"Kapital är den del av förmögenheten som används för att öka förmögenheten"
- Alfred Marshall, 1842-1924
 
"Det är inte tillräckligt att ha fantastiska kvaliteter. Du måste också kunna hantera dem"
- François de La Rochefoucauld, 1613-1680, hertig & författare

bokföring vs redovisning
b o k f ö r i n g e n s  g r u n d e r

bokföring
Bokföring är företagets dagliga rutiner med att notera affärshändelser i kronologisk och systematisk ordning på olika konton.

Arbetet med företagets bokföring innehåller ett antal praktiska rutiner för att säkerställa rätt kvalitet på arbetet. Företagets verifikationer genomgår ett antal administrativa moment från de anländer tills de är bokförda och avstämda.

 

 • Anländer.
 • Ankomstdatum.

 • Löpnummer.
 • Konteras.

 • Placeras.
 • Registreras.

 • Avstäms.

 

Redovisning
Bokföringen en del av företagets redovisning som är en bredare tolkning än bokföring.

Redovisning innebär att sammanställa, värdera, analysera och rapportera företagens ekonomiska resultat utifrån företagets resultaträkning och dess ekonomiska ställning utifrån deras balansräkning.

bokföringens 2 enkla regler
b o k f ö r i n g e n s  g r u n d e r

Dubbel bokföring innebär att varje affärshändelse,

 

 • Alltid bokförs på minst två [2] konton.

 • Summan ska vara lika stor på debet som på kredit.
  Debet = Kredit

 

Klicka på bilden för att läsa mer om regler.

bokföring, två enkla regler

 

 

Klicka på bilden för att läsa mer om regler.

bokföring, två enkla regler

vad är en affärshändelse?
b o k f ö r i n g e n s  g r u n d e r

Bokföringslagen [BFL] definierar affärshändelser som ”alla förändringar i storleken och sammansättningen av ett företags förmögenhet."

 

 • Alla liknande affärshändelser bokförs på samma konto.
 • En verifikation beskriver och bekräftar affärshändelsen.

Under ett verksamhetsår används
4 olika typer av affärshändelser,

 

 • Inkomster
  Försäljning av varor och tjänster.

 • Utgifter
  Inköp av varor och tjänster.

 • Inbetalningar
  Kunder betalar in pengar.

 • Utbetalningar
  Företaget betalar leverantörer.

registrera affärshändelser
b o k f ö r i n g e n s  g r u n d e r

Det är enbart affärshändelser som registreras i företagets bokföring. En affärshändelse inträffar när en transaktion har skett. Transaktionen ska,

 

 • Gå att uttrycka i kronor [ha ett ekonomisk värde].
 • Påverka företagets resultat eller balans.
 • Kunna dokumenteras [verifieras] via en verifikation.

 

 

Hur du bokför en specifik affärshändelse styrs den av dess kontoklass och de regler för debet respektive kredit som gäller för den specifika kontotypen.


» läs mer om hur olika kontotyper påverkar bokföringen »

kontotyper
b o k f ö r i n g e n s  g r u n d e r

Lär dig använda bokföringsmallen för då har du full koll på de fyra kontotyperna som styr kontonumrets första siffra. När du vet första siffran vet du vilken sida, debet eller kredit, du ska placera in affärshändelens belopp.


kontoplanen är nyckeln
b o k f ö r i n g e n s  g r u n d e r

Baskontoplanen - BAS - är en standardiserad kontoplan för bokföring hos företag oberoende av bransch och storlek. BAS innehåller en uppsättning konton och konteringsförslag som gör redovisningen mer systematisk och strukturerad.

BAS lanserades 1976 i samband med Bokföringslagen. Idag är den anpassad till BFL, ÅRL och publicerade rekommendationer.

Idag använder "alla" svenska företag någon variant av BAS-kontoplanen. BAS-kontoplanen finns i en rad olika varianter, som kan väljas beroende på företagets bransch.

 

BAS är endast uppbyggd på 4 kontotyper,

 • Tillgångar
  Inventarier, maskiner, kundfordringar & bankkonton.

 • Eget kapital & skulder
  Aktiekapital, eget uttag, egen insättning & årets resultat.

 • Inkomster/intäkter
  Varuförsäljning, utförda arbeten, uthyrning & inkomstränta.

 • Utgifter/kostnader
  Varuinköp, lokalhyra, marknadsföring, mobiltelefon, el,
  kontorsmaterial, lön, arbetsgivaravgift, avskrivning & ränta.


BAS är hierarkisk uppbygd och baseras på en decimalklassificering. Kontona är kopplade till årsredovisningslagens uppställningskrav för RR och BR.

BAS-kontoplanen består av, kontoklass, kontogrupp, konto och underkonto. Vi visar med ett exempel 1941, bankkonto.

 

Klicka på bilden för att läsa mer om bas-planen.

BAS-planen

olika kontoplaner
b o k f ö r i n g e n s  g r u n d e r

I vår verktygslåda på biz4you.se finns några exempel på olika BAS-kontoplaner.

 

 • BAS 2012.
 • Kontoplan till det lilla UF-företaget.
 • Liten kontoplan - periodisering.
 • Kontoplan - för prov i redovisning.


» det finns olika BAS-kontoplaner i verktygslådan »

vad innebär debet & kredit?
b o k f ö r i n g e n s  g r u n d e r

Begreppen härstammar från det latinska språket. Debet betyder "han är skyldig". Det härstammar från latinets debeo "vara skyldig". Kredit creditor är ett begrepp som kommer från långivare. Cred betyder tro; den som får kredit är betrodd.

I dubbel bokföring avvänds debet en gång och kredit minst en gång. När du bokför en affärshändelse ska båda sidorna ska vara lika stora, d v s debet = kredit; summan av debet = summan av kredit.

När du bokför en affärshändelse [dubbel bokföring] ska du alltid,

 

 • Bokföra på minst 2 konton.
 • bokföra lika mycket i debetsidan som på kreditsidan.


» läs mer om hur du använder debet & kredit »

saldo
b o k f ö r i n g e n s  g r u n d e r

Saldo är skillnaden mellan debet- och kreditsidan på ett konto.

 

 • Debetsaldo
  När debetsidan > kreditsidan.

 • Kreditsaldo
  När kreditsidan > debetsidan.

vad är en verifikation?
b o k f ö r i n g e n s  g r u n d e r

En verifikation [verifikat] är en handling, ett dokument, som ligger till grund för att bokföra en affärshändelse i ditt företag. En verifikation beskriver och bekräftar din affärshändelse.

 

Exempel på verifikationer,

 

 • Fakturor från dina leverantörer.
 • Fakturakopia på dina kundfakturor.

 • Betalningsorder som skrivs ut från din skrivare.
 • Kontantkvitton.

 • In- och utbetalningsbesked från Plus- och Bankgiro.
 • Bokföringsorder vid eget uttag av kontanter.

 • Bokföringsorder vid eget uttag av varor ur rörelsen.
 • Bokföringsorder.


» läs mer om vad en verifikation är »

 
 

löpande bokföring »

exempel utan moms »

löner »

moms »

praktisk bokföring »

ränta & amortering »

speciella händelser »

t-konto »

 

övningsuppgifter »