"Konsten ligger inte i konsten, utan i marknadsföringen"
– Dan Wolgers, 1955-, konstprofessor
 
"Låt inte motivet skymma bilden"
- Christer Strömholm, 1918 - 2002, fotograf

5 vägar till en bra logotyp
e n k l a  l o g o t y p e r

En kreativ och kraftfull logotyp ska vara,

 

 • #1
  Enkel.
  - Ska vara lätt att förstå men signalera kvalitet.
  - Tidlöst typsnitt.

 • #2
  Unik
  - Ska sticka ut så att målgruppen kommer ihåg den.
  - Ska vara enkel att förklara och visuellt intressant.
  - Tänk tanken som ingen tidigare har tänkt.

 • #3
  Tidlös.
  - Ska fungerar på lång sikt utanför alla trender.
  - Undvik tråkiga klichéer.

 • #4
  Fungera på många olika sammanhang.
  - Fungera på alla plattformar, både digitla och analoga.

 • #5
  Lämplig för användaren.
en logotyp förmedlar känslor
e n k l a  l o g o t y p e r

Företagets logotyp är en viktig del av dess grafiska manual. Den beskriver företagets identitet och är oftast vårt ansikte utåt. Din logotyp ska vara lätt att känna igen och kommas ihåg, den ska representera våra kärnvärden [ledstjärnor] och den ska enkelt kunna associeras med vår verksamhet.

Företagets logotyp är unik för sin bransch, är skriven i ett tidlöst typsnitt, har oftast en symbol kopplat till sig i en genomtänkt färgkombination och förmedlar rätt känslor till sin målgrupp.

En grym logotyp gör dig glad.

logotypprocess
e n k l a  l o g o t y p e r

En bra och fungerande logotyp skapas inte på en kvart. Det är ett digert arbete som börjar med företagets affärsidé.

Den kreativa processen är en viktig trigger. Varje textrad som skrivs och varje skiss som tecknas kommunicerar med ditt undermetvetna. Du vet aldrig vad som händer i nästa steg.

 

Tag fram papper och penna och sätt igång!

 

Läs mer! process att ta fram en logotyp - process att ta fram en logotyp »

logotypprocess, Wass design
e n k l a  l o g o t y p e r

Företaget WASS-design producerade egendesignade smycken efter årets fyra årstider. Deras logotypprocess var väldigt kreativ och strukturerad. De skissade fram väldigt många förslag som inspirerade till ännu fler förslag som till slut blev företagets logotyp.

 

Läs mer! WASS-design logoprocess - WASS-design logoprocess »

logotypprocess, biz4you.se
e n k l a  l o g o t y p e r

Under många år fanns ingen logotyp kopplat till biz4you.se. Sen dök Linn Arvold Nilsson upp och hjälpte till. Det var Linn's tankar som till slut blev till vår trevliga logotyp. Ett stort TACK till Linn Arvold Nilsson :-).

 

Läs mer! biz4you logoprocess - biz4you logoprocess »

när ska din logotyp vara klar?
e n k l a  l o g o t y p e r

Du måste först förankra din idé och förpacka den till en affärsidé. När du segmenterat din målgrupp och undersökt marknaden börjar din affärsidé ta form. Nu kan du definiera din verksamhet och formulera dess affärsidé.

När det är dags för den kreativa processen att ta fram en logotyp bestämmer du och dina medarbetare.

Ju snabbare desto bättre för då kan ta fram företagets grafiska manual, börja designa en mängd olika dokument och designa företagets webbplats.

När din logotyp är klar kommer du även att kunna marknadsföra företagets varumärke både externt och internt.

Du kommer få en annan känsla för ditt företag och känna en stolthet för det du gör i ditt företag.

Börja skissa på ett tidigt stadium och behåll alla dina skisser oavsett hur crazy de är. De triggar ingång nästa skisser.

hur gör du rent praktiskt?
e n k l a  l o g o t y p e r

När du har definierat din verksamhet och spikat dess affärsidé är
det dags att skapa en logotyp.

 

 • Inspiration
  Googla fram många olika logotyper som kan inspirera dig.

 • Kärnvärden
  Definiera företagets ledstjärnor.

 • Företagets själ
  Ta fram det som speglar företagets själ och verksamhet.

 • Skisser
  Gör ett antal skisser som utgår från företagets grafiska manual.

 • Orginal
  Ta fram ett original som anpassas för olika tryckmetoder och för att visas på skärm.

 • Vektorisera
  Din logotyp ska fungera i alla storlekar [vektoriserad] samt göra sig bra både i färg och i svartvitt.

var ska din logo placeras?
e n k l a  l o g o t y p e r

En logotyp kommunicerar värden till din målgrupp. Det är viktigt att den placeras där du vill att den ska vara. Logotypen ska placeras,

 

 • Internt
  Du kan inte placera din logotyp lite här och var. Allt som har med din logotyp att göra regleras i företagets grafiska manual.

 • Externt
  På olika platser där prosects och kunder kan påverkas.
  Regleras i grafisk manual och tex mäss- & kampanjplan.

logotyp vs affärsidé [UF]
e n k l a  l o g o t y p e r

Ska logotypen kopplas till företagets affärsidé?
Både ja och nej.

Eftersom ditt företag är litet och har väldigt kort tid att bygga upp värden gentemot dina kunder kan det vara bra att skapa igenkänning i logotypen. Det innebär att kunden kan se vad du pysslar med i din logotype.


Det går utmärkt att välja en symbol som bara uppfattas som cool, men då måste företagets marknadskommunikation vara mer intensiv så kunderna lär sig vilka värden som finns i företagets logotype.

exempel - enkla logotyper
e n k l a  l o g o t y p e r

Nedan kända logotyper är inte svåra eller tidskrävande att designa och producera, men det kreativa arbetet med att komma fram till idén hur logotypen ska se ut är desto svårare.

 

exempel på enkla logotyper

Bild: Martin Hejdesten

skapa din logo här
e n k l a  l o g o t y p e r

På logomakr finns ett onlineverktyg till din hjälp.

 

Läs mer! safari - skapa din logotyp med verktyg hos logomakr »

 

vad är en logotyp?
e n k l a  l o g o t y p e r

En logotyp är företagets namn satt i ett speciellt utvalt typsnitt eller bild som ska kommunicera företagets själ. Logotypen kan vara en text, bild eller en kombination. Ofta ingår en unik symbol framtagen för företaget efter deras affärsidé.

 

En logotyp delas in i två olika typer,

 

 • Typografisk
  - Enbart text.

 • Symbolisk med ett ”logomark”.
  - Både text + symbol.

hur ser en bra logotyp ut?
e n k l a  l o g o t y p e r

En logotyp ska vara,

 

 • Enkel.
 • Kraftfull.
 • Tidlös.

 

En logotyp ska vara lätt att uppfatta och känna igen. Den ska vara unik och väl genomtänkt, identifiera företagets verksamhet eller adderar andra värden som kunden känner igen sig i.

 

 • En bra logotyp ska vara så enkel alla lätt kan uppfatta och känna igen vad den står för.

 • Den ska vara genomtänkt, unik och den ska kommunicera något om företagets verksamhet och dess kärnvärden.

 • Den har oftast 2-3 färger och fungerar att tryckas i både färg och i svart/vitt. Den uppfattas likadant i små som stora format.

logotypens färger
e n k l a  l o g o t y p e r

Logotypens färg kommunicerar med dess kunder, används för att positionera företaget. Färgen kommunicerar den känsla som företaget vill förmedla.

Färgen som företaget använder kan därför även användas för att positionera företaget och förmedla en helt annan känsla än vad konkurrenterna gör.

 

Färger tolkas olika i olika kulturerer och betyder olika saker,

 

 • Blå
  Har en koppling till natur, hav och är lugnande.

 • Röd
  En varm och kraftfull färg som t ex symboliserar kärlek och energi.

 • Grönt
  Associerar till natur, god hälsa och ungdom.

 • Gult
  Kopplas till glädje, sommar och solstrålar.

program för logotyper
e n k l a  l o g o t y p e r

Du designar din logotyp i programmet Adobe Illustrator. Din logotyp ska vektoriseras. Det innebär att du kan föminska den och förstora den utan att den "pixlar" upp sig och blir suddig. En vektoriserad bild är alltid knivskarp.

vektoriserad logotyp

Bild: Martin Hejdesten

vad är en vektoriserad bild?
e n k l a  l o g o t y p e r

En vektoriserad bild är en bild som skapas via banor/kurvor som räknas fram matematiskt av programmet. Det innebär praktiskt,

 

 • Att bilden inte "pixlar" sig.
 • Att du kan använda bilden överallt, stor & liten.
 • Att bildfilen blir väldigt liten.

 

På Wikipedia kan du läsa.

"Vektorgrafik består av geometriska primitiver, såsom punkter, linjer, cirklar och dylikt, som tillsammans beskriver en bild. Detta till skillnad från rastergrafik (bitmaps) som enbart består av bildpunkter/pixlar.

I princip all form av modern 3D-modellering görs med hjälp av vektorbaserad teknik. Eftersom alla geometriska primitiver kan förstoras eller förminskas hur mycket som helst kan man i teorin skala vektorgrafik upp eller ner hur mycket som helst utan att bilden blir suddig eller tar större plats.

I praktiken måste man emellertid i de flesta fall omvandla vektorerna till bildpunkter i sista steget innan visning på bildskärm eller utskrift i skrivare och då kommer man att finna att vissa skalor ger bättre bilder än andra beroende på avrundningsfel.

I princip alla datorsystem visar rastergrafik på skärmen. En vektorbild konverteras av grafikkortet till en rasterbild innan den visas på skärmen, och hela skärmen ritas om många gånger i sekunden."

varför vektorisera?
e n k l a  l o g o t y p e r

En vektoriserad bild kan du förstora hur mycket som helst utan kvalitetsförlust, medan en pixelbaserad bild har en given maxstorlek och blir suddig när den förstoras, se ovan.

En vektoriserad bild tar även mindre kraft eftersom bildfilen blir mycket mindre än t ex en traditionell jpeg-fil.

En vektoriserad bild behåller sin bildkvalitet och blir lika snygg i litet eller stort format.

vektorisera din logo här
e n k l a  l o g o t y p e r

Om du har en logotyp som inte är vektoriserad kan du använda dig av konverteraren på www.vectorization.com.

 

Läs mer! safari - vektorisera din logotyp hos Vectorization »

skapa inte logos i Photoshop
e n k l a  l o g o t y p e r

Du ska aldrig använda Photoshop, Paint eller CorelDraw för att göra logotyper Du ska inte heller använda Word, Excel, Pages eller Numbers. Använd Adobe Illustrator eller liknande program.

kan du ändra din logotyp?
e n k l a  l o g o t y p e r

Du kan ändra din logotyp när den är inarbetad under flera års tid. Om det görs innan kan din målgrupp bli förvirrad eftersom ditt företag inte synts med sin originallogotype särskilt många gånger.

Men inför jul är det väldigt tydligt varför logon förändras lite grann med juliga attribut. Men var försiktig och var medveten om att du tar en risk.

doodle google

 

Spana in Google som har korrigerad sin logotyp när olika högtider i världen inträffar. Googla ordet doodle.

 

Läs mer! safari - Google logos »

Läs mer! safari - Doodle for Google »

rio de janero 2016
e n k l a  l o g o t y p e r

Du länkas till en film om hur de skapade logotypen till OS i Rio 2016.

Logotype til Rio 2016 »

flat logo design
e n k l a  l o g o t y p e r

För att inte tappas bort i mediebruset har branchen, 2012, börjat satsa mer på Flat Logo Design.

Skala av onödiga effekter som blänk, toningar, skuggor e t c för att skapa en renare, enklare och snabbavläst logotyp.

Ett år senare släppte Apple sitt iOS 7 med, ja just det, flat logo design på ikoner m m.

 

Läs mer! Flat Logo Design - Flat Logo Design »

länktips att inspireras av
e n k l a  l o g o t y p e r

För det första finner du inspiraton överallt och om du inte gör det, har du inte letat tillräckligt länge. Ta dig till skogen, stranden, landet, staden, källaren, tippen, antikhandlaren, varuhuset, skolan, bilen, båten, parken, butiken, caféet, torget eller många andra platser.

Om inte det räcke, finns många stora logotypsamlingar online som både kan inspirera och intressera dig i ditt arbete med att skapa en unik logo.

 

att köpa en logotyp

e n k l a  l o g o t y p e r

Om du vill köpa en logotyp kan du göra det online eller av en konsult som är duktig på grafisk design. Det är viktigt att du har full koll på vad dig logotyp ska förmedla och tvem som är dess målgrupp.

Det svåra jobbet med att ta fram en logotyp är arbetet före. Det handlar om research, inspiration och analys. Att konstruera en logotyp är bara teknik. Det är den enkla delen.

Nedan webbplatser kan anses som prisvärda men kan aldrig jämföras med en "egen" grafisk designer.

 

 

 

affärsidé »

affärsplan »

gratis bilder »
« enkla logotyper
kampanjplan »
kreativ copywriting »
marknadslagar »

marknadsundersök »

modeller »

mässan »

mätbara mål »

pressrelease »

produkt »

tagline »

 

övningsuppgifter »