"Att kunna kyssa som en nybörjare fordras erfarenhet"

- Jeanne Moreau, 1928-, fransk klassisk skådespelerska

 
"En ekonom är en expert, som i morgon vet, varför det han förutsade i går, inte skedde idag"

- Laurence J. Peter, 1919-1990, skapade - Peter Principle.

redovisningens grundbegrepp
f ö r e t a g s e k o n o m i s k a   g r u n d b e g r e p p

företagsekonomiska grundbegrepp

tre viktiga begreppspar
f ö r e t a g s e k o n o m i s k a   g r u n d b e g r e p p

Redovisningens grundbegrepp, tre viktiga begreppspar, är nödvändiga för att ha full koll på företagets ekonomi. Begreppen har stor betydelse i både budget-, kalkyl- och bokföringssammanhang. De tre begreppsparen är,

 

 • Utgifter & Inkomster.
 • Utbetalningar & Inbetalningar.
 • Kostnader & Intäkter.

 

Läs mer! grundbegreppen - grundbegreppen »

 

Grundbegreppen utgift & inkomst delas schematiskt upp i,

 

 • Bokföring [utgift & inkomst].
 • Likviditet [utbetalning & inbetalning].
 • Lönsamhet [kostnad & intäkt].

 

Läs mer! grundbegrepp - schematiskt - grundbegrepp - schematiskt »

Läs mer! grundbegrepp - tre begreppspar - grundbegrepp - tre begreppspar »

grundbegreppen hos säljaren

f ö r e t a g s e k o n o m i s k a   g r u n d b e g r e p p

 

 • Inkomst
  Uppstår när företaget skriver en faktura eller ett kvitto,
  oberoende av i vilken period försäljningen görs.

 • Inbetalning
  Uppstår när företaget erhåller en inbetalning från sin kund.

 

Läs mer! inkomst & inbetalning hos säljaren - inkomst & inbetalning hos säljaren »

grundbegreppen hos köparen

f ö r e t a g s e k o n o m i s k a   g r u n d b e g r e p p

 

 • Utgift
  Uppstår när företaget erhåller en faktura eller ett kvitto,
  oberoende av i vilken period inköpen görs.

 • Utbetalning
  Uppstår när företaget utbetalar pengar till sin leverantör.

 

Läs mer! utgift & utbetalning hos köparen - utgift & utbetalning hos köparen »

grundbegreppen på tidsaxeln

f ö r e t a g s e k o n o m i s k a   g r u n d b e g r e p p

De företagsekonomiska grundbegreppen uppstår vid olika tidpunkter hos både köparen och säljaren.

 

Läs mer! ddå uppstår grundbegreppen hos köparen på en tidsaxel - då uppstår grundbegrepp hos köparen på en tidsaxel »

Läs mer! då uppstår grundbegreppen hos säljaren på en tidsaxel - då uppstår grundbegrepp hos säljaren på en tidsaxel »

utgifter
f ö r e t a g s e k o n o m i s k a   g r u n d b e g r e p p

En utgift uppstår vid anskaffningstillfället. Företagets utgift uppstår redovisningstekniskt den dag företaget,

 

 • Erhåller en faktura eller ett kvitto.

 

Begreppet kopplas till själva dokumentet och till det värde som finns noterat. Utgiften uppstår löpande under året när företaget köper in olika varor och/eller tjänster.

 

Läs mer! utgifter - utgifter »

inkomster
f ö r e t a g s e k o n o m i s k a   g r u n d b e g r e p p

En inkomst uppstår vid försäljningstillfället. Företagets inkomst uppstår redovisningstekniskt den dag företaget,

 

 • Skriver en faktura eller ett kvitto.

 

Begreppet kopplas till själva dokumentet och till det värde som finns noterat. Inkomsten uppstår löpande under året när företaget säljer olika varor och/eller tjänster.

 

Läs mer! inkomster - inkomster »

grundbegrepp utifrån en faktura
f ö r e t a g s e k o n o m i s k a   g r u n d b e g r e p p

De företagekonomiska grundbegreppen förklaras enkelt via företagets faktura.

 

 • Både säljaren och köparen bokför "samma" faktura.

  - Säljaren bokför inkomst, moms och inbetalning.
  - Köparen bokför utgift, moms och utbetalning.

 

 

Varor/tjänster   100 000 Inkomst/utgift.
Moms, 25 % + 25 000 Moms.
Att betala = 125 000 Inbetalning /utbetalning.

 

 

Läs mer! grundbegreppen utifrån en faktura - grundbegreppen utifrån en faktura »

vad är moms?
f ö r e t a g s e k o n o m i s k a   g r u n d b e g r e p p

Moms är en statlig skatt på konsumtion som, i slutändan, belastar den privata konsumenten. Det innebär att ju mer du konsumerar desto mer skatt betalar du. Det är företagen som inbetalar moms till staten.

2016 inbringade momsen över 400 miljarder kronor till statskassan. Det motsvarar ca 20 % av den offentliga sektorns totala skatteintäkter.

 

INKÖP på kredit - ingående moms

ingående moms vid inköp

 

FÖRSÄLJNING på kredit - utgående moms

utgående moms vid försäljning

 

Läs mer! - Läs mer om moms om moms på biz4you.se »

påläggsmoms
f ö r e t a g s e k o n o m i s k a   g r u n d b e g r e p p

 

 • Påläggsmoms läggs ovanpå företagets inkomst/utgift.
 • Inkomst/utgift + moms = inbetalning/utbetalning.
 • Du utgår från företagets inkomst eller utgift [varor/tjänster].


 • Du räknar fram företagets påläggsmoms med faktorn 0,25.
  = inkomst/utgift x 25 %.
  = 100 000 kr x 0,25.
  = 25 000 kr.

  Du räknar fram företagets betalning med faktorn 1,25.
  = inbetalning/utbetalning x 125 %.
  = 100 000 kr x 1,25.
  = 125 000 kr.


  Varor/tjänster   100 000 Inkomst/utgift.
  Moms, 25 % + 25 000 100 000 kr x 0,25.
  Att betala = 125 000 100 000 kr x 1,25.

marginalmoms
f ö r e t a g s e k o n o m i s k a   g r u n d b e g r e p p

 

 • Marginalmoms dras av från företagets betalning.
 • Inbetalning/utbetalning − moms = inkomst/utgift.
 • Du utgår från företagets inbetalning eller utbetalning.


 • Du räknar fram företagets marginalmoms med faktorn 0,20.
  = inbetalning/utbetalning x 20 %.
  = 125 000 kr x 0,20.
  = 25 000 kr.

  Du räknar fram företagets inkomst/utgift med faktorn 0,80.
  = inbetalning/utbetalning x 80 %.
  = 125 000 kr x 0,80.
  = 100 000 kr.


  Att betala   125 000 Inbetalning/utbetalning.
  Moms, 25 % 25 000 125 000 kr x 0,20.
  Varor/tjänster = 100 000 125 000 kr x 0,80.

en smart liten formel
f ö r e t a g s e k o n o m i s k a   g r u n d b e g r e p p

Använd nedan smarta formel för att räkna fram marginalmomsen när du vet påläggsmomsen eller tvärtom.

 

 • Påläggsmoms
  Beräkna företagets påläggsmoms utifrån deras marginalmoms.
  Du vet att marginalprocenten är 20 %.

  Påläggsprocent 
  = marginalprocent ÷ [100 – marginalprocent].
  = m ÷ [100 − m].
  = 20 ÷ [100 − 20].
  = 20 ÷ 80.
  = 0,25.
  = 25 %.

 • Marginalmoms
  Beräkna företagets marginalmoms utifrån deras påläggsmoms.
  Du vet att påläggsprocenten är 25 %.

  Marginalprocent 
  = påläggsprocent ÷ [100 + påläggsprocent].
  = p ÷ [100 + p].
  = 25 ÷ [100 + 25].
  = 25 ÷ 125.
  = 0,20.
  = 20 %.

 

Läs mer! differentierad moms,
25 %, 12 % & 6 %. - differentierad moms »

 

övningsuppgifter
f ö r e t a g s e k o n o m i s k a   g r u n d b e g r e p p

För att lära dig redovisningens grundbegrepp krävs att du först läser teorin bakom. Därefter är det viktigt att du fördjupar dina kunskaper och färdigheter genom att träna på olika nivåindelade uppgifter inom grundbegrepp,

 

 • Utgifter & Inkomster.
 • Utbetalningar & Inbetalningar.

 • Kostnader & Intäkter.
 • Periodisering.

 

Läs mer! - övningsuppgifter & fullständiga facit övningsuppgifter & fullständiga facit »

inbetalningar
f ö r e t a g s e k o n o m i s k a   g r u n d b e g r e p p

Avser betalningstillfället.

Företagets inbetalning uppstår när pengar [likvida medel] byter ägare och redovisningstekniskt när företaget får inbetalt pengar till,

 

 • Kassa.
 • Bankkonto.

 

Begreppet är kopplat till själva pengatransaktionen. Inbetalningen uppstår när företaget får betalt av sina kunder för de varor och/eller tjänster som de sålt. En inbetalning är ett inflöde av pengar som är kopplat till betalningstidpunkten.

 

Läs mer! inbetalningar - inbetalningar »

utbetalningar
f ö r e t a g s e k o n o m i s k a   g r u n d b e g r e p p

Avser betalningstillfället.

Företagets utbetalning uppstår när pengar [likvida medel] byter ägare och redovisningstekniskt när företaget betalar ut pengar från,

 

 • Kassa.
 • Bankkonto.

Begreppet är kopplat till själva pengatransaktionen. Utbetalningen uppstår när företaget betalar för de varor och/eller tjänster som de köpt in. En utbetalning är ett utflöde av pengar som är kopplat till betalningstidpunkten.

 

Läs mer! utbetalningar - utbetalningar »

periodisering
f ö r e t a g s e k o n o m i s k a   g r u n d b e g r e p p

En period är en avgränsning i tiden. De flesta av oss har någon gång sett en hockeymatch. Den är indelad i tre perioder, vardera 20 min effektiv speltid. Den vanligast perioden i företagarvärlden är ett kalenderår, 1 jan till 31 dec.

 

Läs mer! periodisering - periodisering »

intäkter
f ö r e t a g s e k o n o m i s k a   g r u n d b e g r e p p

Avser prestationstillfället.

Företagets intäkt uppstår redovisningstekniskt när en prestation utförs under en viss period. En intäkt definieras som en periodiserad inkomst.

Den kan förklaras med hjälp av två begrepp,

 

 • Avyttring
  Företagets inkomst uppstår när en resurs säljs.

 • Prestation
  Företagets intäkt uppstår när en såld resurs presteras.

 

Läs mer! intäkter - intäkter »

kostnader
f ö r e t a g s e k o n o m i s k a   g r u n d b e g r e p p

Avser förbrukningstillfället.

Företagets kostnad uppstår redovisningstekniskt när en anskaffad resurs förbrukas under en viss period. En kostnad definieras som en periodiserad utgift. Företagets kostnader kan förklaras med hjälp av två begrepp,

 

 • Anskaffning
  Företagets utgift uppstår när en resurs anskaffas.

 • Förbrukning
  Företagets kostnad uppstår när en anskaffad resurs förbrukas.

 

Läs mer! kostnader - kostnader »

"Kvalitet är viktigare än kvantitet"
- Lucius Annæus Seneca, 4 f.Kr-65 f.Kr, filosof & politiker
varukostnader
f ö r e t a g s e k o n o m i s k a   g r u n d b e g r e p p

 

 • Varukostnad
  + IB varulager.
  + Varuinköp under året.
  − UB varulager.
  = Periodens varukostnad.

 

Läs mer! - varulager varulager »