Vad är bokföring?

Det är ett strukturerat sätt att ha kontroll på företagets pengar, deras inbetalningar och utbetalningar. Det är ungefär som när du själv för en klassisk kassabok över din månadspeng - det blir lättare att ha kontroll när siffrorna är nedtecknade på ett papper.

Måste alla i företaget kunna bokföra?

Ja det är viktigt eftersom alla får betyg i ämnet. Det är dock företagets ekonomichef som ska sköta det löpande bokföringsarbetet.

Måste jag köpa kassabok?

Nej, det behövs inte. Du kan hantera din ekonomi mycket smartare i Excel eller Numbers [mac]. Det är dock viktigt att du skriver ut den efter varje uppdatering.

I vilket bokföringsprogram ska jag arbeta?

Du kan med fördel arbeta i det bokföringsprogram du erhåller från Swedbank. Det kan även välja Visma/SPCS som du får via UF-online. Båda programmen är enkla att bokföra i. Om du använder Mac finns ett bra program som heter Iordning. Det finns även verktyg i molnet som t ex Fortnox.

Var hittar jag programmen?

Swedbanks program hittar du enkelt eftersom du får du tillgång till det via din Internetbank. Det är dock viktigt att du väljer att du vill ha det när du är på banken första gången och "skriver avtal".

Visma/SPCS är lite "krångligare" att nå. Du måste in på UF-online och därifrån klicka dig vidare till Visma/Spcs webbplats. Därifrån registrerar du dig för önskade program. Kort därefter får du tillgång till programmen via en länk i din e-post.

Håll koll på pengarna!

Vi vet av erfarenhet att det lätt blir oordning i företagets bokföring.


 • Ekonomichefen i ett UF-företag ska ..
  -
  Ha ordning & reda på sin privata ekonomi.
  - Vara strukturerad.
  - Hålla full kontroll på UF-företagets ekonomi.
  - Göra uppföljningar varje vecka.
  - Ha frekvent kontakt med UF-företagets coach.

 

 • Regel #1
  Lär dig löpande bokföring.
  Läs igenom - fakta & exempel; löpande bokföring »

 • Regel #2
  Lär dig rutinerna för praktisk bokföring.
  Läs igenom - fakta & exempel; praktisk bokföring »

 • Regel #3
  Endast ekonomichefen köper in varor och övriga inköp.

 • Regel #4
  Diskutera UF-företagets ekonomi på varje veckomöte.
  Skriv ut ett kontoutdrag varje vecka, t ex varje fredag
  och diskutera vad som hänt och vad som ska hända.

 • Regel #5
  Handla aldrig varor för mer än företagets maximala riskkapital.
  Ett UF-företag är förbjudna att ha lån, även leverantörsskulder.

 • Regel #6
  Blanda aldrig UF-företagets pengar med dina/era egna.

 • Regel #7
  Notera alltid hur företaget betalat och vem som betalat.

 • Regel #8
  Försök att alltid betala från företagets internetbank.

 • Regel #9
  Spara alla kvitton och skriv ut alla fakturor du erhåller via mail.

 • Regel #10
  Sätt in alla verifikationer i företagets bokföringspärm. Kopiera
  varje kvitto på ett A4-papper och häfta fast det på samma A4-
  papper. Endast ett kvitto på ett ark.

 • Regel #11
  Bokför minst en gång per vecka och alltid i ett bokföringsprogram.
  Avsätt 15 minuter på en fast tid/dag varje vecka till arbete med
  företagets bokföring.

 • Regel #12
  Använd konteringsstämpel.
  Notera konton och belopp med blyerts i fall du behöver ändra.

 • Regel #13
  Gör uppföljning av företagets bokföring i slutet av varje månad.
  Ekonomichefen rapporterar företagets ekonomi på styrelsemötet.

 • Regel #14
  Privata Swish-transaktioner är bra men strular ofta till det.
  Varje transaktion i företaget ska konteras direkt.

 • Regel #15
  Använd Excel eller annat kalkylprogram som hjälpmedel.

 

I ett UF-företag blir det lätt strul med pengar. Varje affärshändelse ska verifieras med kvitto eller faktura. Om UF-företaget inte kan verifiera en affärshändelse finns ingen affärshändelse. Då får du/ni betala med privata pengar.

Låt endast ekonomichefen betala. Om t ex UF-företaget ska åka på kick-off är det bäst att ni betalar i förväg till ekonomichefen som därefter betalar via Swish. Då blir det färre bokföringstransaktioner i företaget.

 

Läs mer om bokföring på biz4you.se

 

Läs mer! bokföring - bokföring »

Praktisk bokföring - många exempel för UF-företaget

 

Läs mer! praktiska bokföringsexempel - UF företaget - praktiska bokföringsexempel - UF företaget »

Vad är en kontoplan?

Det är en förteckning över samtliga bokföringskonton som du behöver för att kunna idientifiera alla företagets affärshändelser. Du hittar en smart och enkel kontoplan på biz4you.se.

Läs mer! kontoplan UF - kontoplan UF »

När ska jag börja bokföra?

En revisor hade nog svarat direkt. Jag anser dock att du kan vänta någon vecka eftersom du normalt inte har alltför många verifikationer att bokföra under din företagsstart.

Det är dock mycket viktigt att du har ordning och reda i din ekonomi. Samla alla dina verifikationer [kvitton och fakturor] snyggt i kronologisk ordning i företagets bokföringspärm.

Hur länge ska jag spara företagets räkenskaper?

Enligt Bokföringslagen, BFL 7 kap §1, ska dina räkenskaper sparas på ett betryggande sätt. Det innebär i praktiken i ett brand- och stöldsäkert skåp. Ekonomiska räkenskaper, bokförings- och bolagspärmar, från ditt UF-år ska sparas i minst 7 år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

Om ditt UF-år var mellan sep 2018 - 31 maj 2019 ska alla räkenskaper sparas t o m 2026.

Ska min bokföring lämas till min coach/lärare varje månad?

Nej. Ekonomichefen ska göra en ekonomisk dragning på styrelsemötet varje månad. Där görs en dragning bl a budget, utfall [från bokföringen] och ny prognos.

Din coach/lärare kommer dock att be om den i början av termin två eftersom de vill se att alla har kommit igång med sin struktur, bokföringsprogram och rapportering.

Hur bokför jag företaget registreringsavgift till UF?

Eftersom du normalt betalar in din registreringsavgift i början av ditt verksamhetsår finns inga pengar i företaget. Om t ex Clara lånar ut 300 kr till företaget kommer dessa att bokföras som en egen insättning [300,00].

bokföring av registreringsavgift

Om ni är tre i företaget som lånar ut vardera 100 kr kommer det bokföras, på kredit [100,00] på allas "eget insättningskonto", 2018, 2028 & 2038 och i debet på konto 6991 som du kan döpa om till - Registrering UF.

bokföring av registreringsavgift

Hur bokför jag företaget riskkapitalandelar?

bokföring av riskkapital
 
 
starta upp UF »
 

affärsidé »

affärsplan »

avveckling »

« bokföring
bolagspärm »
budgetering »
ekonomi »
e-max »
företagsrapport »
försäljning »
forzamässan »
framtiden »
grafisk manual »
gruppen »
individen »
julmässan »
kunder »
leverantörer »
logotyp »
mål »
marknadsföring »
mentorskap »
mission »
monter »
mässor »
möten »
nationella mässan »
organisation »
prissättning »
produkter »
projektarbete »
regionala mässan »
riskkapital »
rådgivare »
skatter »
tävlingar »
vision »
webbplats »
årsredovisning »