"Bekymmer är den ränta som betalas på ett problem innan det inträffar"
- Anne Hemphill
 
"Regel nummer ett: förlora aldrig pengar. Regel nummer två: glöm aldrig regel nummer ett"
- Warren Buffet, finansiell guru

vad är ränta?
r ä n t a  &  a m o r t e r i n g

Ränta är priset på pengar. Ränta kan betyda två saker,


 • Utlåningsränta
  Den kostnad du får betala för att låna pengar.
  Det pris du är villig att betala för att konsumera idag.
  Du betalar räntan till din bank [utbetalning].

 • Inlåningsränta
  Den avkastning du erhåller på dina besparingar.
  Din bank betalar räntan till dig [inbetalning].

 

Räntesatsen uttrycker storleken på räntan. Om räntesatsen avser räntan för en viss betalningsperiod kallas den för enkel ränta och om de avser ett år kallas den för årlig ränta.


» läs mer om vad ränta är »

vad är amortering?
r ä n t a  &  a m o r t e r i n g

När du betalar tillbaka delar av eller hela ditt lån kallas det avbetalade beloppet för amortering; det belopp du ska betala av på ditt lån vid varje betalningstillfälle. Efter varje amortering minskar din skuld med det amorterade beloppet.

 

Exempel
Du har tagit ett lån på 120 000 kr som löper över fem år. Lånet ska amorteras varje kvartal. Då blir din amortering = 120 000 kr ÷ 20 ggr = 6 000 kr varje kvartal.

 

 • Det finns två sorters amortering,
  - Rak amortering.
  - Annuiteter.

 

Rak amortering - vanligast
Du amorterar samma summa vid varje betalningstillfälle. Räntan i kronor sjunker vid varje betalningstillfälle eftersom lånesumman minskar för varje gång.


Annuitet - ta aldrig ett annuitetslån, det är väldigt dyrt.
Du betalar ett lika stort totalt belopp vid varje betalningstillfälle; en annuitet. Det betyder att räntekostnaden är högre i början och sjunker i takt med att amorteringsbeloppet ökar vid varje betalningstillfälle.

beräkna ränta med K x A x R
r ä n t a  &  a m o r t e r i n g

Biz4you skapade en egen liten modell för ränteberäkning "KAR". KAR står för "Kapital  x  Antal tidsenheter  x  Räntesats". En enkel formel för korrekt ränteberäkning.

 

 • Ränta
  = Kapital x Antal dagar ÷ 360 x Räntesats i % [KAR].beräkna ränta

exempel, inkomstränta
r ä n t a  &  a m o r t e r i n g

Glashus AB har satt in 300 000 kr på företagets bankkonto den 1 feb 20x1. Räntesatsen är 4 %. Beräkna inkomsträntan den 31 dec 20x1.


 • Förutsättningar
  - Kapital; 300 000 kr.
  - Räntesats; 4 %.
  - Antal dagar; 11 mån x 30 dgr = 330 dgr.


  Ränteinkomst
  = Kapital x Antal dgr ÷ 360 dgr x Räntesats i % [KAR].

  = 300 000 kr x [330 dgr ÷ 360 dgr] x 0,04.
  = 11 000 kr.

 

Inkomsträntan bokförs den 31 december.


Konto Namn Debet Kredit
8310 Ränteinkomster   11 000
1930 Checkräkningskonto 11 000  

exempel, utgiftsränta
r ä n t a  &  a m o r t e r i n g

Grönt Gräs AB har tagit ett banklån den 1 mar. Lånet är på 2 000 000 kr och det löper över 10 år. Räntesatsen är 3 %. Företaget amorterar varje år. Beräkna räntan som företaget ska betala den 31 december 20x1. • Förutsättningar
  - Banklån; 2 000 000 kr.
  - Räntesats; 3 %.
  - Amortering; varje år.
  - Ränteutgift i tio månader [mar − dec].


 • Ränteutgift
  = Kapital x Antal mån ÷ 12 x Räntesats i % [KAR].

  = 2 000 000 kr x [10 mån ÷ 12 mån] x 0,03.
  = 50 000 kr.

 

Utgiftsräntan bokförs den 31 december.


Konto Namn Debet Kredit
8410 Ränteutgifter 50 000  
1930 Checkräkningskonto   50 000

exempel, utgiftsränta
r ä n t a  &  a m o r t e r i n g

SweSox AB har lånat 100 000 kr till 5 % ränta. Lånet lyfts den 1 januari 20x1 och löper över 10 år. Företaget amorterar varje helår.

Beräkna hur mycket företaget betalar för amortering och ränta vid första amorteringstillfället 31 dec.


» facit till exempel; utgiftsränta »

exempel, ränta & amortering
r ä n t a  &  a m o r t e r i n g

Plattjärn AB har lånat 200 000 kr med 8 % ränta. Lånet lyfts den 1 juli 20x2 och löper över 5 år. Företaget amorterar varje halvår.

Beräkna hur mycket företaget betalar för amortering och ränta vid 4:e amorteringstillfället.


» facit till exempel; ränta & amortering »

”Jag tycker att alla människor borde få bli rika och berömda och kunna göra allt de drömmer om, så att de kan inse att det inte är lösningen”
- Jim Carrey, 1962-, skådespelare & filmproducent.

privatekonomi
r ä n t a  &  a m o r t e r i n g

Ränta är ett viktigt begrepp i din privata ekonomi. När du tar ett banklån för att t ex köpa bil, båt eller boostad får du betala ränta till banken och när du sparar pengar på ett bankkonto erhåller du ränta från banken.

Läs mer om räntor och hur de påverkar din privatekonomi på biz4you.se.


» läs mer om privatekonomi »

räntedagsbas
r ä n t a  &  a m o r t e r i n g

En räntedagsbas kan vara på 360 dagar eller på 365 dagar.

360 innebär att ett år anses ha 360 dagar i kalkylen. Det innebär att varje månad beräknas bestå av 30 dagar. 365 innebär att ett år anses ha 365 dagar i kalkylen och att varje månad beräknas bestå av det antal dagar de faktisk innehåller. Med räntedagsbas 360 har februari 30 dagar och med räntedagsbas 365 har februari 28 dagar.

 

Antal dagar är en viktig variabel i din räntekalkyl.

Ränta
= Kapital x [Antal dgr ÷ 360 dgr] x Räntesats i % [KAR].

effektiv ränta
r ä n t a  &  a m o r t e r i n g

Den effektiva räntan används för att jämföra vad olika lån kostar hos olika långivare. Den visar lånets totala kostnad uttryckt som en årsränta.

Den effektiva räntan tar hänsyn till alla olika avgifter som är relaterade till ditt lån, t ex uppläggningsavgift och aviseringsavgift.

Idag måste långivarna ange deras effektiva ränta och visa med ett tydligt exempel i deras marknadsföring, förköpsinformation och i det enskilda lånavtalet.

upplupen ränta
r ä n t a  &  a m o r t e r i n g

Upplupen innebär att något har påverkat företagets kostnader eller intäkter.

En upplupen ränteutgift är en ränta som ska påverka årets kostnader men som ännu inte har erhållits eller betalats. En upplupen ränteinkomst är en ränta som ska påverka årets intäkter men som ännu inte har erhållits eller betalats.

 

 • Interimsskuld
  Upplupen ännu inte betald räntekostnad.

 • Interimsfordran
  Upplupen ännu inte erhållen inkomstränta.

exempel, upplupen ränta
r ä n t a  &  a m o r t e r i n g

Koutaug AB har tagit ett banklån den 1 september. Lånet är på 900 000 kr och det löper över 5 år. Räntan är 5 % och företaget amorterar varje halvår.

Beräkna hur mycket ränta som har upplupet t o m 31 december 20x1.

 • Förutsättningar
  - Banklån; 900 000 kr.
  - Räntesats; 5 %.
  - Amortering; varje halvår.
  - Upplupen ränta; fyra månader [sep-dec].


  Upplupen ränta
  = Kapital x Antal mån ÷ 12 x Räntesats i % [KAR].

  = 900 000 kr x [4 mån ÷ 12 mån] x 0,05.
  = 15 000 kr.

 

Den upplupna räntan bokförs den 31 december.


Konto Namn Debet Kredit
2960 Upplupna räntekostnader   15 000
8410 Ränteutgifter 15 000  

exempel, upplupen ränta
r ä n t a  &  a m o r t e r i n g

Crayon AB har lånat 500 000 kr med 3 % ränta. Lånet lyfts den 1 september och löper över 5 år. Företaget amorterar varje halvår.

Beräkna hur mycket ränta som har upplupet fram t o m 31 december.


» facit till exempel; upplupen ränta »

dröjsmålsränta
r ä n t a  &  a m o r t e r i n g

Dröjsmålsränta är en ränta i kronor som erläggs som ersättning för att en betalning har gjorts för sent [efter förfallodagen]. Dröjsmålsräntan är reglerad i räntelagen.

Dröjsmålsräntan kan definieras som Riksbankens referensränta plus 8 procentenheter. Referensräntan bestäms varje halvår av Riksbanken.

 

 • Dröjsmålsränta på kundfordringar, konto 8313.
 • Dröjsmålsränta på leverantörsskulder, konto 8422.

» läs mer om dröjsmålsränta »

exempel, dröjsmålsränta
r ä n t a  &  a m o r t e r i n g

Bakplåtar AB har köpt in en ny stor bakugn för 1 miljon kronor. Fakturan ska vara betald den 22 juni 20x1. Tyvärr råkar företaget ut för likvida problem.

Eftersom de betalar fakturan 90 dagar efter förfallodatum skickar deras leverantör en räntefaktura på 22 500 kronor. Fakturans kreditvilkor anger betalning efter 30 dagar netto och dröjsmålsränta enligt räntelagen, d v s referensränta + 8 procentenheter. I skrivande stund är referensräntan 1 procent.

 

Beräkna dröjsmålsräntan på företagets leverantörsskulder.

 • Förutsättningar
  - Fakturabelopp inklusive moms; 1 000 000 kr.
  - Räntesats; 9 % [8 % + 1 %].
  - Amortering varje halvår.
  - Upplupen ränta; fyra månader [sep − dec].


 • Dröjsmålsränta
  = Kapital x [Antal dgr ÷ 360 dgr] x Räntesats i % [KAR].

  = 1 000 000 kr x [90 dgr ÷ 360 dgr] x [8 % + 1 %].
  = 1 000 000 kr x 0,25 x 0,09.
  = 22 500 kr.

 

Dröjsmålsräntan bokförs när fakturan anländer.


Konto Namn Debet Kredit
2440 Leverantörsskulder   22 500
8422 Ränta på leverantörsskulder 22 500  

exempel, dröjsmålsränta
r ä n t a  &  a m o r t e r i n g

Gaming AB har fakturerat en kund 360 000 kr inkl.moms. Förfallodag var den 5 jun och kunden har betalt 18 aug. Företaget har ett avtal med kunden att dröjsmålsräntan är referensräntan + 12 %. Gaming AB väljer att skicka iväg en dröjsmålsräntefaktura.

 

Beräkna dröjsmålsräntan på företagets kundfordringar.


» facit till exempel; dröjsmålsränta »

exempel, dröjsmålsränta
r ä n t a  &  a m o r t e r i n g

TIFo AB har haft likvida problem under en längre tid. Det har tyvärr tvingat dem att skjuta ett antal fakturor framåt i tiden. Eftersom de betalt fakturan till Knoll AB 47 dagar efter förfallodatum har de erhållit en räntefaktura.

 

Beräkna dröjsmålsräntan på företagets leverantörsskulder.


» facit till exempel; dröjsmålsränta »

 

löpande bokföring »

exempel utan moms »

löner »

moms »

praktisk bokföring »

« ränta & amortering

speciella händelser »

t-konto »

 

övningsuppgifter »