Finns tävlingen kvar?

Kolla alltid med det regionala UF-kontoret.

  • Tävlingar tenderar att utvecklas, ändras eller t o m försvinna.

Kan jag tävla med min affärsplan?

Ja, du kan tävla, men det är inget krav.

Affärsplanen är ett av UF-årets basmoment för att erhålla UF:s intyg. Den är verksamhetsårets första UF-tävling som du kan tävla i.

För att få delta i tävlingen - bästa affärsplan - ska företaget erhållit ett registreringsbevis från UF. Det innebär en korrekt registrering och att företaget betalt in registreringsavgiften.

Vad är en affärsplan?

Det är företagets styrdokument. I din affärsplan finns dina samlade inten-tioner om hur du ska bedriva verksamhet det kommande året. Observera att du kan korrigera det du skrivet i din affärsplan när som helst. All text utgår från din affärsidés betydelse.

Du skriver bl. a. om - vision, mission, ledstjärnor, affärsidé, mål, strategier, kunder, konkurrenter, organisation och ekonomi.

Hur ska min apl se ut?

Den kan se ut hur som helst så länge texten är korrekt och affärsmässigt skriven och att din plan är anpassad efter företagets grafiska manual. Din affärsplan [apl] ska även vara layoutad samt tryckas/skrivas ut på lite tjockare papper.

Alltså, grafiskt snyggt layoutad med en mycket välskriven text och helst tryckt.

Vilket format ska vi ha?

Din affärsplan ska vara läsvänlig och hanterbar. Den får skrivas i vilket format som helst - liten, normal, stor, rund, tjock eller smal.

Om du väljer att göra den mindre än A4 tar du en risk eftersom du förlorar plats som du kunnat använda till text och bilder. Jag rekommenderar inte en mindre apl.

Vad väger tyngst i affärsplanen, design eller text?

Texten är det viktigaste eftersom det är utifrån den du ska driva och utveckla ditt företag. I tävlingssammanhang har designen en stor betydelse. Idag får domarna in en stor mängd affärsplaner som är lika välskrivna. Därför kan din design vara det som avgör.

Det kan t o m i slutändan vara känslan av din apl i handen, d v s papprets tjocklek eller hur den är tryckt som avgör.

Hur många sidor innehåller en apl?

Enligt UF gäller minst 5 och max 10 sidor.

Hur ser UF:s kriterier för apl ut?

Din apl ska vara på mellan 5 och 10 sidor med normalt radavstånd och typsnitt och teckenstorlek ska motsvara Times New Roman 12 pkt.

apl, sidor

Maximalt antal sidor blir 10 plus fram- och baksida, d v s 12 sidor.

Innehållet kan byggas upp kring dessa punkter,

- Vision, hur ser det ut om fem år - se en bild i framtiden
- Mission, företagets samhällsnytta
- Ledstjärnor, vilka värden arbetar ni efter
- Affärsidé
- Mål, mätbara och realistiska mål
- Strategier, HUR ska du tag dig till dina mål
- Vara, tjänst och produktion
- Marknaden (inklusive resultat/analys av marknadsundersökning)
- Marknadsföring
- Kunder
- Konkurrenter
- Organisation
- Tidsplan/handlingsplan för hela UF-året
- Ekonomisk plan för hela UF-året
- Likviditets-, resultatbudget och nyckeltal
- Framtid, dvs företagets möjlighet till fortsatt utveckling

Läs mer! läs mer om kriterier - läs mer om kriterier »

 

Läs mer om affärsplaner på biz4you.se

 

Läs mer! affärsplaner - affärsplaner »

Hur lämnar jag in min apl?

Kolla med din handledare eftersom det kan vara lite olika. Tidigare lämnades alltid affärsplanen in i utskriven/tryckt form.

Idag blir det allmer vanligt att den laddas upp på UF-online. Då är det viktigt att kontrollera att storleken på filen stämmer överens med kriterierna. Den brukar normalt vara max 3,0 MB.

Själva texten tar inte mycket plats utan det är bilder och andra grafiska detalajer som tar kraft. Var noga med att alla bilder har max 72 dpi som upplösning.

När och till vem lämnar jag in vår apl?

Varje region har sina egna deadlines, Kolla in på UF-online för att få reda på när. Sätt dock din egen deadline en vecka före UF:s deadline. Det strular alltid till sig med något.

2012 är det den 14 nov kl 16.30.

Hur många ex ska vi trycka?

UF ska numera inte ha något exemplar så det upp till företaget hur många ni vill trycka upp. Du kan ha något ex att visa upp på mässor och liknande.

Jag tycker du ska trycka upp en apl till var och en medarbetare som kan sparas för att visa upp till barn och barnbarn. Du kommer vara stolt som en tupp och dina barn kommer tycka att det är jättespännande.

Vilket typsnitt och teckenstorlek ska användas i apl?

Vilket typsnitt som helst men beakta det du lärt dig om läsbarhet i kursen - info & layout. Enligt UF:s kriterier ska teckenstorleken motsvara Times New Roman, 12 pkter.

Är det tillåtet att använda bilder från Internet i min apl?

Normalt är det förbjudet att använda något som någon annan skapat. Det gäller även bilder. Det finns dock sidor på Internet med bilder och wallpapers fria att använda för personligt bruk. Läs i deras "terms of condition".

Hur fungerar ett tryckeri?

Du kontaktar ett tryckeri och ber dem sponsra dina affärsplaner eller så ber du om ett juste pris eftersom du är ung entreprenör. Det finns många bra tryckare som verkligen vill hjälpa till. De har dock mycket att göra så var ute i mycket god tid.

Hur kollar jag att tryckeriet följer vår överenskomm-else?

Lämna med en betaversion, d v s en egen utskriven trycksak som ni tar med. På så sätt ser tryckaren hur du vill ha det. Det finns inget utrymme för tolkningar. Du kan även rita, klistra, häfta eller vad som helst som visar hur din trycksak ska se ut i färdigt skick.

Ha alltid skriftlig kontakt med ditt tryckeri. Även om du initialt kontaktar dem via telefon ska du skriva ett mail som tryckeriet bekräftar. Då finns förhoppningsvis inget utrymme för missuppfattningar.

Glöm inte att undersöka vilket filformat tryckaren behöver ha din apl i.

Vad kostar det att trycka en affärsplan?

Det beror på hur duktig du är på att förhandla och hur välvilligt tryckaren är till unga entreprenörer. Du kan dock räkna med 500-1 500 kr för 15-30 trycksaker.

Det är alltid det första exemplaret som kostar mest pengar eftersom tryckaren måste ställa in sin dator och maskin. Resterande exemplar är ju bara papper, bindning och lite färg. Fråga gärna vad fler exemplar i olika intervaller, tex 5, 10 och 20 st kostar.

 
 
starta upp UF »
 

affärsidé »

« affärsplan

avveckling »

bokföring »
bolagspärm »
budgetering »
ekonomi »
e-max »
företagsrapport »
försäljning »
forzamässan »
framtiden »
grafisk manual »
gruppen »
individen »
julmässan »
kunder »
leverantörer »
logotyp »
mål »
marknadsföring »
mentorskap »
mission »
monter »
mässor »
möten »
nationella mässan »
organisation »
prissättning »
produkter »
projektarbete »
regionala mässan »
riskkapital »
rådgivare »
skatter »
tävlingar »
vision »
webbplats »
årsredovisning »