inlämning
p r o d u k t u t v e c k l i n g

Planera gruppens arbete. Var ute i god tid så att du kan skicka in tävlingsbidraget senast dagen före deadline. Om du väntar för länge kan tekniken strula. Det vill du inte ska hända.

 

Kolla på www.ungforetagsamhet.se för exakt datum och tid.

kriterier
p r o d u k t u t v e c k l i n g

Det skriva dokumentet på 1 sida ska innehålla ett antal givna kriterier.

 

Läs mer! kriterier - årets produktutveckling - kriterier - årets produktutveckling »

juryn bedömer
p r o d u k t u t v e c k l i n g

Juryn bedömmer ditt tävlingsbidrag utifrån,

 

 1. Hur företaget tar fram produkten, strategier och metoder.

 2. Produktens nyhetsgrad.

 3. Hur produktens behov på marknaden ger ökad kundnytta.

 4. Kommersiella möjligheter på lång sikt för produkten.

 5. Produktens design och paketering.

 

.. och att beskrivningen i tävlingsbidraget följer ovanstående punkter.

 

formalia
p r o d u k t u t v e c k l i n g

För att få delta i tävlingen krävs att tävlingsbidraget ska formuleras och konstrueras enligt given formalia.

 

 • Sidantal
  Max 1 A4-sida text.

 • Bilaga
  Max 1 A4-sida med bilder på produkt/process.

 • Namn
  Företagets namn ska anges - t ex Bamboo UF.

 • Region
  Företagets region ska anges - t ex Skåne län.

 • Tävling
  Tävlingsbidragets namn ska anges - årets produktutveckling.

innehåll
p r o d u k t u t v e c k l i n g

Tävlingsbidraget ska innehålla beskrivning av företagets,

 

 • Bakgrund & idé

 • Process

 • Marknad

 
 
affärsplan »
affärsplan exempel »
företag »
hantverk »
hållbart företagande »
logotyp »
monter »
« produktutveckling

säljare »

tjänst »

vara »

årsredovisning »