"Det finns bara fyra jurygrupper mellan dig och ett EM-guld"
- Just Saying
 
“The art of writing is rewriting”
– Ernest Hemingway, nobelpris i litteratur, 1954

3 medarbetare ger fördel
f ö r e t a g

I tävlingen årets UF-företag kommer det inför SM att läggas stor vikt vid organisationen. De UF-företag som består av tre medarbetare eller fler kommer ha en fördel från start. UF anser att de erfaremheter som medarbetarna erhåller genom samarbetet inom UF-företaget är av stor vikt. Det krävs dessutom minst tre medarbetare i företaget för att tävla i EM.

Det kommer fortfarande att vara möjligt att delta i bästa företag som enmans- eller tvåmansföretag. De företag som består av tre medarbetare eller fler kommer ha en fördel från start.

inlämning
f ö r e t a g

Planera gruppens arbete. Var ute i god tid så att du kan skicka in tävlingsbidraget senast dagen före deadline. Om du väntar för länge kan tekniken strula. Det vill du inte ska hända.

 

Kolla på www.ungforetagsamhet.se för exakt datum och tid.

rapportens formalia
f ö r e t a g

Företagsrapporten ska formuleras och konstrueras enligt given formalia.

 

 • Sidantal
  Max 10 sidor text + fram- och baksida.

 • Framsidan
  Ska innehålla viss information.

 • Teckensnitt
  Ska motsvara Times New Roman, 12 punkter.

 • VD-rapporten
  Ort, datum och VD's underskrift.

 • Ekonomisk rapport
  Ort, datum och revisors underskrift.


Läs mer! rapportens formalia - rapportens formalia »

rapportens innehåll
f ö r e t a g

Din företagsrapport är en kvalitativ rapport över ditt verksamhetsår. Den ska täcka in många områden bl a,

 

 • Vision, mission, affärsidé & ledstjärnor.
 • Affärsprocess och affärsmodell.

 • Strategier.
 • Organisation.

 • Genomförda aktiviteter.
 • Kommande aktiviteter.

 • Framtid.

 

Läs mer! rapportens innehål - rapportens innehåll »

korrekturläs rapporten
f ö r e t a g

Det är lätt att det blir stavfel, syftningsfel, faktafel, upprepningar, missar och andra fel. Det är därför viktigt att du själv läser igenom ditt dokument. Det är även viktigt att du låter andra utomstående korrekturläsa.

 

Läs mer! korrekturläs din företagsrapport - korrekturläs din företagsrapport »

 

Din coach, handledare eller lärare ska inte gå igenom rapportens textflöde utan enbart innehållsförteckning, struktur, rubriker, bilder, design & ekonom. Den språkmässiga delen granskas av personer som kan det skrivna språket väl. Coachen ger feedback på rapportens,

 

 • Struktur.
 • Läsbarhet.

 • Attention - hur intressant är den?
 • Kreativitet.

 • Design.

juryn bedömer
f ö r e t a g

Juryn ska bedöma din företagsrapport efter 5 huvudområden,

 

 1. Att rapporten innehåller det som krävs.
 2. Företagsrapporten i sin helhet.

 3. Företagets genomförande av verksamhetsåret.
 4. Teamets lärdomar, erfarenheter och utveckling.

 5. Möjlighet till fortsatt utveckling.

 

Observera!
Under samtliga punkter förekommer kriteriet
- förmåga att skriftligen beskriva.

 

Läs mer! vad juryn bedömer - vad juryn bedömer »

tävlingskriterier bästa företag
f ö r e t a g

Kontrollera mot de kriterier som UF publicerat på UF-online. Logga in och läs igenom noggrannt.

 

Läs mer! UF-online - tävlingskriterier »

presentation, 4 min
f ö r e t a g

Företagspresentationen har förändrats över åren. Kolla med det regionala UF-kontoret eller med din coach vad som gäller idag.

Företagspresentationen ska snabbt ge lyssnaren,

 

 1. En bild av företagets affärsidé.

 2. Entreprenören som ska ro hem idén.

 3. Affärsmodellen,
  d v s var och hur du ska tjäna pengar på din idé.

 4. En gyllene och realistisk framtid.

 

Presentationen ska täcka alla delar av företagets verksamhet. Lyft fram företagets erfarenheter, framgångar och motgångar. Juryn måste förstå hur företaget utvecklats,

 1. Vad företaget säljer.

 2. Till vem företaget säljer.

 3. Hur företaget säljer.

 4. Vilka kundens fördelar är.

 5. Vad företagets erbjudande innebär för kunden.

 

Läs mer! presentation, 4 min - presentation, 4 min »

checklist, 4 min
f ö r e t a g

En checklist guidar dig genom hela processen och säkerställer att du inte missar några viktiga moment,

 

Läs mer! checklist, 4 min - checklist, 4 min »

nabc-metoden
f ö r e t a g

Du kan bygga upp din företagspitch enligt nabc. En strukturerad metod utvecklad av Stanford Research Institute. Enligt deras metod bygger du upp din företagspitch på fyra variabler,

 

 • Need [behov].
 • Approach [tillvägagångssätt].
 • Benefits [fördelar].
 • Competition [konkurrens].

 

Läs mer! nabc, metod & pitch - nabc, metod & pitch »

rapportens framsida
f ö r e t a g

Av någon anledning finns krav på att rapportens framsida ska innehålla ett antal kriterier. Om rapporten inte uppfyller kriterierna blir rapporten diskad, Glöm inte att ta med,

 

 • Företagets namn.
 • Ort och län.
 • Verksamhetsårets omfattning.
 • UF-coach/lärare.
 • Rådgivarnas namn, titel och företag.

 

Framsidan ska designas så den skapar förväntningar så läsaren vill öppna och läsa rapporten. Här nedan finns ett antal framsidor att bli inspirerad av.

 

Tänk så här,

 

 • Snygg.
 • Kreativ.
 • Unik.
 • Attention.

 

Läs mer! rapportens framsida, Cadeau - rapportens framsida, Cadeau »

Läs mer! rapportens framsida, Dream BIG - rapportens framsida, Dream BIG »

Läs mer! rapportens formalia - rapportens framsida, Studio RMN »

företagets bokföring
f ö r e t a g

Företagsrapportens ekonomidel ska innehålla en resultatrapport [RR] och en balansrapport [BR]. När du skapar dessa ska du tänka på följande,

 

 • Bestäm en brytpunkt för företagets bokföring, t ex 31 dec.
 • Komtrollera att alla verifikationerna är registrerade.

 • Kontrollera att du faktiskt bokfört korrekt.
  Om du gjort fel - korrigera.
 • Stäm av företagets lager.

 • Stäm av bankkonto och eventuell kontantkassa.

 

Periodisera
Du ska periodisera så att företaget visar ett rättvisande resultat. Observera att du inte ska göra det i företagets bokföring. Du gör det i företagets bokslut. Du får räkna fram det manuellt eller i Excel. De vanligaste periodiseringar som görs är,

 

 • Inventera företagets lager.
 • Periodisera företagets varuinköpskonto.
 • För över företagets resultat till eget kapital i BR.
 

rapportens ekonomidel
f ö r e t a g

Rapportens ekonomi ska vara fullständig och korrekt. Som ekonom ansvarar du även för att paketera företagets siffor på ett läckert sätt. Det är lätt att denna sida annars blir väldigt tråkig.

Om du saknar känsla för design får du ta hjälp av en person som har den känslan. Bambo lyckades få ihop denna viktiga sida på ett riktigt bra och professionellt sätt.

 

Läs mer! rapportens ekonomi, Bamboo - rapportens ekonomi, Bamboo »

exempel
f ö r e t a g

Använd nedan rapporter som inspiration. Men, skapa din egen unika rapport efter företagets affärsidé, produkt och kunder.

 

Företagets rapport ska vara,

 

 • Strukturerad
  Rapporten ska ha en logisk röd tråd.
  Inga upprepningar.

 • Lättläst
  Inga långa textstycken.
  Rubrik, underrubrik, ingress, punktlista & tabeller hjälper läsaren att läsa och förstå. Skriv enkelt och ta bort alla onödiga ord. Var inte tveksam eller osäker i din text.

 • Intressant
  Använd ett enkelt och levande språk men med en
  affärsmässig stil. Koppla till grafik som förhöjer läsarens förståelse och vilja att läsa mer.

 • Kreativ
  Ett slitet begrepp - men, du förstår säkert.

 • Vackert designad
  En design som guidar läsaren genom hela rapporten.

 

Läs mer! företagsrapport, Barnens Mat & Bak - företagsrapport, Barnens Mat & Bak »

Läs mer! företagsrapport, Bamboo - företagsrapport, Bamboo »

Läs mer! företagsrapport, Culina - företagsrapport, Culina »

Läs mer! företagsrapport, Dream BIG - företagsrapport, Dream BIG »

Läs mer! företagsrapport, Houseberg - företagsrapport, Houseberg »

Läs mer! företagsrapport, Studio RMN - företagsrapport, Studio RMN »

skriv inte i textrutor
f ö r e t a g

Om en student inte kan hantera ett ordbehandlingsprogram skrivs oftast texten in i en mängd olika textrutor. Gör inte det.

Med hjälp av vanliga funktioner kan du i princip placera ett tecken precis var du vill i olika dokument. I undantagsfall kan du ta hjälp av en textruta. Använd dig av,

 

 • Normalt textflöde.
 • Kolumner.

 • Indrag.
 • Tabbar.

 • Tabeller [.. med osynliga linjer är en av mina favoriter].
 • Bilder.

vanliga misstag rapportens ekonomidel
f ö r e t a g

Över åren har jag granskat nästan 1 000 företagsrapporter. När misstag sker är det nästan alltid samma misstag som dyker upp i rapporterna. Tänk på nedan punkter,

 

 • En RR består av intäkter och kostnader, inget annat.
 • Det heter periodens resultat, inte årets resultat.

 • Riskkapital finns enbart i BR, inte i RR.
 • Tag bort alla poster som är lika med noll.

 • Ordet inbetalning eller utbetalning ska inte vara med i din RR.
 • Ordet inkomst eller utgift ska inte vara med i din RR.

 • Glöm inte att periodisera företagets varuinköp.
 • Du gör inga justeringar i företagets bokföring inför rapporten.

 • Din BR innehåller tillgångar och EK & skulder
 • Företagets resultat förs över till periodens resultat i företagets BR.

 • Din BR ska balansera.


 • RR = Resultatrapport.
  BR = Balansrapport.

 

Läs mer! vanliga misstag - vanliga misstag »

intervjuer delfinal, Skåne
f ö r e t a g

I kategorin - bästa företag – tävlas det i 4 delmoment. Företaget ska,

 

 1. Skriva en företagsrapport.
 2. Hålla en 4 minuters presentation inför en jury.

 3. Bli intervjuad.
 4. Bedömas i deras monter - utseende & agerande.

 

Läs mer! intervju; delfinal 2007 - intervju; delfinal 2007 »

Läs mer! ntervju; delfinal 2008 - intervju; delfinal 2008 »

Läs mer! intervju; delfinal 2009 - intervju; delfinal 2009 »

Läs mer! intervju; delfinal 2010 - intervju; delfinal 2010 »

Läs mer! intervju; delfinal 2011 - intervju; delfinal 2011 »

Läs mer! intervju; delfinal 2012 - intervju; delfinal 2012 »

Läs mer! intervju; delfinal 2013 - intervju; delfinal 2013 »

feedback delfinal, Skåne
f ö r e t a g

Juryn bedömer företaget i tre olika moment,

 

 • Rapport.
 • Presentation.
 • Intervju.

Juryn anser oftast att alla företagen under kvalfinalen är riktigt bra och att de inte har en lätt uppgift att bedöma och välja ut de som är bäst.

 

Bedömningskriterier för företagspresentation,

 

 • Struktur.
 • Relevans och innehåll.

 • Framförande.
 • Visuella hjälpmedel och marknadsföringsmaterial.

 • Originalitet.

 

För att kunna förbättra/förädla egenskaper och performance är det viktigt att företaget erhåller konstruktiv feedback från domarna. Här är exempel på bra sådan.

 

feedback final, Skåne
f ö r e t a g

Tre av företagen kom på plats 1, 2 och 3 i finalen i Skåne och tog sig därför till SM-final i Stockholm.

 

Läs mer! dfuser - dfuser »

Läs mer! flyfree - flyfree »

Läs mer! turban - moi »

"Mirror mirror on the wall, I'll always get up after I fall. And whether I have to walk, run, or crawl, I'll set my goals and achieve them all!"

– Chris Butler, 1986-, St. Louis Blues i National Hockey League

 
 

affärsplan »

affärsplan exempel »
« företag

hantverk »

hållbart företagande »

logotyp »

monter »

produktutveckling »

säljare »

tjänst »

vara »

årsredovisning »