inlämning
h a n t v e r k

Planera gruppens arbete. Var ute i god tid så att du kan skicka in tävlingsbidraget senast dagen före deadline. Om du väntar för länge kan tekniken strula. Det vill du inte ska hända.

 

Kolla på www.ungforetagsamhet.se för exakt datum och tid.

kriterier
h a n t v e r k

Det skriva dokumentet på 1 sida ska innehålla ett antal givna kriterier.

 

Läs mer! kriterier - årets hantverk - kriterier - årets hantverk »

juryn bedömer
h a n t v e r k

Juryn bedömmer ditt tävlingsbidrag utifrån,

 

 1. Det egenhändiga arbetet.

 2. Tillverkningsmetod / produktionssätt.

 3. Hantverkets användningsområden.

 4. Hantverkets estetiska utformning.

 5. Hantverkets kvalitet.

 

.. och att beskrivningen i tävlingsbidraget följer ovanstående punkter.

 

formalia
h a n t v e r k

För att få delta i tävlingen krävs att tävlingsbidraget ska formuleras och konstrueras enligt given formalia.

 

 • Sidantal
  Max 1 A4-sida text.

 • Bilaga
  Max 1 A4-sida med bilder på hantverket.

 • Namn
  Företagets namn ska anges - t ex Bamboo UF.

 • Region
  Företagets region ska anges - t ex Skåne län.

 • Tävling
  Tävlingsbidragets namn ska anges - årets hantverk.

innehåll
h a n t v e r k

Tävlingsbidraget ska innehålla beskrivning av företagets,

 

 • Hantverk.

 • Process/tillverkningsmetod.

 • Estetiska utformning.
 
 

affärsplan »

affärsplan exempel »

företag »

« hantverk

hållbart företagande »

logotyp »

monter »

produktutveckling »

säljare »

tjänst »

vara »

årsredovisning »