Hur ska företaget organisera sig?

Det viktigaste är att din organisation stödjer dina medarbetare och din affärsidé. Om du t ex ska köpa in produkter att sälja vidare kan det vara en god idé att ha en inköpschef. Ska du tex tillverka en egen produkt kan det vara en god idé att ha en produktchef, o s v.

Vem ska ha en viss befattning?

Utgå från medarbetarnas intresse. Du behöver inte ha samma funktion under hela året. Vissa företag väljer att utvärdera de befattningar som finns. Några medarbetare väljer att byta befattningar och det har fungerat bättre sedan.

Vem bestämmer i företaget?

Ni har gemensam beslutsrätt, vilket innebär att ni pratar med varandra och tar ett gemensamt beslut utifrån allas input.

Ska ekonomichefen enbart arbeta med ekonomi?

Nej för tusan. Alla befattningschefer är "projektledare" för de olika större projket som startas upp inom sin funktion. Du ska vara expert på ditt område och den person som driver ditt ämnesområde. Men övriga medarbetare ska hjälpa till när tid ges.

 

Läs mer om organisationen på biz4you.se

 

Läs mer! organisationen - organisationen »

Vilka funktioner är vanliga i ett företag?

De vanligaste funktionerna/befattningarna är,

 • VD.
 • Ekonomichef.

 • Marknadschef.
 • Försäljningschef.

 • Inköpschef.
 • Produktchef.

 • Art director [grafiskt ansvarig].
 • Webbansvarig.

 

Du kan läsa mer om företagets olika befattningar på biz4you.se

Måste vi ha alla funktioner i företaget?

Ni bestämmer själv vilka funktioner som behövs. Ni kan antingen ha en befattning eller flera om det behövs och om du klarar av stressen. De vanligaste funktionerna i ett företag på 4 personer är,

 • VD.
 • Ekonomichef.

 • Marknads- och försäljningschef.
 • Produktionschef.

Det viktigaste är inte namnet på funktionen utan vilka arbetsområden som varje medarbetare ansvarar för. Idag är det t ex ett måste med en webbplats. Vem, tycker du, ska anvara för den?

Måste vi ha en VD?

Vi anser att VD är en normal och viktig funktion i ett företag. Vi har dock haft ett fåtal företag med enbart tjejer som valt att ha ett delat ledarskap. Det är inte en lätt sak men det har fungerat utöver förväntan.

Se upp så inte det bara blir trevligt. Då blir det ett kafferep utan någon personlig utveckling.

 
 
starta upp UF »
 

affärsidé »

affärsplan »

avveckling »

bokföring »
bolagspärm »
budgetering »
ekonomi »
e-max »
företagsrapport »
försäljning »
forzamässan »
framtiden »
grafisk manual »
gruppen »
individen »
julmässan »
kunder »
leverantörer »
logotyp »
mål »
marknadsföring »
mentorskap »
mission »
monter »
mässor »
möten »
nationella mässan »
« organisation
prissättning »
produkter »
projektarbete »
regionala mässan »
riskkapital »
rådgivare »
skatter »
tävlingar »
vision »
webbplats »
årsredovisning »