Vad är UF?

Ung Företagsamhet [UF] är ett utbildningsprogram på gymnasieskolan för dig mellan 16-20 år. Under läsåret startar ungdomar upp och driver ett s k UF-företag, från start till avveckling.

Projektet bedrivs som problembaserat lärande där ungdomarna erbjuds stöd av coach/handledare/lärare och rådgivare från näringslivet.

Ställer UF några krav på innehållet under verksamhetsåret?

Du ska genomföra fem [5] obligatoriska moment,

 

 1. Registrering.
 2. Affärsplan.
 3. Minst två säljtillfällen.
 4. Årsredovisning.
 5. Minst en rådgivarkontakt.

 

Du ska genomföra tre [3] tilläggsmoment. Dessa bestämms i samverkan med din lärare/coach.Det finns många olika tilläggsmoment som du kan arbeta med. T ex,

 

 • Utökad årsredovisning.
 • Arbetat i bokföringsprogram.
   
 • Deltagande på internationellt evenemang.
 • Ställa ut på regional mässa. 
   
 • Digital marknadsföring. 
 • Enterprise without Borders [EwB]. 
   
 • Fler säljtillfällen. 
 • Fördjupad branschkunskap. 
   
 • Fördjupad kunskap kring lagar och regler. 
 • Fördjupningsarbete. 
   
 • Genomfört utbildningen Smart företagande. 
 • Halvårsavstämning. 
   
 • Kommunikationsplan. 
 • Lämna offert. 

 • Muntligt framträdande. 
 • Muntlig presentation på engelska. 

 • Produktutveckling, Design och Produktion. 

 • Räkna med lön. 
 • Räkna med moms. 

 • Bolagsordning. 
 • Kvalitetsplan. 

 • Skapa logotyp. 
 • Marknadsföringskampanj. 

 • Genomför hållbarhetsanalys.
 • Reklamfilm. 

 • Upprätta samarbetsavtal.
 • Ta fram en säljplan. 

 • Skapa visitkort. 
 • Skapa webbplats. 

 • Skicka ut pressrelease. 
 • Säkerhetsanalys. 

 • Teambuilding för företaget. 
 • Upprättat affärsavtal. 

 • Utökad årsredovisning. 
 • Utvecklingssamtal inom företaget.

 

När du levererat ovan 5 punkter erhåller du ett intyg från UF.

Vad ska jag börja med de första veckorna?

Varje företag är unikt och har sin egen process. Men här visar vi några viktiga dokument som snabbt måste levereras eftersom banken normalt vill titta på dem.

 

Läs mer! olika möten - uppstart av ditt UF-företag »

 

 • Mentalt kontrakt.
  Hur ska du förhålla dig till dig själv och dina medarbetare.

 • Bolagordning.
  Styra vad och hur företaget ska arbeta.

 • Kontstituerad bolagsstämma.
  Bildar ditt företag.

 • Kontstituerad styrelsemöte.
  Bildar din styrelse.

 • Fixa rådgivare.
  Viktigt för att få erfarenhet samt ett större nätverk.

 • Registrering på UF-online.
  .. 08.00 den 1 sep.

 • Betala 300 kr till UF.
  Företaget kan bli registrerat av UF.

 • Fixa rådgivare från tidigare UF-företag.
  Viktigt eftersom de kan processen.

 • Boka möte med Swedbank eller annan ban.k
  Du får ett bankonto och Internetbank.

Vad jag kan ta åt mig under verksamhetsåret?

Ditt eget ledarskap, ditt eget varumärke, rak, ärlig och tydlig kommunikation, att lyfta häcken och röra dig framåt, att ta eget ansvar och att vara proaktiv.

Att du själv finner och utvecklar din egen drivkraft som tar dig till din egen framtid. Att du får erfarenheter du kan relatera till när du hamnar i samma situationer i en nära framtid.

Vi har byggt upp processen kring en modell som baseras på tre centrala begrepp - AVA,

 

 • ANSVAR.
 • VÅGA.
 • AKTIVITET.

Ska företaget använda sig av skolans adress?

Nej, du ska använda VD:s adress som företagsadress.

Var hittar jag sen fullständig tidsplan för alla aktiviteter?

Det finns ingen färdig tidplan eftersom många av våra aktiviteter inte är planerade än. Det finns dock en grov tidplan på biz4you som heter UF-året, kolla här och viktiga datum, kolla här.

Vem finns på UF-kontoret i Skåne?

Susan Wahlgren, regionchef [vänster]
0709-38 37 17, susan.wahlgren@ungforetagsamhet.se

Marie Nilsson [mitten]
0700-24 03 25, marie.nilsson@ungforetagsamhet.se

Karolina Engström [höger]
0707-90 28 68, karolina.engstrom@ungforetagsamhet.se

Ung Företagsamhet Skåne
Jörgen Kocksgatan 1B
201 24 Malmö

Observera att UF enbart besvarar administrativa frågor som relaterar till UF. Frågor om entreprenörskap, företagande och personlig utveckling tar du upp med din lärare, handledare, coach eller rådgivare.

Så här trevliga ser våra handläggare ut.

UF Skåne

Foto: Studio Dennis Hansen

 

 

Läs mer om att starta upp ditt UF-företag på biz4you.se

 

Läs mer! bokföring - starta upp ditt UF-företag »

Ska vi registrera oss hos vår coach/lärare?

Det är brukligt, men varje lärare beslutar om han/hon har behov av era kontaktuppgifter. Dina kontaktuppgifter förenklar kontakt och administration av resor, övningar och betygssättning. Enligt vår erfarenhet går det snabbare att finna ditt mobilnummer i vår dator än att vi ska logga in på skolans intranät och hämta det.

Alla företag på vår skola i Helsingborg ska maila in ett kalkylark
[Excel eller Numbersl] med följande uppgifter,

 

 • Företagsnamn.
 • För - och efternamn.

 • Titel.
 • Klass.

 • Mall.
 • Mobil.

 

Läs mer! registrering - registrering i Excelmall »

Ska jag vara med på den regionala kickoffen?

Absolut, eftersom du får inspiration och blir mer engagerad i ditt eget företag, du taggar till och bara vill köra igång. Det brukar finnas trevliga föreläsningar och många förväntansfulla unga entreprenörer som bara vill starta sin verksamhet och individuella utveckling, energin är hög och entreprenörskap är tufft.

Normalt anmäler din coach/lärare hela klassen till det regionala UF-kontoret. På vår skola i Helsingborg rekommenderar vi det skarpt men det är frivilligt. VD anmäler sitt företag och sina medarbetare till det regionala kontoret.

Eftersom det finns så många företag i Skåne har de delat upp kick-offen på fm och em. Kolla på UF-online när din ort ska vara på plats i Malmö. Det är Karolina Assarsson som tar hand om lärarens/företagets anmälan.

Vilka forum ska vi hålla oss till ?

På vår skola i Helsingborg publiceras alla viktiga faktatexter, presentationer, datum och liknande på biz4you.se. Den dagliga kommunikationen finns på Facebook.

Dessutom publiceras intressanta datum, tävlingsregler, och annat smått och gott på www.ungforetagsamhet.se. Det finns även utbildningsmaterial att beställa hos UF.

Är jag försäkrad under mitt verksamhetsår?

Enligt UF ska du vara det.

Har dock inte riktigt förstått vad som ingår i denna försäkring. För fullständigt svar hänvisas till www.ungforetagsamhet.se.

Vår skola i Helsingborg har haft två försäkringsärenden som UF tyvärr inte tagit upp. Det var defekta varor från leverantör från Sverige och samma sak från Kina.

Glöm inte att det alltid är en risk att beställa från en leverantör, oavsett var de befinner sig.

Ska jag sälja en produkt?

Den absoluta majoriteten köper in en produkt som de säljer vidare.

Normalt inget att rekommendera om du vill ta dig långt i tävlingarna och utvecklas optimalt. Men, vi har haft handelsföretag, Olivia UF, som tagit sig till en hedrande sivermedlaj på nationella mässan i Stockholm [SM].

Numera krävs oftast att företaget utvecklar en produkt om de ska ta sig långt i tävlingen bästa [årets] företag.

Ska jag sälja en tjänst?

En tjänst är mycket svårare att förmedla eftersom du inte har något att visa upp och som kunden kan ta på. Avsaknad av fysisk produkt försvårar normalt din monterstruktur och din mässförsäljning. Dock är det en mycket mer dynamisk process som involverar kunden som människa på ett helt annat plan.

På SM 2011 visade Lindmarks Servering UF från vår skola i Helsingborg att inget är omöjligt. Det går visst att förmedla en tjänst så länge den är väl genomarbetad.

Hur långt är företagets räkenskapsår?

Från den 1 sep 20XX [höstterminen] till den 30 maj 20YY [vårterminen]. Ditt företag ska, normalt, vara avvecklat senast den 15 juni.

Vad händer om min idé inte går att genomföra?

Det är en del av mångas process och det är helt ok. Då stannar du upp och reflekterar över vad som hänt. Tar vara på dina erfarenheter och byter idé. Många framgångsrika företag har lyckats bäst med sin 2:a eller 3:e idé.

Får jag ett intyg när vi genomfört vårt verksamhetsår?

När du genomfört fem obligatoriska moment - registrering, affärsplan, två säljtillfällen, årsredovisning och haft minst en rådgivare och genomfört tre tilläggsmoment erhåller du ett intyg från UF.

Svenskt eller utländskt namn på ditt företag?

Normalt ett svenskt namn, men om du har en ung eller en internationell kundgrupp kan du använda ett utländskt namn [firma].

Hur är konkurrensen vara mellan företagen?

Konkurrensen blir generellt tuffare varje år eftersom samtliga skolor blir bättre och bättre på att träna ungdomar i entreprenörskap. Efterom dagens ungdomar är online större delen av tiden sprids kunskapen och kompetensen lättare vidare.

På vår skola i Helsingborg blir konkurrensen tuffare varje år eftersom skolans spets har blivit mycket bredare. I stort sett alla företag, som vill lägga ned relevant tid på sitt företagande, kan ta sig så långt man bestämt sig. The sky is the limit.

Kan jag behålla min mailadress?

Det är klart att du kan, men det är kanske inte att rekommendera. Dagens ungdomar har relativt "utflippade mail-adresser som du kanske inte ska kontakta någon från näringslivet med.

" fluff_ludd@hotmail.com, nicke_nyfiken@hotmail.com, snygg@hotmail.com, fantomen@gmail.com, vecket@hotmail.com eller något liknande"

Det är bättre att du skapar en gemensam mailadress som t ex. easycover_paulina@hotmail.com eller något liknande.

Det bästa är naturligtvis om du köper en egen domän. Då kommer alla mail sluta på ditt domännamn t ex xxx.xxx@easycover.se.

När kan jag kontakta min handledare?

Det får ni gemensamt besluta med din coach/lärare på skolan. Tänk på att din han/hon har ett privatliv. Men med dagens teknik går det att kommunicera utmärkt på flera olika plattformar.

På vår skola i Helsingborg kan våra entreprenörer kontakta sin coach när som helst. Om vi svarar är det vårt fel att vi valt att bli "störd". Du når oss bäst via Facebook. Om det är akut är det sms och mobil som gäller.

Vi kvitterar [besvarar] alltid våra mail och om du inte fått svar av oss har vi förmodligen inte fått ditt mail eller slarvat bort det.

Finns det något introduktionshäfte?

 

Läs mer! starthäfte - starthäfte »

Läs mer! olika möten - uppstart av ditt UF-företag »

 
 
« starta upp UF
 

affärsidé »

affärsplan »

avveckling »

bokföring »
bolagspärm »
budgetering »
ekonomi »
e-max »
företagsrapport »
försäljning »
forzamässan »
framtiden »
grafisk manual »
gruppen »
individen »
julmässan »
kunder »
leverantörer »
logotyp »
mål »
marknadsföring »
mentorskap »
mission »
monter »
mässor »
möten »
nationella mässan »
organisation »
prissättning »
produkter »
projektarbete »
regionala mässan »
riskkapital »
rådgivare »
skatter »
tävlingar »
vision »
webbplats »
årsredovisning »