biz4you - logotyp
biz4you - logotyp
biz4you - logotyp
biz4you - logotyp
biz4you - logotyp
biz4you - logotyp
biz4you - logotyp
biz4you - logotyp
biz4you - logotyp
biz4you - logotyp
biz4you - logotyp
biz4you - logotyp
biz4you - logotyp
biz4you - logotyp
biz4you - logotyp
biz4you - logotyp
biz4you - logotyp
biz4you - logotyp
biz4you - logotyp
biz4you - logotyp
biz4you - logotyp
biz4you - logotyp
biz4you - logotyp
biz4you - logotyp
biz4you - logotyp
biz4you - logotyp
biz4you - logotyp
biz4you - logotyp
biz4you - logotyp
biz4you - logotyp
biz4you - logotyp
biz4you - logotyp
biz4you - logotyp
biz4you - logotyp
biz4you - logotyp
biz4you - logotyp
biz4you - logotyp
biz4you - logotyp
biz4you - logotyp
biz4you - logotyp
biz4you - logotyp
biz4you - logotyp
biz4you - logotyp
biz4you - logotyp
biz4you - logotyp
biz4you - logotyp
biz4you - logotyp
biz4you - logotyp
biz4you - logotyp
biz4you - logotyp
biz4you - logotyp
biz4you - logotyp
biz4you - logotyp
 
"Den som söker han finner, den som sover han drömmer"

– Luigi Pulci, 1432-1484, poet & pappa till Morgante

 
"Den största svårigheten är inte att få folk att acceptera nya idéer, utan att få dem att överge de gamla"

– John Maynard Keynes, 1883-1946, pappa till Keynesianismen

» om biz4you

» entreprenöriellt lärande
» rättvisa för alla våra ungdomar
» creative commons
» studera var & när du vill
» det ska vara enkelt att lära sig
» lärare & coach
» lång erfarenhet som konsult
» årets coach
» guldäpplet
» kungliga vitterhetsakademin - stora lärarpriset
» FLE-priset - bästa skola i ekonomi & entreprenörskap
» fokus på förståelse
» flipped classroom
» skolverket definierar entreprenörskap
» vinnare - bästa företag
» version 1 av biz4you.se
» ställ upp för din miljö - go green & keep on screen
» kontakt via facebook

» creative commons

» erkännande
» icke kommersiell
» inga bearbetningar
» dela lika

» kurser

» kursmoment; entreprenörskap & företagande
» kursplaner
» ämesplan; entreprenörskap
» ämesplan; företagsekonomi
» ämesplan; fösäljning & kundservice
» ämesplan; ledarskap & organisation
» entreprenörskap
» entreprenörskap & företagande
» företagsekonomi 1
» företagsekonomi 2
» ledarskap & organisation
» marknadsföring
» personlig försäljning
» kunskapskrav; entreprenörskap
» kunskapskrav; entreprenörskap & företagande
» kunskapskrav; företagsekonomi 1
» kunskapskrav; företagsekonomi 2
» kunskapskrav; ledarskap & organisation
» kunskapskrav; marknadsföring
» kunskapskrav; personlig försäljning 1
» gymnasiearbete
» gymnasiearbete, checklist
 

» viktiga datum

 

» uf-året

 

» referenser

 

» FAQ, Frequently Asked Questions

» starta upp
» bolagspärm
» riskkapital
» rådgivare
» individen
» gruppen
» möten
» grafisk manual
» logotyp
» affärsplan
» affärsidé
» vision
» mission
» mål
» marknadsföring
» kunder
» försäljning
» leverantörer
» produkter
» organisation
» ekonomi
» budget
» bokföring
» mässor
» monter
» julmässan
» forzamässan
» regionala mässan
» nationella mässan
» tävlingar
» årsredovisning
» avveckling
» framtid
» skatter
» mentor
» emax
 

» aktiekunskap

» aktiers historia
» aktier
» köpa & sälja aktier
» aktiers värde
» marknadsplatser
» att stifta ett AB
» börsintroduktion
» fonder
» olika värdepapper

» bokföringens grunder

» bokföring vs redovisning
» bokföringens 2 enkla regler
» vad är en affärshändelse?
» registrera affärshändelserl
» kontoplanen [BAS-planen] är nyckeln
» olika kontoplaner - finns i verktygslådan
» vad innebär debet & kredit?
» exempel, debet & kredit
» vad är en verifikation?
» löpande bokföring
» bokföringens historia
» fyra olika kontotyper
» kontonummer i BAS-planen
» varutransaktionen, köpare & säljare
» bokföra inköp
» bokföra försäljning
» resultaträkning, RR
» balansräkning, BR
» bokföringsexempel
» träna bokföring med olika övningsuppgifter
» praktiska bokföringsexempel inkklusive moms
» annonsering
» arbetskläder
» biljeter för transport
» eget uttag
» egen insättning
» facklitteratur
» försäljning - kontant
» försäljning - på kredit
» försäljning - på mässa
» försäljning - sponsring
» hemsida [webbplats]
» inbetalning - kontant
» inbetalning - kundfordringar
» kick-off inför UF-året
» kontorsmaterial
» kundfordringar
» mobiltelefon
» montermaterial - mässa
» mässavgift - förskott
» mässavgift - förbrukning
» papper till skrivare
» porto [frimärken]
» pärmar - bolagspärm, bokföringspärm & liknande
» registreringsavgift
» representation - fika & mat
» riskkapital - internt [delägare]
» riskkapital - externt
» utbetalning - kontant från kassan
» utbetalning - från bankkonto
» utbetalning - leverantörsskulder
» varuinköp - kontant
» varuinköp - på kredit
» varuprover
» årsstämma [bolagsstämma]
» överföring - kassa till bank
» ekonomifakta [skatt, räntor & traktamente]
» 2015
» 2014
» 2013
» löner
» bokföra löner, nivå E
» bokföra löner, nivå C
» bokföra löner, nivå A
» arbetsgivaravgifter
» arbetsgivaravgifter - historiska värden
» preliminärskatt
» semesterlöner
» semesterlöner - exempel
 
» moms
» vad är moms?
» ingående moms - på inköp
» utgående moms - på försäljning
» differentierad moms
» 12 procent moms
» 6 procent moms
» historiska momssatser
» redovisningsskyldighet för moms
» yrkesmässig
» momsredovisning - att få betala moms
» momsredovisning - att återfå moms
» arbetsblad - moms
» exempel på skattedeklaration
» mervärdeskattekedjan
» påläggs- & marginalmoms
» momsregler, handel inom EU
» momsregler, handel utanför EU
» momsredovisning - skuld
» momsredovisning - fordran
» räkna ut din moms - excel
» exempel - uppgifter med moms
» snabbfakta om moms
» träna på att bokföra moms med olika övningsuppgifter
» praktisk bokföring
» dessa hjälpmedel behöver du
» vad du bör tänka på
» goda rutiner ger resultat
» praktiska rutiner
» kontoplanen
» bokföringsorder
» speciella händelser
» försäljning av anläggningstillgång
» utländsk valuta
» införsel - handel från länder inom EU
» import - handel från länder utanför EU
» att bokföra tull vid import
» befarade kundförluster
» konstaterade kundförluster
» kreditfakturor
» lämnade kassarabatter
» erhållna kassarabatter
» dröjsmålsräntor
» formeln för ränteberäkning - K x A x R
» räkna ut din ränta - excel
» betalningspåminnelse
» träna på speciella händelser med olika övningsuppgifter
» t-konto
» vad är ett t-konto?
» t-konto
» t-konto, mall
» använd utjämningsmetoden vid bokslut
» träna bokföring på T-konton med olika övningsuppgifter
» ÖVNINGSUPPGIFTER
» GRUNDLÄGGANDE BEGREPP - nivå E
» GRUNDLÄGGANDE BEGREPP - nivå C
» GRUNDLÄGGANDE BEGREPP - nivå A
» BOKFÖRING - nivå E
» BOKFÖRING - nivå C
» BOKFÖRING - nivå A
» SPECIELLA HÄNDELSER - nivå E
» SPECIELLA HÄNDELSER - nivå C
» T-KONTO - nivå E
» T-KONTO - nivå C
» T-KONTO - nivå A
» import, införsel, kassarabatt, osäka fordringar & dröjsmålsränta
» facit till ovan
ÖVRIGA UPPGIFTER - BOKFÖRING
» bokföring med text
» glostest
» rätt eller fel
» rätta fel
» räkna ränta

» bokslut

» vad är ett bokslut?
» vad är ett årsbokslut?
» vad är en årsredovisning?
» vad är en rättvisande bild?
» UB=IB
» olika bokslutsexempel
» bokslut för olika företagsformer
» manuellt bokslut på bokslutstablå
» bokslut i ett UF-företag
» avskrivningar
» vad är en avskrivning?
» avskrivning
» ekonomisk livslängd
» avskrivning enligt plan
» ackumulerad avskrivning
» förbrukningsinventarier
» olika avskrivningsmetoder
» årsredovisningslagen, ÅRL
» anläggningstillgångar
» nedskrivning av anläggningstillgångar
» uppskrivning av anläggningstillgångar
» omsättningstillgångar
» ingen avskrivning
» regler för avskrivning
» värderingsregler
» civilrättslig värdering
» skatterättslig värdering
» avskrivning över plan
» obeskattade reserver
» räkenskapsenlig avskrivning
» arbetsgång för räkenskapsenlig avskrivning
» huvudregeln, 30%-regel
» kompletteringsregeln, 20%-regel
» restvärdesavskrivning
» försäljning av anläggningstillgång
» anläggningsregister
» träna avskrivningar med olika övningsuppgifter
» bokslutstablå
» vad är en bokslutstablå?
» arbetsgång - steg för steg till praktisk bokslustablå
» T-konto vs bokslutstablå
» exempel #3 - bokslutstablå
» exempel #3 - bokslutstablå - facit
» mall till bokslutstablå
» träna bokslutstablå med olika övningsuppgifter
» periodisering
» vad är en period?
» vad innebär periodisering?
» netto- & bruttometoden
» interim
» interimskonton
» interimsfordringar
» interimsskulder
» förutbetalda kostnader
» exempel - förutbetalda hyreskostnader
» förutbetalda intäkter
» exempel - förutbetalda intäkter
» upplupna intäkter
» exempel - upplupna ränteintäkter
» upplupna kostnader
» exempel - upplupna räntekostnader
» exempel - periodiseringar
» träna periodisering med olika övningsuppgifter
» redovisningsprinciper
» rättvisande bild
» god redovisningssed
» normbildare
» redovisningsprinciper
» varulager
» vad är ett varulager?
» årets varukostnad
» värdering av varulager
» inkurans
» lägsta värdets princip, LVP
» varutransaktionen
» direkt metod
» indirekt metod
» affärscykel
» lagerförändring
» lagerökning
» lagerminskning
» lagerjournal
» träna varulager med olika övningsuppgifter
» årsredovisning
» vad är en årsredovisning?
» förvaltningsberättelse
» bolagsskatt
» obeskattade reserver
» resultaträkningens uppställningsform
» balansräkning uppställningsform
» vanliga misstag
» fastställelseintyg
» Kanton & Aktiespararna
» bästa årsredovisning Hennes & Mauritz 2012
» bästa årsredovisning Wallenstam 2011
» bästa årsredovisning SAS 2010
» bästa årsredovisning Holmen 2009
» bästa årsredovisning Axfood 2008
» bästa hållbarhetsredovisning SCA 2012
» bästa årsredovisning, ideell sektor 2011
» effektiva nyckeltal
» vad är ett nyckeltal?
» olika nyckeltalsområden
» nyckeltalsområde - tillväxt
» nyckeltalsområde - rörelsekapital
» nyckeltalsområde - finasiell balans
» nyckeltalsområde - arbets- och kapitaleffektivitet
» nyckeltalsområde - lönsamhet
» vad är lönsamhet?
» avkastning [räntabilitet]
» öka företagets resultat
» Du Pont-modellen
» räkenskapsanalys
» vad är ett kassaflöde?
» kassaflödesanalys
» träna nyckeltalsberäkning med olika övningsuppgifter
» ÖVNINGSUPPGIFTER
» AVSKRIVNING - nivå E
» AVSKRIVNING - nivå C
» AVSKRIVNING - nivå A
» BOKSLUTSTABLÅ - nivå E
» BOKSLUTSTABLÅ - nivå C
» FINN FEM FEL - nivå C
» FINN TIO FEL - nivå A
» NYCKELTAL - nivå E
» NYCKELTAL - nivå C
» PERIODISERING - nivå E
» PERIODISERING - nivå C
 

» budgetering

» Vad är en budget?
» Vad är budgetering?
» Vad är en prognos?
» budgeteringens syfte
» budgetprocessen
» budgetuppföljning
» budgetavvikelser
» budgetanalys
» ekonomiskt kretslopp
» olika syften över tiden
» moms i budgeterna
» olika budgetmetoder
» uppbyggnadsmetoden
» nedbrytningsmetoden
» iterationsmetoden
» kombinationsmetoden
» huvudbudgetar
» delbudgetar
» olika verksamheter
» kritik mot budgetering
» EBIT & EBITDA är engelska uttryck
» träna budgetering med olika övningsuppgifter
» budgeterad balansräkning [balansbudget]
» vad är balans?
» budgeterad balansräkning
» balansbudgetens kreditsida
» delbudgetar
» balansidentitet
» koppling mellan balans- & resultatbudget
» likviditetsbudget
» vad är likviditet?
» likvida medel
» nyckeltal för likviditet - kassalikviditet
» nyckeltal för likviditet - balanslikviditet
» inbetalning & utbetalning
» inbetalningar från försäljning
» utbetalningar för inköp
» likviditetsbudget
» förändring av likviditeten
» resultatbudget
» vad är ett resultat?
» intäkter & kostnader
» vad är lönsamhet?
» resultat vs lönsamhet
» resultatbudget
» delbudgetar
» resultat vs likviditet
» koppling mellan resultat- och balansbudget
» ÖVNINGSUPPGIFTER
» BUDGETERING - nivå E
» BUDGETERING - nivå C
» BUDGETERING - nivå A
 

» citat

» ekonomiska  grundbegrepp

» redovisningens grundbegrepp
» tre viktiga begreppspar
» grundbegreppen utifrån en faktura
» utgifter
» inkomster
» inbetalningar
» utbetalningar
» periodisering
» intäkter
» kostnader
» träna grundbegrepp med olika övningsuppgifter

» entreprenörskap

» ÖVNINGSUPPGIFTER
» CASE i UF - nivå E
» CASE i UF - nivå C
 

» fakturering

» fakturering
» fakturans formalia [innehåll]
» uppgifter om moms
» exempel, faktura utan moms
» exempel, faktura med moms
» exempel, faktura i Excel
» bluffakturor
» räntelagen
» om kunden inte betalar
» betalningspåminnelse, ex 1
» betalningspåminnelse, ex 2
» avgifter
» dröjsmålsränta
» beräkna dröjsmålsränta
» preskriptionstid, när försvinner din fordran på kunden?
 

» finansiering

» riskkapital i ett UF-företag
» vad är riskkapital?
» var försiktig med dina formuleringar
» kapitalbehov
» riskkapitalist
» riskkapitalbevis
» riskkapitalförteckning
» beräkna kapitalbehovet
» bokföra riskkapital
» riskkapitalbevis, exempel, Fuss Free
» riskkapitalsedlar, exempel, Unga Hjälper Unga
» ÖVNINGSUPPGIFTER
» KAPITALBEHOV - nivå E

» förhandling

» vad är en förhandling?
» förhandlingsstilar
» 8 förhandlingsfaser
» diplomati
» taktiska utspel
» good cop, bad cop
» förhandling vid en konflikt
 

» försäljning

» vad är försäljning?
» det juridiska perspektivet
» transaktionell försäljning
» säljprocessen
» olika försäljningssätt
» lyssna, lyssna & lyssna
» merförsäljning
» 7 sekunder
» abc-metoden
» plimsoll-märke
» unique selling points, USP
» bästa säljfilmen - Glengary, Glen & Ross
» Gabriella Ostrenius, Sveriges bästa säljare 2011
» 80/20-regeln
» bästa säljare i Skåne 2005-2015
» statistik för uppföljning
» crm-system
» sälj med känslor
» sälj mer med musik
» ett bra erbjudande
» försäljarens viktiga kalkyler
» simulera resultatet - investeringskalkyl i en butik
» efterkalkylen är "viktigast"
» prissättning hos en frisör
» prissättning hos en frisör - simulering i Excel
» kunderna
» kundtratten, bild
» kundtratten, fakta
» kundkort
» skaffa fler kunder
» referensförsäljning [rekommendation]
» säljorganisation
» dyrbara misstag
» jobbiga kunder
» kundservice
» superservice
» sportamore
» kung markatta
» ica & humor
» klarna tackar för din betalning
» tieroom
» retur
» ångerblankett, vid hem- och webbförsäljning
» modeller
» DABA, intro
» DABA
» SPIN, intro
» personligt säljmöte
» kundmötet
» gör det enkelt för kunden
» disposition
» boka möte
» använda frågor
» lyssna efter köpsignal
» lyssna som stjärnsäljaren
» att äga inledningen
» att inleda mötet
» arbetsblad, öppningsfras
» lär dig lyssna aktivt
» behovsanalys
» mer om nyttofrågor
» säljprocessen, från inledning till ett avslut
» avslutsteknik
» bedömning
 
» säljaren
» vad gör en säljare?
» är du en säljare?
» den bästa säljaren
» ett fast handslag
» säljarens nyckeltal
» prestera & leverera - säljarens drivkraft
» alla är vi säljare
» lär dig älska ett nej
» framgångsformeln, 80 - 15 - 5
» vad kostar du som säljare?
» vad kostar du som säljare? - arbetsblad
» provision
» var med på olika events
» personligt nätverk
» hur skapar du nya kontakter?
» säljmötet
» årets säljare
» disponera ditt möte rätt
» rollbeskrivning
» olika dokument
» checklist
» säljplaner - exempel
» sales promotion [sp] - material
» mötets struktur
» bekräftelsebrev
» kuvert till bekräftelsebrev
» heads up! före mötet
» säljplanens innehållsförteckning
» tidbokning
» bedömning
» kunskapskrav
» telefonbokning
» ditt samtal ska vara kort
» att boka besök
» din inledningsfras
» inledningsfras - arbetsblad
» why you? why you now? by MJ Hoffman
» telefonsvararen
» prospektera
» kommunikation
» sätt upp korta mål
» manus för telefonbokning
» manus, tips
» att kallringa är inte så svårt som du tror
» checklist - telefonbokning
» att använda externa bokare
» nix-register
» uppgifter
» butikssäljaren
» dramaturgi
» psuc - procivitas start up challenge
» övning i att ställa frågor
» mentorsbrev
 

» inköp

» ÖVNINGSUPPGIFTER
» LAGERSTYRNING - nivå E

» kalkylering

» kalkylering enligt Ulf Spendrup
» syftet med kalkylering
» produktkalkylering
» pålägg i kr = marginal i kr = TB i kr
» kalkylera med kalkylprogram
» världens största kvartalsvinst
» bokföringsmässiga kostnader
» kalkylmässiga kostnader
» samma kostnad, olika begrepp
» företagekonomiska gundbegrepp
» kalkylmässiga grundbegrepp
» jämförelse mellan olika kalkyler
» kalkyltrappan
» självkostnadskalkylering
» bidragsanalys
» täckningsbidrag, TB
» täckningsbidrag, TB .. som bild
» täckningsgrad, TG
» rätt prissättning
» vad är ett pris?
» försäljningspriset
» pålägg & marginal
» prisstapeln
» prissättning hos en frisör
» prissättning hos en frisör - simulering i Excel
» prissättning i ett UF-företag
» divisionskalkyl - vara
» divisionskalkyl - tjänst
» timdebitering i ett tjänsteföretag
» beläggningsgrad
» debiteringsgrad
» att öka lönsamheten - högre pris och/eller högre volymer
» pris = psykologi
» faktorer som påverkar köpet
» du är för dyr!
» det slutliga priset
» påläggskalkyl i ett tillverkningsföretag
» påläggsprocent
» effekten av en prissänkning
» förändringsfaktorn
» priset påverkar din volym
» prisökning vs försäljningsvolym
» prissänkning vs försäljningsvolym
» REA - försäljning till nedsatt pris i större skala
» träna prissättningl med olika övningsuppgifter
» pålägg & marginal
» vad är pålägg?
» vad är marginal?
» vad är bruttovinst?
» bruttovinstmarginal
» påläggs- & marginalprocent
» räkna ut påläggs- & marginalprocent
» vad är en påläggskalkyl?
» formler
» räkna ut lönsamhet & marginaler - text
» räkna ut lönsamhet & marginaler - kalkyl, Excel
» påläggs- & marginalmoms
» träna pålägg & marginal med olika övningsuppgifter
» investeringskalkylering
» vad är en investering?
» förenklingar i kalkylmodellen
» viktiga begrepp, investeringskalkylering
» vad är kalkylränta?
» modell för investeringskalkylering
» att välja metod
» formler
» beräkna i spotlight [apple]
» pay back-metoden [pay off-metoden]
» nuvärdemetoden
» annuitetsmetoden
» internräntemetoden
» så här använder du tabellerna nedan
» tabell A, slutvärdefaktor
» tabell B, nuvärdefaktor
» tabell C, nuvärdesummafaktor
» tabell D, annuitetsfaktor
» interpolera
» exempel
» träna investeringskalkylering med olika övningsuppgifter
» totalanalys
» vad är totalanalys?
» exempel, totalanalys
» täckningsbidrag, TB
» täckningsgrad, TG
» antaganden för resultatplanering
» resultatplanering, struktur
» vad är ett resultatdiagram?
» resultatdiagram, text
» resultatdiagram, bild
» resultatdiagram, vinst & förlust
» resultatdiagram, uppbyggnad
» exempel, resultatdiagram
» säkerhetsmarginal
» exempel, säkerhetsmarginal
» träna totalanalys med olika övningsuppgifter
» ÖVNINGSUPPGIFTER
» BIDRAGSSKALKYLERING - nivå E
» INVESTERINGSKALKYLERING - nivå E
» INVESTERINGSKALKYLERING - nivå C
» INVESTERINGSKALKYLERING - nivå A
» PÅLÄGG & MARGINAL - nivå E
» PÅLÄGG & MARGINAL - nivå C
» SJÄLVKOSTNADSKALKYLERING - nivå E
» TOTALANALYS - nivå E
» TOTALANALYS - nivå C
» TOTALANALYS - nivå A
» ÖVRIGA UPPGIFTER - KALKYLERING
 

» ledarskap

» vad är ledarskap?
» regel #1
» 10 000 timmar
» POLSK
» ledarskapets innehåll
» vad krävs för extrem framgång?
» personlighetsdrag hos en ledare
» ledarskapet som relation och som gräns
» ledarskap som relation till medarbetarna
» årets ledare
» chef vs ledare
» gässens lärdomar
» mångfald
» Candide av Voltaire
» ledarskap enligt Colin Powell
» är glaset halvfullt eller halvtomt
» 80/20-regeln
» disciplin & uthållighet
» förändring kräver mod
» mcGregor's teori X & teori Y
» att ställa en fråga eller ge ett svar
» självledarskap
» visionboard
» ledarskap enligt Torsten Jansson, New Wave Group
» SKALD
» du får det du är - munkens erfarenhet
» coaching
» vad är coaching?
» vad är en coach?
» regel #1
» coaching
» GROOW - modellen
» vad är facilitering?
» vad ger facilitering?
» N Ö H R A
» effektivitet
» vad är effektivitet?
» vad är produktivitet?
» 5 steg till ökad produktivitet
» kraftfull fråga - vad krävs av mig för att ..?
» vad innebär kvalitet?
» tydliga mätbara mål
» visionboard - visualserar dina mål
» premarcks princip
» pomodorotekniken
» små uppgifter glöms bort
» boreout - vill du inte vara
» paretoprincipen, 80/20-regeln
» 5 steg till inbox zero
» att göra rätt saker
» vilken tidstyp är du?
» don't break the chain-metoden by Jerry Seinfeldt
» 1 3 5-metoden
» att få saker gjorda
» vad är timebox?
» vad är flow?
» hur uppnår du flow?
» purrrr - metoden, hjälper dig att sluta skjuta upp saker
» vems effektivitet?
» regel #1 - du är ditt eget verktyg
» vad är planering?
» börja planera igår
» använd en kalender
» använd en kalender - gör som Percy Barnevik
» skapa nya vanor
» eisenhowermetoden
» to do list [att göra lista]
» checklist - systematisk arbetsstruktur vid inlämning
» tidsplaner är effektiva
» versionshantering
 
» etik & moral
» vad är etik?
» etik enligt sokrates
» vad är moral?
» moral enligt sokrates
» etik & moral och lagar
» individen flyttar det moraliska ansvaret till någon annan
» etik & moral enligt gustaf douglas
» etik & moral i musikalen Hair
» reflekterande övning - etik & moral
» feedback
» personlig utveckling
» vad är feedback?
» feedbackkultur
» feedback är en gåva till dig
» ge beröm på rätt sätt
» förändra det du gör
» din feedback ska vara specifik
» strukturerad utvärdering
» 7-stegsmodell
» feedbacktrappan
» johari - fönster
» utvärdera dig själv
» regel #1
» våga be om feedback
» checklist - feedback
» 3 - 2 - 1 - metoden
» H U R - historia
» självsamhet
» egen reflektion
» reflektera varje vecka
» inlärning kräver reflektion
» skriv dagbok - den hjälper dig att reflektera
» näringslivsdagar, Cadeau
» gruppen
» vad är en grupp?
» gruppens storlek
» gruppen enligt Ulf Spendrup
» gruppens liv
» gruppens kontrakt
» våren = positiv person
» dra åt samma håll & gör gruppen till en framgångsfaktor
» kärleksgruppen
» grupp vs team - en reflektion
» bra vs dålig gruppdynamik
» bli bättre på att samarbeta
» effektivt beslutsfattande
» att ta beslut i en grupp
» heta stolen
» heta stolen
» heta stolen - exempel
» individen
» elev vs entreprenör
» lär dig säga tack
» tack från Your Benefits
» tack från Fairy Sense
» tack från Fashion Charity Night
» personligt varumärke
» definiera dina egenskaper, arbetsblad
» skatta ditt varumärke
» våga förändra dig
» du är vad du tänker - framgångsrika människor
» fånga dagen
» du kan!
» självbild, självkänska & självförtroende
» vad krävs för en anställning
» träna bort dina svagheter
» matematisk synvilla
» våga misslyckas
» träna ditt mod
» no moore mr. nice guy
» skratta mera
» sluta klaga
» Bertil Björkmans karaktärstyper
» jämförelse mellan karaktärstyperna
» Bertil Björkmans karaktärstyp - Andersson
» Bertil Björkmans karaktärstyp - Svensson
» Bertil Björkmans karaktärstyp - Hanzon
» test
» cirklar till testet
» Ichak Adizes PAEI - egenskaper
» Ichak Adizes PAEI - test
» Ichak Adizes PAEI - mall för att räkna ut resultatet
» egenskaper PAEI
» kommunikation
» vad är kommunikation?
» ingen kommunikation utan relation
» att våga kommunicera
» kommunikation
» att lyssna
» effektiv kommunikation
» prata du för mycket?
» lyssnartekniker
» LUFT
» shannon & weavers kommunikationsmodell
» kotlers kommunikationsmodell
» kommunikation - ord, tonläge & kroppsspråk
» johari-fönster - modellen
» johari-fönster - de olika rummen
» johari-fönster - öppna rummet
» johari-fönster - blinda rummet
» johari-fönster - dolda rummet
» johari-fönster - okända rummet
» kompetens
» vad är kompetens?
» kompetenshanden
» olika kompetenser
» curriculum vitae - cv
» uppställningsform - cv
» innehållet i ditt cv
» skriv resultatorienterat
» orden har betydelse
» checklist - cv
» så här utformar du ditt cv
» exempel - cv
» när ska jag ringa?
» ditt personliga varumärke
» bevisa alltid ditt påstående
» du är unik, skriv unikt
» du måste ta dig igenom bruset
» så här tänker en rekryterare
» checklist - skriva personligt brev
» exempel - personligt saljbrev
» att träna på - ansökan till kundtjänst på Resurs Bank
» konflikter
» vad är en konflikt?
» vad är ett problem?
» två viljor som vill något
» regel #1
» negativa associationer
» 95%-regeln
» kommunikationsproblem
» giraffspråket
» konflikter
» konstruktiva konflikter
» konfliktens 4 faser
» 4 typer av konflikter
» exempel - konflikt
» du är en del av lösningen
» strategier för konflikthantering
» konfrontation
» regel #2
» kunden har inte alltid rätt
» vad är empati?
» vad är sympati?
» olika syn på konflikter
» olika syn på konflikter - harmonisyn
» olika syn på konflikter - konfliktsyn
» varning för skitsnack
» att förebygga konflikter
» enkel konfliktmodell
» strukturerad konfliktmodell
» regel #3
» den tuffa vägen
» att gå i försvarsställning
» försvarsmekanismer
» försvarsmekanismer, lista
» SALA konfliktmodell
» Kübler-Ross - 5 stadier av sorg/konflikt
 
» mingla
» vad är att mingla?
 
» motivation
» vad är motivation?
» vad är arbetsmotivation?
» motivation består av 3 variabler
» yttre- & inre motivation
» motivation enligt Daniel H Pink
» olika kategorier av motivation
» regel #1
» vad hotar din motivation?
» olika definitioner på motivation
» gör inte så här - 15 riktigt dåliga exempel
» herzberg's tvåfaktorteori - Frederick Herzberg
» herzbergs motivations - & hygienteori
» herzbergs motivations - & hygiensfaktorer
» self determination theory, SDT - Ed Deci & Richard Ryans
» vad är ditt varför?
» ledarskap & motivation
» regel #2
» en ledare ska motivera
» prata med dina medarbetare
» odla stolthet i din organisation
» regel #3
» sätt små mål, följ upp och belöna dem
» hur mår min motivation?
» olika motivationsmönster - Jeffery Allan Grey
» mcClelland's motivationsteori
» maslow's behovshierarki - Abraham Maslow
» maslow's behovstrappa [bild]
» fogg´s beteendemodell, FBM
» minimål
» personligt nätverk
» vad är ett personligt nätverk?
» effektivt nätverkande
» drivkraft genererar nätverk
» nätverksplan
» nätverksrapport
» checklist - personligt nätverk
» nätverkets olika syften
» säljarens nätverk
» kontaktnätskarta
» nätverka online
» nätverkande i praktiken
» prokrastinering [att skjuta upp saker]
» vad är prokrastinering?
» vad är uppskjutarbeteende?
» 20% prokrastinerar
» varför prokrastinerar du?
» hur bli mer effektiv?
» fusing - Henry Murray
» learned industriousness - Robert Eisenberger
» positiv förstärkning - B F Skinner
» negativ förstärkning - B F Skinner
» EFI-modellen & förstärkning
» stimuluskontroll - Piers Steel
» automatisering - Piers Steel
» din inre motivation
» multitaskning finns inte
» psykiskt trött
» distraktioner
» upplevelsebaserat undvikande
» projection bias
» sluta prokrastinera
» sluta prokrastinera - Piers Steel
» stress
» vad är stress?
» vad är stressorer?
» reaktionsstil
» uppvarvning
» olika stressbeteenden
» andningsövning
» positiv stress :-)
» negativ stress :-(
» din upplevda trötthet
» utbrändhet
» ta det lugnare
» O.A.S-modellen
» din viktiga återhämtning
» dina förväntningar
» symtom på stress
» 5 avgörande levnadsregler
» förebyggande åtgärder
» sömnen
» ta viktiga minipauser
» skriv en lista
» skapa förändring och minska din stress
» lär dig säga nej
» att sänka ditt tempo
» storytelling om stress
» team
» vad är ett team?
» team enligt will schutz
» firo-teorin
» firo-teorin, jämförelse mellan faserna
» firo-teorin, tillhörafasen
» firo-teorin, tillhörafasen, gruppens beteende
» firo-teorin, gemytlighetsfasen
» firo-teorin, rollsökningsfasen
» firo-teorin, rollsökningsfasen, gruppens beteende
» firo-teorin, idyllfasen
» firo-teorin, öppenhetsfasen
» firo-teorin, öppenhetsfasen, gruppens beteende
» ledarskap hos teamet
» beteenden i team
» att leda i ett team
» team = feedback
» disciplin
» bruce tuckman
» tuckmans olika faser
» tuckmans, forming [initialfas]
» tuckmans, storming [konfliktfas]
» tuckmans, norming [vi-gruppfas]
» tuckmans, performing [effektivitetsfas]
» tuckmans, adjourning [seperationsfas]
» tidslinjen
» tidslinjen, fakta
» tidslinjen, arbetsblad
» absorbag
» absorbag, analys
» complete
» complete, analys
» grabbit
» grabbit, analys
» pow
» pow, analys
» ÖVNINGSUPPGIFTER
» fjället
» skeppsbrottet
» kortleken
» fåglarna
» skeppsord
» försvarsmekanismer #1
» försvarsmekanismer #2
» vem väljer du?
» personligt nätverk
» att följa en instruktion
» beskriv din personlighet
» bokanalys
» chef vs ledare
» dramatisering "on stage"
» utvecklande samtal om ledarskap
» utvecklande samtal om ledarskap - mindmap

» marknadsföring

» vad är marknadsföring?
» vad är reklam?
» reklam enligt Birger Liljestrand
» reklam i london 1885
» liten checklist för reklam
» AIDAS-modellen
» AIDAS praktiskt
» Kotlers köpprocess
» Kotlers konsumentköpbeteende
» marknadsföringslagen, hela lagtexten
» marknadsföringslagen, de vanligaste paragraferna
» Robert Cialdinis 6 prinicper för påverkan
» vad är ett varumärke?
» 40-40-20-regeln
» struktur inför en marknadsundersökning
» enkel marknadsplan
» använd inte buzzwords
» vykortet - en bortglömd skatt
» ett brev betyder så mycket - enligt forskarna väldigt mycket
» ämnesraden i e-post
» affärsidé
» vad är en idé?
» vad är en affärsidé?
» din idé kan bli din affärsidé
» testa din affärsidé
» exempel på olika affärsidéer
» regel #1
» affärsidéns 3 delar
» vad - vem - hur
» du hittar din nya idé i din närhet
» brainstorming
» think tank
» arbetsblad - ta fram affärsidé
» affärsplanen
» vad är en affärsplan?
» affärsplanens struktur
» designmässiga teman
» exempel - teman
» checklist - affärsplaner
» mindmap
» skrivprocess
» korrekturläs din affärsplan
» bilder som är gratis
» deathtothestockphoto.com
» littlevisuals.co
» foodiesfeed.com
» albumarium.com
» stocksnap.io
» kaaboompics.com
» startupstockphotos.com
» lifeofpix.com
» gratisography.com
» pexels.com
» picjumbo.com
» unsplash.com
» flickr.com
» jaymantri.com
» splitshire.com
» photopin.com
» copywriting
» vad är copywriting?
» copywriting
» w.w.w. - who, what & where/when
» vad handlar copy om?
» we try harder - Avis legendariska kampanj, 1962
» läsarens tid är begränsad
» vad vill du säga?
» din reklamtext
» regel #1
» vem är copywriter?
» var finns copyns texter?
» träna copywriting
» ord till salu, 1978 - copybiblen
» vad gör en orginalare?
» vad är dramaturgi?
» den dramaturgiska modellen
» regel #2
» think small - best ad ever
» kreativ brief
» regel #3
» Robert Cialdini's sex principer för påverkan
» Peter Englunds skrivregler
» vad är kreativitet?
» vad är serendipitet?
» utveckla din kreativitet
» regel #4
» problem är till för att lösas
» Lars Falk
» typiska egenskaper
» tre sorters skrivare - journalist - skribent - copywriter
» receptetet för en lyckad reklamfilm för ICA
» guldägget - reklambranschens Nobelpris
» länkar - bra sidor till din hjälp
 
» enkla logotyper
» vad är en logotyp?
» hur ser en bra logotyp ut?
» program för att skapa en bra logotyp
» vad är en vektoriserad bild?
» varför ska bilden vektoriseras?
» skapa inte logos i Photoshop
» kan du ändra din logotyp?
» logotypen för OS i Rio de Janero, 2016
» flat logo design
» sites for inspiration
» fem vägar till en bra logotyp
» process för att ta fram en bra logotyp
» process för att ta fram en bra logotyp - WASS Design
» när ska din logotyp vara klar
» hur gör du rent praktiskt?
» var ska din logotyp placeras
» logotyp vs affärsidé
» exempel - enkla logotyper
» marknadsundersökning
» vad är en marknadsundersökning?
» att lyssna på kunden
» en jämförelse mellan olika metoder
» strukturera din undersökning
» kundundersökning från MacWorld
» checklist - marknadsundersökning
» rätt tankar
» att formulera frågor
» öppna- & slutna frågor
» intervjustadier enligt Jan Trost
» modeller
» vad är en modell?
» vad är en analys?
» produkt- & marknadsmatris
» swot - analys
» swot - interna variabler - styrkor & svagheter
» swot - externa variabler - möjligheter & hot
» swot - arbetsblad - handlingsplan
» mässan
» vad är en mässa?
» vad är en mässmonter?
» regel #1
» före, under & efter mässan
» före mässan
» under mässan
» efter mässan
» checklist - mässan
» checklist - mässdetaljer
» BIG misstake - var professionell och gör inte dessa
» regel #2
» monterpersonal
» tidplan
» en tagline förstärker budskapet i din monter
» lotter på en mässa
» muphy's lag
» regel #3
» mässmontern är en viktig del av succéen
» dina mässmål - ska vara mätbara
» regel #4
» din mässpitch ska vara kort och kärnfull
» monterkartan - visar var du finns i lokalen
» mässbudget - visar dina aktiviteter uttryckt i siffror
» efterkalkyl - hur blev det egentligen?
» mässrapport - vad har vi lärt oss inför nästa mässa?
» regel #5
» curera - en utställning eller mässa
» att sätta mål
» vad är ett mål?
» vad är ett syfte?
» tacksam
» att sätta mål
» målformulering
» måla upp en målbild
» målkalender
» regel #1
» närmandemål & undvikandemål
» ett uppdrag är inget mål
» goal mapping - måla upp en målbild
» 4S - sign - see - say - share
» 30 days challenge, en metod för att nå mål
» 30 days challenge - loggbok/dagbok
» 30 days challenge - Matt Cutt's på TED Talks
» pressrelease
» vad är en pressrelease?
» vad är ett pratminus?
» skriv kort, kärnfult & säljande
» vad är copywriting?
» viktiga delar i din pressrelease
» exempel - pressrelease
» tänk som en journalist
» regel #1
» det lilla företaget
» checklist - skriva pressrelease
» arbetsblad - skriva pressrelease
» produkt
» vad är en produkt?
» vad är en tjänst?
» ritning
» beställningsformulär
» produktlivscykelkurvan, PLC
» EFI-analys
» tagline
» vad är en tagline?
» några riktigt bra taglines
» "Sparsam, enkel & elegant" - en grym tagline från Olivia
» taglines hos olika UF-företag
» slogantävlingar
» taglines från USA
» taglines - amerikanska filmer
» en bra tagline stannar kvar
» regel #1
» mentala krokar
» copywriting - copyshots
» skriv en bra tagline
» agnes personliga tagline
» "we try harder"
» regel #2
» tagline hos lenzway
» tagline hos svenska städer
» tagline på tv - svensk reklam under en helg 2009
» 5 ord ger bästa tagline
» ÖVNINGSUPPGIFTER
» EFI-analys
» tentamen #1
 

» olika möten

» vad är ett möte?
» mötet som en kommunikativ plattform
» ledarskap = det goda mötet
» regel #1
» syftet med ett effektivt möte
» stam-metoden; syfte - tid - agenda - mål
» 5P för effektiva möten
» ta ditt ansvar
» för många möten
» regel #2
» rätt sorts möte
» walk & talk
» powermöten
» workshops
» checklist - det effektiva mötet
» möteskreativitet
» effektiva spelregler
» mobilen är din ovän
» inleda ett effektivt möte
» presentera dig
» olika problemområden
» regel #3
» dela ut actions
» avsluta ett effektivt möte
» kallelse
» protokoll
» protokoll - formella paragrafer
» protokoll - specifika paragrafer
» exempel - protokoll från veckomöten
» utvärdera ditt möte
» regel #4
» hill of influence-modellen
» räkna ut vad ditt möte kostar - Excel-fil
» check up!
» check up #1, företagsstart
» check up #2, personlig utveckling
» check up #3, halvårsavstämning
» check up #4, utvärdering
» check up #5, entreprenöriellt utvecklingssamtal
 

» organisation

» vad är en organisation?
» den positiva organisationen
» den negativa organisationen
» intraprenören - entreprenör och anställd
» intern kontroll
» befattningsbeskrivning
» vad är en befattningsbeskrivning?
» vad innehåller din befattningsbeskrivning?
» olika befattningsbeskrivningar
» verkställande direktör, vd
» ekonomichef
» avhopp är ett misslyckande
» en besviken vd
» vad är renommé?
» ditt visitkort ska vara enkelt
» jobbiga titlar - less is moore
» marknadschef
» försäljningschef
» produktchef
» exempel - Easycover, VD
» exempel - Easycover, ekonomichef
» exempel - Easycover, marknadschef
» exempel - Easycover, försäljning
» exempel - Easycover, produkt & inköp
» exempel - Easycover, art director
» exempel - Easycover, administration
» styrelsearbete
» vad är en styrelse?
» vad säger lagen?
» vad gör en styrelse?
» styrelsens sammansättning
» styrelsens uppgifter
» ledamöternas mandattid
» reglerna som styr dig
» styrelseledamotens ansvar
» regel #1
» vem blir tillfrågad?
» när du blir tillfrågad
» träffa styrelsen
» ska du tacka jag?
» styrelseördforande

» presentation

» vad är en presentation?
» BIG smile :-)
» regel #1
» förberedelse är ett vinnarkoncept
» problemlösning
» manus - 4 minuters pitch
» 6 steg till lyckad storytelling
» enkelt, tydligt & retoriskt
» bruset filtrerar budskapet
» arbetsminnet är kort
» disposition är allt
» vad innebär det för kunden
» ditt kroppsspråk
» dina känslor fångar publiken
» träna mer & prestera mer
» pitch
» vad är en pitch?
» från kass till vass på 30 sekunder
» elevator pitch
» nabc, metod
» nabc, pitch
» nabc - arbetsblad
» pitch - 30 sekunder
» pitch - 60 sekunder +/- 5 annars failure
» pitch - 60 sekunder +/- 5 - bedömning
» Victoria Andersson
» Christian Mejling
» exempel 60 sekunder - Fredrik Agmén
» exempel 60 sekunder - Tilda Mobärg
» exempel 60 sekunder - Hannes Gustavsson
» exempel 60 sekunder - Lovisa Walldén-Persson
» strukturera en pitch - arbetsblad
» ego-pitch, vad är det?
» ego-pitch, så gör du
» ego-pitch - arbetsblad
» retorik
» vad är retorik?
» retorikens 5 delar
» logos - pathos - ethos
» logos - informera
» pathos - engagemang
» ethos - trovärdighet
» olika typer av tal
» använd olika känslor
» talarens 3 plikter - Cicero
» stilfigurer
» måla dina texter i ord
» vad är en stilfigur?
» vad är bildspråk?
» bildspråkets uppbyggnad
» vad är en metafor?
» exempel på metaforer
» vad är en liknelse?
» exempel på liknelser
» vad är en allegori?
» exempel på allegorier
» vad är en symbol?
» exempel på symboler
» symbol enligt Nils Ferlin
» vad är en besjälning?
» exempel på besjälning
» vad är en allitteration?
» exempel på allitterationer
» powel ramel & allitteration
» vad är en anafor?
» exempel på anaforer
» vad är ett klimax?
» vad är ett antiklimax?
» exempel på antiklimax
» vad är en antites?
» exempel på antiteser
» vad är en assonans?
» exempel på assonanser
» vad är en hyperbol?
» exempel på hyperboler
» vad är en eufemism?
» exempel på eufemism
» vad är ironi?
» exempel på ironi
» vad är en katakres?
» exempel på katakres
» vad är en litotes?
» exempel på litoteser
» litoteser enligt monty python
» vad är ett onomatopoetiskt uttryck?
» exempel på onomatopoetiskt uttryck
» vad är ordpar?
» exempel på ordpar
» vad är oxymoron?
» exempel på oxymoron
» vad är en parallellism?
» exempel på parallellism
» vad är en parodi?
» exempel på parodi
» vad är en sinnesanalogi?
» exempel pa sinnesanalogi
» vad är en stegring?
» exempel på stegring
 

» privatekonomi

» börja idag - vad väntar du på!
» börja spara i unga år - det tjänar du massor på
» regel #1
» hushållsbudget - skapar struktur i din privata ekonomi
» prioritera alltid så här - hyran är alltid först
» pensionssparande
» exempel - hushållsbudget
» mallar - hushållsbudget
» banklån - amortering, ränta & eventuella avgifter
» regel #2
» sms-lån
» sms-lån - beräkna räntan
» fasta utgifter - baseras oftast på ett avtal
» rörliga utgifter - är övriga utgifter
» regel #3
» vad är reporänta?
» vad innebär ränta?
» ränta fanns redan på bibelns tid
» inlånings- & utlåningsränta
» nominell ränta
» effektiv ränta
» exempel - effektiv ränta
» beräkna bankränta
» bankernas snittränta
» din viktigaste fråga - sparar många tusenlappar
 

» projekt - skolarbete

» vad är ett projekt?
» 10 lögner i ett projekt
» idéskissen
» projektplanen
» projektbeskrivningen
» projektredovisningen
» checklist - projektledaren
» frequently asked questions
» loggboken
» projektrapporten
» projektledaren som affärsman-/kvinna
» bedömning - projektredovisning
 

» tävlingar - blixlåset

» vad är en innovation?
» vad är blixlåset?
» vem äger blixlåset?
» tävlingsdagen
» mässan
» sales promotion [SP] material
» presentation inför jury
» vad bedömer juryn?
» myten finns inte - Charles H Duell, 1898
» vad är en produkt?
» snabbfakta om tävlingen
» var och när är mässan?
» inbjudan
» när ska du anmäla dig?
» priser att vinna
» svenska uppfinningar
 

» tävlingar - UF

» vilka tävlingar finns?
» ålder
» betala i tid
» murphy's lag
» signaturer
» medaljens framsida - Hugo Hågemark
» vinnare
» barnens mat & bak vs S.T.A.T.
» digital inlämning
» checklist - digital inlämning
» tänk på detta
» affärsplan
» företag
» hantverk
» hållbart företagande
» logotyp
» monter
» produktutveckling
» säljare
» tjänst
» vara
» webbplats
» årsredovisning

» uppstart av ditt UF-företag

» ge aldrig upp
» vad innebär ett uf-år?
» verksamhetsårets aktiviteter
» checklist - uppstart
» uf-intyg
» bolagspärm
» checklist - flikar till bolagspärmen
» rådgivaren
» befattningsbeskrivning
» var alltid i tid
» registrering
» företagsstarten
» frequently asked questions, FAQ
» mentalt kontrakt
» exempel - mentalt kontrakt
» kompanjonavtal
» bolagsordning
» konstituerande möte
» bankkonto
» att teckna firma
» uf ett år till
 

» verktygslådan

» utvärdering
» arbetsblad - utvärdera dig själv & din grupp
» 30 days challenge
» loggbok
» storyboard
» arbetsblad - storyboard med sex rutor
» pitch & presentation
» arbetsblad - strukturera en pitch
» arbetsblad - ego-pitch
» arbetsblad - NABC
» konteringsrutor
» arbetsblad - 10 konteringsrutor
» arbetsblad - 16 konteringsrutor
» T-konton
» arbetsblad - 18 t-konton
» kontoplaner
» kontoplan, liten [UF]
» kontoplan, prov i redovisning
» kontoplan, periodisering
» kontoplan, BAS 2012
» bokföringsorder
» bokföringsorder
» moms
» arbetsblad - momsredovisning
» räkna ut din moms
» skattedeklaration, moms & arbetsgivaravgift
» budgetering
» mall i pages - likviditetsbudget
» mall i pages - resultatbudget
» räkenskapsenlig avskrivning
» arbetsblad med 2 HR/KR
» arbetsblad med 4 HR/KR
» DGE
» DGE, Diplomerad Gymnasie Ekonom
» resultatdiagram
» resultadiagram, liten
» resultadiagram, mellan
» resultadiagram, stor
» investeringskalkylering
» tabell A, slutvärdefaktor
» tabell B, nuvärdefaktor
» tabell C, nusummefaktor
» tabell D, annuitetsfaktor
» totalanalys [kalkylering]
» formelsamling - totalanalys
» övrigt
» boklista, businessrelaterad och utvecklande litteratur

» ÖVNINGSTENTOR

» FÖRETAGSEKONOMISKA GRUNDBEGREPP
» övningstenta #1, företagsekonomiska grundbegrepp

» övningstenta #1, företagsekonomiska grundbegrepp - facit

» KALKYLERING - TOTALANALYS
» övningstenta #1, totalanalys
» övningstenta #1, totalanalys - facit
» övningstenta #2, totalanalys
» övningstenta #2, totalanalys - facit
» KALKYLERING - INVESTERINGSKALKYLERING
» övningstenta #1, investeringskalkylering
» övningstenta #1, investeringskalkylering - facit
» övningstenta #2, investeringskalkylering
» övningstenta #2, investeringskalkylering - facit
» övningstenta #3, investeringskalkylering
» övningstenta #3, investeringskalkylering - facit
» REDOVISNING
» övningstenta #1, redovisning
» övningstenta #1, redovisning - facit
» övningstenta #1, redovisning - bokslutstablå
» övningstenta #1, redovisning - bokslutstablå - facit

 

» övningstenta #2, redovisning
» övningstenta #2, redovisning - facit
» övningstenta #2, redovisning - bokslutstablå
» övningstenta #2, redovisning - bokslutstablå - facit
» övningstenta #3, redovisning
» övningstenta #3, redovisning - facit
» övningstenta #3, redovisning - bokslutstablå
» övningstenta #3, redovisning - bokslutstablå - facit
» DIAGNOS
» diagnos #1, grundbegrepp
» diagnos #1, grundbegrepp - facit
» diagnos #2, grundbegrepp & budgetering
» diagnos #2, grundbegrepp & budgetering - facit

» övningsuppgifter

» BOKFÖRING
» övningsuppgifter - grundläggande begrepp
» övningsuppgifter - löpande bokföring
» övningsuppgifter - t-konto
» övningsuppgifter - speciella händelser
» BOKSLUT
» övningsuppgifter - periodisering
» övningsuppgifter - avskrivning
» övningsuppgifter - varulager
» övningsuppgifter - bokslutstablå
» övningsuppgifter - nyckeltal
» BUDGETERING
» övningsuppgifter - budgetering
» INKÖP
» övningsuppgifter - lagerstyrning
» KALKYLERING
» övningsuppgifter - bidragskalkylering
» övningsuppgifter - investeringskalkylering
» övningsuppgifter - pålägg & marginal
» övningsuppgifter - självkostnadskalkylering
» övningsuppgifter - totalanalys
 
 
sök på sidan med cmd [ctrl]+F
eller klicka dig ned till rätt kapitel
 
» bokföring
» bokslut
» budgetering
» citat
» entreprenörskap
» fakturering
» finansiering
» förhandling
» försäljning
» inköp
» kalkylering
» ledarskap
» marknadsföring
» möten
» organisation
» presentation
» privatekonomi
» projekt
» tavlingar Blixlåset
» tävlingar UF
» uppstart UF
» verktygslådan
» övningstentor
» övningsuppgifter