Vad innebär företagets identitet?

Ditt företag har en identitet gentemot dina kunder, antingen den är medveten eller inte. Identiteten är den bild omvärlden har av ditt företag.

Ditt företags identitet genereras och påverkas genom personlig kontakt med representanter för ditt företag, era besökslokaler, visitkort, korrespondens, annonsering, mässor, butik och din webbplats.

Vad innebär en grafisk profil?

En stor del av företagets indentitet består av den visuella [synliga] delen, den grafiska profilen. Det är alla visuella element [delar] som företaget använder sig av vid extern och intern kommunikation, främst manifesterad i en logotyp.

Den grafisk profilen uppträder även i saker som profilkläder, skyltar, fordon och annat.

Vad innebär en grafisk manual? 

Företagets grafiska manual är ett styrdokument, kanske en liten pärm, som visar hur den grafiska profilen ska tillämpas, d v s hur du ska arbeta med den grafiska profilen i olika sammanhang. 

Den grafisk profilen tillsammans med den grafiska manualen gör att du får en enhetlig kommunikation vilket är av stor vikt för din professionella kommu-nikation med marknaden.

Ska alla företag ha en grafisk manual?

Ja, det skapar en enhetlighet för företaget. Det är väsentligt att synligöra företagets och dess budskap så kunderna alltid uppfattar företaget på samma sett.

Det innebär praktiskt att när alla medarbetarna mailar ska alla kontakter uppfatta företaget på samma sätt. När du skickar en faktura, skriver ett kvitto, annonserar i en tidning eller bygger din webbplats så ska alla personer uppfatta ditt företag på samma sätt.

 

Vad ingår i en grafisk manual?

Företagets grafiska manual ska t ex innehålla regler för hur logotypen ska se ut, hur och var den ska användas och i vilka varianter den får användas.

Den ska även innehålla de typsnitt som beslutats, exempel på kontorsmaterial såsom brevpapper och kuvert etc, trycksaker som inte är kampanjbaserade ,instruktionsböcker och liknande, profilering av eventuella fordon och kläder, exempel på eventuellt butiksmaterial etc.

Manualens omfattning avgörs av företagets eller organisationens behov.

Hur många sidor ska den grafiska manualen innehålla?

Företagets grafiska manual dokumenteras normalt i en trycksak, där peda-gogiska bilder visar hur du ska använda färg, form och text.

Omfattningen på denna kan variera från ett par sidor till en tjock pärm, beroende på företagets storlek och profilens omfattning. I ditt lilla företag brukar den grafiska manualen vara på ca 10 sidor.

Hur ska min grafiska manual utformas?

Den ska vara enkel, tydlig och funktionell.

Grafman har tagit fram en kort men mycket trevlig grafisk manual. Med en liknande grafisk manual kommer du långt i ditt UF-företag.

Läs mer! Brainstorming, att varaGrafisk manual för Grafman lite crazy - Grafisk manual för Grafman »

När produceras min manual?

Företagets grafiska manual bör finnas redan vid företagets etablering. Det är normalt svårt att gå in och förändra det första intrycket. Men, det är viktigt att det blir rätt anpassat till företagets segment från början.

Jag vet att det är mycket dokument och många processer som ska fram i början. Men, låt er marknadsansvariga påbörja arbetet på direkten.

 
 
starta upp UF »
 

affärsidé »

affärsplan »

avveckling »

bokföring »
bolagspärm »
budgetering »
ekonomi »
e-max »
företagsrapport »
försäljning »
forzamässan »
framtiden »
« grafisk manual
gruppen »
individen »
julmässan »
kunder »
leverantörer »
logotyp »
mål »
marknadsföring »
mentorskap »
mission »
monter »
mässor »
möten »
nationella mässan »
organisation »
prissättning »
produkter »
projektarbete »
regionala mässan »
riskkapital »
rådgivare »
skatter »
tävlingar »
vision »
webbplats »
årsredovisning »