Hur ska jag förhålla mig till min grupp?

Den största skillnaden är att du inte längre är ensam. Nu måste du interagera [umgås] med alla dina medarbetare. Din idé, din åsikt eller ditt dokument är inte längre viktigast.

Det som är vikigast nu är den idén, åsikten eller dokumentet som är bäst för företaget, inte för dig eller ditt ego.

Att starta och driva ett projekt [företag] är ett stort åtagande med många inblandade. När du valt den entreprenöriella vägen blir din idè och din grupp högsta prioritet, nummer ett.

Det är viktigt att dina medarbetare hela tiden vet var du är och vad du håller på med, inom ramen för ditt företag. Om du inte är på skolan, är sjuk, på semester eller liknande ska du meddela samtliga medarbetare via mail eller sms.

Du ska se dina medarbetare som en verktygslåda till din individuella utveckling.

Hur ska vi behålla en positiv energi i gruppen?  

Planera, planera och åter planera och se till att förhålla dig till företagets mentala kontrakt. När du gör detta visar du respekt för dina medarbetare och deras tid.

Var medveten om att energin går upp och ned och snacka om det när det händer. Dina medarbetare kan inte gissa sig till hur då mår och varför du mår som du gör.

Alternera med era veckomöten och ha dem hemma hos var och en av er. Låt var och en vara teamgeneral varje vecka. Hitta på något kul som svetsar samman er, som skapar gemensam historia som skapar en relation.

Tänk på ditt personliga varumärke. Vad innehåller det och hur ska du träna dessa egenskaper.

Ge fem argument hur ett toppföretag ser ut?

Det är ett företag där företagskulturen är öppen och bjuder in till samtal.

 • Öppen och ärlig kommunikation.
 • Självstyrande.

 • Kreativa problemlösare.
 • Fördjupar sin relation med varandra.

 • Proaktiva med mycket rörelseenergi.

Ser du något samband när det gäller grupparbetet i de företagen som har tagit sig vidare till SM?

De företag som tar sig långt har en nyttig dynamik i sitt företag. Alla arbetar åt samma håll och de har högt i tak.

Det råder rak, öppen och ärlig kommunikation. Medarbetarna tar sitt ansvar, är proaktiva och vill växa i sitt ledarskap. Alla i företaget är medvetna om viljan av att - vilja skapa sin egen framtid.

Vilka är de vanligaste konflikterna inom företaget?

Att du inte skiftar perspektiv från elev till entreprenör, att du inte vågar vara ärlig och att du inte ser varandras olikheter som styrkor. Det innebär praktiskt att du,

 • inte vågar vara ärlig.
 • inte respekterar ditt mentala kontrakt.

 • Är rädd och snackar skit om dina medarbetare.
 • Inte levererar.

 • Inte respekterar dina medarbeter och missar deadlines.
 • Att du inte kör med rak och ärlig kommunikation.

 • Har stort kontrolbehov.
 • Ser ned på dina medarbetare.

Vad är den optimala gruppaktiviteten? 

Det finns många sätt att växa samman som grupp. Det är viktigt att du lär känna dina medarbetare på djupet och du gör saker med dem så ni får en gemensam historia.

Börja året med att intervjua varandra. Du kan ta fram ett antal öppna [berättade] frågor som samtliga ska svara på samt ge plats för ytterligare frågor som du/ni får ställa fritta till varje medarbetare.

En bra gruppövning är att hamna i en obekväm situation där ni tvingas samman som en grupp. Utveckling sker i situationer där du känner dig obekväm.

Hur är det bästa sättet att ge sina gruppmedlemmar kritik?

Alla individer växer i sitt självledarskap när konstruktiv kritik ges i form av feedback. Fråga din medarbetare om du får lov att ge feedback, t ex

 • Får jag lov att ge dig feedback Andreas?
 • Andreas tackar ja.

 • Du ger feedback baserad på respekt och ur ett utvecklande syfte.
 • När feedbacken är klar ska Andreas tacka för sin feedback.

Konstruktiv kritik är något positivt. När en person ger av sin tid för att utveckla dig ska du bara vara glad - även om det svider. Tänk att någon annan person "frivilligt" tar av sin tid för att vilja utvecka dina personliga egenskaper. Hur stort är inte det?

Ge kontruktiv kritik genom att ställa öppna frågor, genom att coacha dem. Att ställa öppna frågor innebär att de själva säger det du vill säga till dem. Få dem att säga vad som är fel, när det gick fel och varför. Få dem att säga vilken förändring som krävs, när det krävs och hur det ska ske.

 

Läs mer om gruppen på biz4you.se

 

Läs mer! gruppen - gruppen »

Hur många medarbetare anser du är optimalt i ett UF-företag?

Oj, en mycket intressant fråga som är svår att svara på. 

Men det normala är 3-7 medlemmar och snittet är 4 medlemmar. Det kan kanske vara en idé att inte var ett jämt antal. Det kan skapa dödläge. Om ni t ex är 3, 5 eller 7 blir det aldrig två jämna läger.

Många avhandlingar från de större och finare IVY-League Universitet visar att 4 personer skapar bäst förutsättningar för att skapa ett effektivt team.

Större UF-företag med 6 medarbetare eller fler har en stor uppgift att få organisationen att fungera optimalt.

Mindre företag har snabbare beslutsvägar och färre viljor att samsas kring. Men, de får även en större arbetsmängd dock inte betungande om företaget arbetar effektivt.

Genom åren har jag sett att vilken företagsstorlek som helst funkar om individerna i organisationen finner rätt form för kommunikation och individuell tillväxt.

Det handlar om att visa respekt för sig själv och sina medarbetare och det handlar om att inse att du gör detta för att nå en position i framtiden, 5-10 år, där du vill vara.

Vilken befattningsposition är jobbigast?

Individen och gruppen påverkar utgången. Men en VD har alltid det yttersta ansvaret. Välj en position utifrån ditt intresse eller utifrån något du vill utvecklas inom.

Vilka roller i företaget är absolut viktigas?

Eftersom det är ett litet företag är samtliga roller viktiga. VD har dock en sammanhållande funktion och ska ha "split vision", koll på alla andra. Koll innebär inte kontroll.

Vilket företag har bäst förutsättning att lyckas?

Det företag som skapar ett öppet och förlåtande klimat i sin grupp och som lyfter blicken. Som arbetar med strategier och sätter höga mätbara, realistiska mål som följs upp och utvärderas - tar sig längst.

Vad innebär Heta Stolen?

Heta Stolen är ett verktyg för att utveckla dina inre egenskaper. Du startar med att utvärdera dig själv med tre positiva omdöme med förklaring samt tre negativa omdöme med förklaring. Sen gör du likadant med samtliga medarbetare. Sen kör nästa person o s v.

Protokoll
VD ser till att gruppen skriver protokoll, på personbasis, som varje person får möjlighet att använda som en slags handlingsplan. En idé är ju att samtliga har med ett dokument som kan mailas till protokollföraren med sina omdömen, då går administrationen snabbare.

Atmosfär
Uppgiften ska göras i ett utvecklande och förlåtande klimat. Du ska dock vara ärlig i dina kommentarer. Syftet är enbart att vi ska bli bättre inte att sätta dit någon. Att utvecklas är en process som tar tar olika tid för olika individer.

Team
Det är först när du vågar vara dig själv fullt ut i din grupp som du kan bidra fullt ut. Glöm aldrig att gruppen är din bästa verktygslåda till din individuella utveckling.

Att arbeta vidare
Nu har du ett dokument som du kan använda för att förstärka [träna] vissa av dina egenskaper. Men bara om du själv vill.

Hur viktigt är det att gruppen har gemensamma mål?

Det är viktigt eftersom det ger en gemensam kraft framåt och minimerar onödiga konflikter.

Hur delar jag upp arbetet i grupen?

Du ska inte bygga upp ett kontrollerande klimat utan ett smart företagsklimat. Rätt man/kvinna ska vara på rätt plats. Det innebär att den som är bäst lämpad för uppgiften bör göra den, det blir bäst kvalitet då.

Andelen arbetade timmar bör vara jämnt på ett ungefär. Det finns massor med olika arbetsuppgifter att göra - hela tiden.

Minst tre medarbetare ger fördel i tävlingen bästa företag.

I tävlingen Årets UF-företag kommer det inför SM att läggas stor vikt vid organisationen. De UF-företag som består av tre medarbetare eller fler kommer ha en fördel från start. UF anser att de erfaremheter som medarbetarna erhåller genom samarbetet inom UF-företaget är av stor vikt. Det krävs dessutom minst tre medarbetare i företaget för att tävla i EM.

Det kommer fortfarande att vara möjligt att delta i bästa företag som enmans- eller tvåmansföretag. De företag som består av tre medarbetare eller fler kommer ha en fördel från start.

 
 
starta upp UF »
 

affärsidé »

affärsplan »

avveckling »

bokföring »
bolagspärm »
budgetering »
ekonomi »
e-max »
företagsrapport »
försäljning »
forzamässan »
framtiden »
grafisk manual »
« gruppen
individen »
julmässan »
kunder »
leverantörer »
logotyp »
mål »
marknadsföring »
mentorskap »
mission »
monter »
mässor »
möten »
nationella mässan »
organisation »
prissättning »
produkter »
projektarbete »
regionala mässan »
riskkapital »
rådgivare »
skatter »
tävlingar »
vision »
webbplats »
årsredovisning »