“Inget lär befrämja kreativiteten så som brist på pengar”
– Kjell-Olof Feldt, 1931-, finansminister 1982–1990
 
"Sparande är en väldigt god sak. Särskilt när ens föräldrar gjort det åt en"
– Sir Winston Churcill, premiärminister 1940-1945
lön är en ersättning

b o k f ö r a  l ö n e r

Lön är en ersättning för utfört arbete eller förberedelse för att utföra ett arbete. Den utbetalas oftast som pengar, kontant eller insatt på ditt bankkonto.

Lön kan även utbetalas i form av varor eller tjänster.

brutto- & nettolön

b o k f ö r a  l ö n e r

Bruttolön är lön före avdrag för skatter. Nettolön är lön efter avdrag för skatter; den ersättning som utbetalas till dig, oftast i form av pengar. Skatten beräknas på bruttolönen, t ex 68 000 kr x 0,30 = 18 000 kr.

 

 • Löneutbetalning

  + 60 000 kr [bruttolön].
  – 18 000 kr [ 30 % preliminär skatt].
  = 42 000 kr [nettolön].

bokföra löner, nivå E
b o k f ö r a  l ö n e r

Lön är en ersättning för utfört arbete.


Klicka på bilden för att läsa mer om löner, nivå E.

bokföra bruttolöner

exempel, bokföra löner
b o k f ö r a  l ö n e r

Stina och Fredrik som driver Fågelburen AB betalar ut lön till sig själv den 25:e varje månad. Stina som är VD har 52 000 kr och Fredrik har 46 000 kr i bruttolön. Kommunalskatten i Sigtuna är 32,08 %. Bokför företagets löneutbetalning den 25 mars. Bortse från arbetsgivaravgifter.


» facit till exempel; bokföra löner - nivå E »

bokföra löner, nivå C
b o k f ö r a  l ö n e r

Lön är en ersättning för utfört arbete.

 

Klicka på bilden för att läsa mer om löner, nivå C.

bokföra bruttolönerbokföra bruttolöner

exempel, bokföra löner
b o k f ö r a  l ö n e r

Svets & Mekano AB AB har fyra anställda inklusive ägaren Mats. De anställda har totalt 123 000 kr i bruttolön och Mats har 48 000 kr. Kommunalskatten i Mora är 33,97 %. Bokför företagets löner den 25 maj. Årets procentsats för arbetsgivaravgifter är 31,42 %.


» facit till exempel; bokföra löner - nivå C »

bokföra löner, nivå A
b o k f ö r a  l ö n e r

Lön är en ersättning för utfört arbete.


Klicka på bilden för att läsa mer om löner, nivå A.

bokföra bruttolöner

exempel, bokföra löner
b o k f ö r a  l ö n e r

Byggaren på Landet ABs totala bruttolön är 364 500 kr varje månad. Deras ekonomichef bokför företagets löneutbetalning den 25 juni och dess utbetalning till skattekontot månaden efter. Kommunalskatten i Örebro är 32,90 %.


» facit till exempel; bokföra löner nivå A »

bokföra semesterlöner
b o k f ö r a  l ö n e r

Semesterlönen regleras i semesterlagen.

 

 • Lagstadgad semester = 25 dagar.
 • Intjänandeperiod - 1 april till 31 mars.

 • 12 % i semesterlön.
 • Under semestern erhålls lön + semestertillägg.

 • Bokförs som en vanlig lön.

 

Om semesterlönen inte bokförts under året ska intjänad, ännu ej utbetald semesterlön regleras i bokslutet.

 • Semesterlön
  - Debitera konto 7010.

 • Upplupen semesterlön.
  - Kreditera konto 2920.

 • Arbetsgivaravgifter på semesterlön.
  - Debitera konto 7510.

 • Upplupna arbetsgivaravgifter på semesterlön.
  - Kreditera konto 2940.
bokföra, semesterlöner
b o k f ö r a  l ö n e r

Företaget bokför Annies semesterlön,

 

 • Semesterlön

  480 000 kr [årslön; 12 x 40 000 kr].
    57 600 kr [semesterlön; 12 % x 480 000].
    18 098 kr [arbetsgivaravgift på sem lön; 31,42 % x 57 600].

bokföra semesterlön

träna på övningsuppgifter
b o k f ö r i n g

För att lära dig bokföring krävs att du först läser teorin bakom. Därefter är det viktigt att du fördjupar dina kunskaper och färdigheter genom att träna på olika nivåindelade uppgifter inom bokföring,


» träna på fler övningsuppgifter med fullständiga facit »

lönebeskedet

b o k f ö r a  l ö n e r

I samband med att din lön utbetalas omkring den 25:e erhåller du ett lönebesked som normalt innehåller uppgifter om,

 

 • Månadens bruttolön.
 • Månadens preliminära skatteavdrag.
 • Månadens nettolön som utbetalas till dig.

 • Ackumulerad bruttolön innevarande år.
 • Ackumulerat skatteavdrag innevarande år.

 • Antalet kvarvarande semsterdagar.
personalkostnader

b o k f ö r a  l ö n e r

Företagets personalkostnader är värdet av alla ersättningar som utgör kompensation för personalens arbete. Det innebär normalt,

 

 • Månadslön.
 • Semesterlön.

 • Kostnadsersättningar.
 • Förmåner.

 • Pensionskostnader.
 • Arbetsgivaravgifter.


  Personalkostnad

  + Bruttolön, d v s lön före skatt.
  + Arbetsgivaravgift.
  = Personalkostnad.

  + 60 000 kr [bruttolön].
  + 18 852 kr [ 31,42% arbetsgivaravgift].
  = 41 148 kr [personalkostnad].

preliminär skatt
b o k f ö r a  l ö n e r

Preliminär skatt är löntagarens förväntade skatt som ska betalas.

Skatteavdrag
Eftersom arbetsgivaren är skyldig att göra skatteavdrag i samband med löneutbetalning behåller företaget pengarna för att sedan betala ut dem till Skatteverket. Det innebär att den innestående preliminärskatten redovisas som en skuld.

 

Lön den 25:e april - skatt den 12:e maj.
Skatten ska vara betald den 12:e varje månad efter löneutbetalningen.

Preliminärskatt på decemberlönen betalas ut i januari året därpå och blir en skuld vid bokslutstillfället.

arbetsgivaravgifter
b o k f ö r a  l ö n e r

Arbetsgivaren är skyldig att betala lagstiftade arbetsgivaravgifter som baseras på löntagarnas bruttolön.


 • Arbetsgivaravgiften beräknas på bruttolön inkl. förmåner.
  Den nuvarande avgiften är på 31,42 %.

  - Du debiterar konto 7510.
  - Du krediterar konto 2731.

 

Ibland kan våra politiker väja att stimulera arbetsmarknaden med olika åtgärder. Det kan t ex vara,

 

 • Halverad arbetsgivaravgift för ungdomar upp till 26 år.
  - 15,49 %.

 • Sänkt arbetsgivaravgift för anställda som har fyllt 65 år.
  - 10,21 %.

 

Arbetsgivaravgifterna består av flera olika avgifter som betalas in till staten. De bidrar till landets sociala välfärd och ger ett grundläggande socialt försäkringsskydd, t ex sjukvård, pensioner och social omsorg.

arbetsgivaravgifter

bokföra arbetsgivaravgifter
b o k f ö r a  l ö n e r

Arbetsgivaravgifterna bokförs i samband med löneutbetalning, t ex den 25 maj och utbetalas till Skatteverket den 12 juni, d v s månaden efter löneutbetalningen.

 

 • Debitera konto 7510, Arbetsgivaravgifter.
  Arbetsgivaravgifter ingår i företagets personalkostnad.


 • Kreditera konto 2731, Skuld arbetsgivaravgifter.
  Arbetsgivaravgiften är en skuld tills de betalats till Skatteverket.

arbetsgivaravgifter historiska
b o k f ö r a  l ö n e r

Arbetsgivaravgifter har haft lite olika procentpålägg sedan 1960. Den har förändrats från 3,40 % 1960, till 38,97% 1990, till dagens 31,42 %.


» studera historiska arbetsgivaravgifter »

arbetsgivaravgifter specificerade
b o k f ö r a  l ö n e r

Arbetsgivaravgifter är ett samlingsnamn för ett antal sociala
avgifter. Under åren har politikerna skiftat de ingående värdena.


» specificerade arbetsgivaravgifter, 2001–2017 »

 
 

löpande bokföring »

exempel utan moms »

« löner

moms »

praktisk bokföring »

ränta & amortering »

speciella händelser »

t-konto »

 

övningsuppgifter »