"När du ska närma dig fiktionen måste du ta del av verklig-
heten och ska du närma dig verkligheten måste du ta del
av fiktionen"
– Jean-Luc Godard, 1930-, regissör inom nya franska vågen
 
 
 
 
 

inlämning
l o g o t y p

Planera gruppens arbete. Var ute i god tid så att du kan skicka in tävlingsbidraget senast dagen före deadline. Om du väntar för länge kan tekniken strula. Det vill du inte ska hända.

 

Kolla på www.ungforetagsamhet.se för exakt datum och tid.

kriterier
l o g o t y p

Det skriva dokumentet på 1 sida ska innehålla ett antal givna
kriterier.

 

Läs mer! kriterier - årets vara - kriterier - årets logotyp »

juryn bedömer
l o g o t y p

Juryn bedömmer ditt tävlingsbidrag utifrån,

 

 1. Att logotypen gör sig bra i svartvitt och färg.

 2. Logotypens koppling till företagets verksamhet.

 3. Vem som har gjort/konstruerat logotypen? 

 4. Att logotypen fungerar att både förstora och förminska.

 5. Logotypens framtagande och konstruktion. 

 

.. och att beskrivningen i tävlingsbidraget följer ovanstående punkter.

vektorgrafik
l o g o t y p

vektoriserad logotyp

 
 

formalia
l o g o t y p

För att få delta i tävlingen krävs att tävlingsbidraget ska formuleras och konstrueras enligt given formalia.

 

 • Sidantal
  Max 2 A4-sidor text.

 • Bilaga
  Max 1 A4-sida med 4 bilder på logotypen

 • Namn
  Företagets namn ska anges - t ex Bamboo UF

 • Region
  Företagets region ska anges - t ex Skåne län

 • Tävling
  Tävlingsbidragets namn ska anges - årets logotyp


innehåll
l o g o t y p

Tävlingsbidraget ska innehålla beskrivning av företagets,

 

 • Affärsidé

 • Koppling mellan logotyp och affärsidé

 • Skapande

vektorgrafik
l o g o t y p

Vad innebär en vektoriserad bild?

En bild som skapas via banor/kurvor som räknas fram matematiskt av programmet.

På Wikipedia kan du läsa ..
" Vektorgrafik består av geometriska primitiver, såsom punkter, linjer, cirklar och dylikt, som tillsammans beskriver en bild. Detta till skillnad från rastergrafik (bitmaps) som enbart består av bildpunkter/pixlar.

I princip all form av modern 3D-modellering görs med hjälp av vektorbaserad teknik. Eftersom alla geometriska primitiver kan förstoras eller förminskas hur mycket som helst kan man i teorin skala vektorgrafik upp eller ner hur mycket som helst utan att bilden blir suddig eller tar större plats.

I praktiken måste man emellertid i de flesta fall omvandla vektorerna till bildpunkter i sista steget innan visning på bildskärm eller utskrift i skrivare och då kommer man att finna att vissa skalor ger bättre bilder än andra beroende på avrundningsfel.

I princip alla datorsystem visar rastergrafik på skärmen. En vektorbild konverteras av grafikkortet till en rasterbild innan den visas på skärmen, och hela skärmen ritas om många gånger i sekunden".

Varför vektorisera?
En vektoriserad bild kan du förstora hur mycket som helst utan kvalitetsförlust, medan en pixelbaserad bild har en given maxstorlek och blir suddig när den förstoras, se ovan.

 
 

affärsplan »

affärsplan exempel »

företag »

hantverk »

hållbart företagande »

« logotyp

monter »

produktutveckling »

säljare »

tjänst »

vara »

årsredovisning »