inlämning
h å l l b a r t  f ö r e t a g a n d e

Planera gruppens arbete. Var ute i god tid så att du kan skicka in tävlingsbidraget senast dagen före deadline. Om du väntar för länge kan tekniken strula. Det vill du inte ska hända.

 

Kolla på www.ungforetagsamhet.se för exakt datum och tid.

kriterier
h å l l b a r t  f ö r e t a g a n d e

Det skriva dokumentet på 2 sidor ska innehålla ett antal givna kriterier.

 

Läs mer! kriterier - hållbart företagande - kriterier - hållbart företagande »

juryn bedömer
h å l l b a r t  f ö r e t a g a n d e

Juryn bedömmer ditt tävlingsbidrag utifrån hur företaget,

 

 1. I vilken omfattning hänsyn tas till både ekologiska, sociala och ekonomiska dimensioner för att sammanfoga verksamhetens totala medvetenhet kring hållbarhet.

 2. Finns det en lönsamhetstanke i företagets verksamhet och
  är deras kalkyler rimliga?

 3. Hur väl förtaget integrerat sitt arbete till hållbarhet i sin
  marknadsföring?

 4. Är produkten till nytta för konsumenten?

 

.. och att beskrivningen i tävlingsbidraget följer ovanstående
punkter.

 

formalia
h å l l b a r t  f ö r e t a g a n d e

För att få delta i tävlingen krävs att tävlingsbidraget ska formuleras och konstrueras enligt given formalia.

 

 • Sidantal
  Max 2 A4-sidor text.

 • Bilaga
  Max 1 A4-sida med bilder på produkt & process.

 • Namn
  Företagets namn ska anges - t ex Bamboo UF.

 • Region
  Företagets region ska anges - t ex Skåne län.

 • Tävling
  Tävlingsbidragets namn ska anges - hållbart företagande.

innehåll
h å l l b a r t  f ö r e t a g a n d e

Tävlingsbidraget ska innehålla beskrivning av företagets,

 

 • Organisation.

 • Ekonomiska aspekter.

 • Ekologiska aspekter.

 • Sociala aspekter.

 • Marknadsföring.
 
 

affärsplan »

affärsplan exempel »

företag »

hantverk »

« hållbart företagande

logotyp »

monter »

produktutveckling »

säljare »

tjänst »

vara »

årsredovisning »