare med att bokföra på t-konton. Du bokför direkt i huvudboken och kan därefter göra enkla bokslut.

Du fördjupar dina kunskaper och färdigheter genom att träna på olika nivåindelade uppgifter inom t-konto,

 

 • T-konto utan moms.
 • T-konto med moms.
 • Enkla bokslut.

 

» träna på fler övningsuppgifter med fullständiga facit »

utjämningsmetod vid bokslut
t - k o n t o

Ett bokslut innebär att du summerar alla t-kontonas transaktioner under en viss period som kallas företagets verksamhetsår. Du avslutar dina t-konton med hjälp av utjämningsmetoden.

Utjämningsmetoden innebär att du utjämnar samtliga t-konton och för över deras saldon till resultat- och balansräkningen.


Beräkna kontonas saldon genom att summera debetposter och kreditposter för alla t-konton. Skillnaden mellan summa debet- och kreditposter utgör kontots saldo.

Resultatkontonas saldo förs över till resultaträkningen [RR] och balanskontonas saldo förs över till balansräkningen [BR].

 

När du utjämnar ska du,

 

 • Räkna samman alla t-kontos debet- eller kreditsaldo.

 • Utjämna kontona så att båda sidor får samma värde.

 • Debet = Kredit.

 • Summan som utjämnat t-kontot flyttas till motsatt sida
  på resultaträkningen [RR] eller balansräkningen [BR].


» läs mer om utjämningsmetoden vid enkelt bokslut »

 
 

löpande bokföring »

exempel utan moms »

löner »

moms »

praktisk bokföring »

ränta & amortering »

speciella händelser »

« t-konto
 

övningsuppgifter »