"Vi är redo för alla oförutsedda händelser som kanske eller kanske inte inträffar."
- Dan Quayle, US vicepresident 1989 - 1993
 
"Ett företag är som en bil, den måste köras, för att nå i mål"
- Bertie C. Forbes, 1880-1954, grundare av Forbes Magazine
 

syftet med din affärsplan
a f f ä r s p l a n

När företagets affärsplan är färdig har du ett beslutunderlag som ligger till grund för "it's a go" eller "it's a no go". Om du väljer att starta upp din verksamhet kommer din plan att användas som ett styrdokument för att nå dina uppsatta mål.

Minst en gång per månad, vid dina styrelsemöten, är det bra att lyfta fram din plan för utvärdering.

 

Läs mer! syftet med din affärsplan - syftet med din affärsplan »

affärsplanens struktur
a f f ä r s p l a n

En affärsplans innehållsförteckning har ungefär samma struktur och rubrikindelning oberoende vilket företag det är. Dock ser de olika ut beroende på storlek och bransch. Din affärsplan [UF] får vara max 10 sidor text och innehållet ska spegla ditt kommande verksamhetsår.

Maximalt antal 10 sidor text plus fram- och baksida. Affärsplanen ska i detalj redovisa hur företagets mål ska nås och bör innehålla följande,

 

 • Vision.
 • Mission.

 • Ledstjärnor.
 • Affärsidé.

 • Mål.
 • Strategier.

 • Produkt.
 • Marknaden & kundunderlag.

 • Marknadsföring & kampanjer.
 • Kunder.

 • Konkurrenter.
 • Organisation, ägare & andra intressenter.

 • Marknads-/tid- eller handlingsplan.
 • Ekonomisk plan.

 • Framtid & utvecklingsmöjligheter.
 • Risker.
 • Ort, datum och styrelseledamöternas namnunderskrifter.

 

Läs mer! Affärsplanens innehåll, struktur & kriterier - affärsplanens innehåll, struktur & kriterier »

korrekturläs
a f f ä r s p l a n

Det är lätt att det blir stavfel, syftningsfel, faktafel, upprepningar, missar och andra fel. Läs igenom ditt dokument och låt även andra utomstående korrekturläsa din text.

 

Läs mer! korrekturläs din affärsplan - korrekturläs din affärsplan »

resultatbudget
a f f ä r s p l a n

Din budget är ingen gissning eller önskan. Det är en medveten plan, ett mål, vart du vill ta dig under ditt verksamhetsår. Dina försäljningssiffror kommer från din marknads-/ handlingsplan.

Det är mer regel än undantag att det blir strul med ekonomisidorna. Läs igenom och eliminera alla små misstag.

 

Läs mer! resultatbudget - resultatbudget »

exempel, budgets
a f f ä r s p l a n

Av någon anledning verkar det vara svårt att få till snygga sidor med budgets och annan ekonomisk information. Studio RMN är ett undantag. Det här är snyggt.

 

Läs mer! budget fö studio RMN - budgets för studio RMN »

nyckeltal
a f f ä r s p l a n

Du tar fram och använder olika nyckeltal, jämförelsetal, som hjälper dig i företagets analysarbete. Utfallet kan ligga till grund för olika beslut.

 

Läs mer! nyckeltal - nyckeltal »

prissättning i ett UF-företag
a f f ä r s p l a n

Det är väldigt viktigt att du prissätter din enskilda produkt, vara eller tjänst, korrekt annars kommer företaget budgetera med fel intäkter. Din prissättning påverkas av tre variabler - RK, FK och önskad vinst.

 

 • + Varukostnader
  - Företagets rörliga kostnader, RK.
  - Faktura- & hemtagningskostnader [frakt, tull & försäkring].

 • + Rörelsekostnader
  - Företagets fasta kostnader, FK.
  - Rörelsens övriga kostnader utom ingående varukostnader.

 • + Önskad vinst
  - Den förväntade vinsten till företagets ägare.

 

Läs mer! prissättning i ett UF-företag - prissättning i ett UF-företag »

prissättning i ett UF-företag
a f f ä r s p l a n

I ett UF-företag säljer du oftast bara en [1] produkt, vara eller tjänst. Om du strukturerar företagets prissättning blir det ganska ”enkelt” att räkna fram rätt pris till kund.

Du kan även beräkna UF-företagets pris utifrån deras resultatbudget. Kostnaderna delas upp på tre områden RK, FK & önskad vinst. • + Varukostnader
  - Företagets rörliga kostnader, RK.
  - Faktura- & hemtagningskostnader [frakt, tull & försäkring].

 • + Rörelsekostnader
  - Företagets fasta kostnader, FK.
  - Rörelsens övriga kostnader utom ingående varukostnader.

 • + Önskad vinst
  - Den förväntade vinsten till företagets ägare.

 

 

Därefter beräknas företagets påläggsprocent som används för att beräkna prispålägg i kronor. [RK/st + pålägg/st] x volym ger företagets intäkter. • Påläggsprocent
  = [rörelsekostnader + vinst] ÷ ingående varukostnad [IVK].

 

Läs mer! prissättning utifrån en budget i ett UF-företag - prissättning utifrån en budget i ett UF-företag »

 

affärsplaner - olika exempel
a f f ä r s p l a n

Skriv först ditt eget utkast till företagets affärsplan. Låt nedan olika affärsplaner inspirera dig.

 

Läs mer! exempel på olika affärsplaner - exempel på olika affärsplaner »

frågor & svar om affärsplanen
a f f ä r s p l a n

Du finner ett antal frågor med svar på FAQ.

 

Läs mer! faq, affärsplan - faq, affärsplan »

framsida
a f f ä r s p l a n

Det finns inga direkta krav på vad som ska vara med på affärsplanens framsida. Du ska ta med,

 

 • Företagets namn.
 • Affärsplan.
 • Verksamhetsår.

 

Framsidan ska designas så den skapar förväntningar. Läsaren ska vilja öppna och läsa din affärsplan. Här nedan hittar du ett antal framsidor att bli inspirerad av.

 

Tänk så här,

 

 • Snygg.
 • Kreativ.
 • Unik.
 • Attention.

 

Läs mer! rapportens framsida, Cadeau - affärsplanens framsida, Bamboo »

Läs mer! rapportens framsida, Cadeau - affärsplanens framsida, iKon »

Läs mer! rapportens framsida, Dream BIG - affärsplanens framsida, iRescue »

Läs mer! rapportens formalia - affärsplanens framsida, Studio RMN »

teman
a f f ä r s p l a n

Du kan ta fram dina kreativa rubriker i grupp eller börja med att varje individ tar fram sina egna förslag. När du involverar alla medarbetares egen kreativitet får du, normalt, fram fler inriktningar än när du börjar i grupp.

 

Läs mer! olika teman - olika teman »

exempel, teman
a f f ä r s p l a n

Låt nedan olika teman inspirera dig,

 

Läs mer! tema, heat - tema, heat »

Läs mer! tema, iPurple - tema, iPurple »

Läs mer! tema, lindmarks servering - tema, lindmarks servering »

Läs mer! tema, pow - tema, pow »

Läs mer! tema, reduse your use - tema, reduse your use »

checklist, affärsplan,

Om du använder en checklist säkerställer du att du inte glömmer
bort några viktiga rubriker och moment.

 

Läs mer! checklist - att processkriva din affärsplan - checklist - att processkriva din affärsplan »

ekonomisidan

Företagande handlar om att få en bra ekonomi i sitt företag.
Det är viktigt att visa upp hur företagets ekonomi ser ut.
Du ska ha med,

 

 • Startbudget [bugeterad balansräkning]
 • Resultatbudget.
 • Likviditetsbudget.
 • Kritisk volym & kritisk omsättning.
 • Förkalkyl.
  - Divisionskalkyl [tjänst].
  - Påläggskalkyl [varor].
  - Påläggsprocent.
  - Förklaring över din önskade vinst.
  - Analys över beslutat pris.
 • Nyckeltal.

 

Klicka på bilden för att öppna upp en större text.

affärsplanens ekonomisida

 
 
« affärsplan
affärsplan exempel »

företag »

hantverk »

hållbart företagande »

logotyp »

monter »

produktutveckling »

säljare »

tjänst »

vara »

årsredovisning »