"Don't lose faith. I'm convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You've got to find what you love. And that is as true for your work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking. Don't settle. As with all matters of the heart, you'll know when you find it. And, like any great relationship, it just gets better and better as the years roll on. So keep looking until you find it. Don't settle.

Stay hungry, stay foolish "

- Stev Jobs, Mastermind

bokföringens historia
l ö p a n d e  b o k f ö r i n g

Det är i franciskanermunken Luca Paciolis publikation, Summa di Arithmética, tryckt i Venedig 1494, man finner den första beskrivningen av bokföringens idé. Broder Luca kodifierade systemet i ett appendix till ovan nämnda bok. 


» läs mer om bokföringens historia »

fyra olika kontotyper
l ö p a n d e  b o k f ö r i n g

I kontoplanen har olika affärshändelser fått olika nummer [koder] så du kan hålla isär dem. De olika affärshändelserna är uppdelade under fyra olika kontotyper,

 

 • Tillgångar.
 • Eget kapital & skulder.

 • Inkomster.
 • Utgifter.

 

Klicka på bilden för att läsa mer om kontotyper.

bokföring, kontotyper

rätt kontotyp & kontonummer

l ö p a n d e  b o k f ö r i n g

Det är viktigt att du bokför på rätt kontotyp och på rätt kontonummer. Börja med att ta reda på vad som har hänt.

 

 • Enkel kontoplan
  3010 Försäljning.
  4010 Varuinköp.
  1510 Kundfordringar.
  1910 Kassa.
  1930 Checkräkningskonto.
  2440 Leverantörsskulder.  Är det ett inköp eller en försäljning?
  Handlar du kontant eller på kredit?

  Vilka konton beskriver din affärshändelse bäst?
  Leta fram ett konto som motsvarar ditt inköp eller försäljning.

  Använd kontot ”1910” vid kontanta betalningar.
  Använd kontot ”1930” vid framtida betalningar.

  Använd kontot ”2440” + ett utgiftskonto vid kreditinköp.
  Använd kontot ”1510” + ett inkomstkonto vid kreditförsäljning.

» läs mer om att välja rätt kontotyp & kontonummer »

kontonummer i BAS-planen
l ö p a n d e  b o k f ö r i n g

BAS-planen innehåller flera hundratals olika konton så det brukar sällan vara några problem att kunna koppla en affärshändelse till ett specifikt nummer. Men, om du skulle sakna ett kontonummer är det bara att lägga till. Se bara till att det hamnar under rätt kontotyp.


» studera flera olika kontonummer i BAS-planen »

debet & kredit - inköp

l ö p a n d e  b o k f ö r i n g

2 enkla regler
- När du bokför ska du bokför på minst 2 konton.
- Summan av värdet på debetsidan = summan av värdet på kreditsidan.


» exempel #1; debet & kredit - inköp »

debet & kredit - försäljning

l ö p a n d e  b o k f ö r i n g

2 enkla regler
- När du bokför ska du bokför på minst 2 konton.
- Summan av värdet på debetsidan = summan av värdet på kreditsidan.


» exempel #2; debet & kredit - försäljning »

debet & kredit - överföring

l ö p a n d e  b o k f ö r i n g

2 enkla regler
- När du bokför ska du bokför på minst 2 konton.
- Summan av värdet på debetsidan = summan av värdet på kreditsidan.


» exempel #3; debet & kredit - överföring »

övningsuppgift, kontonummer
l ö p a n d e  b o k f ö r i n g

Lär dig de vanligaste kontonumren så blir det både lättare och snabbare att kontera olika affärshändelser.


» övningsuppgift #1; kontonummer - nivå E »

» facit till övningsuppgift #1 »

övningsuppgift, kontonummer
l ö p a n d e  b o k f ö r i n g

Lär dig de vanligaste kontonumren så blir det både lättare och snabbare att kontera olika affärshändelser.


» övningsuppgift #2; kontonummer - nivå C »

» facit till övningsuppgift #2 »

bokföra försäljning
l ö p a n d e  b o k f ö r i n g

Företaget kan sälja till sina kunder kontant eller på kredit.

 

 • Bokföra kontanta affärshändelser.
 • Bokföra affärshändelser på kredit.

 

 

Meka AB bokför en kreditförsäljning, 140 000 kr exkl. moms 35 000 kr.

 

Konto Namn Debet Kredit
1510 Kundfordringar 175 000  
3010 Försäljning   140 000
2611 Utgående moms   35 000

 

» Läs mer om att bokföra försäljning på olika sätt »

exempel, bokföra försäljning
l ö p a n d e  b o k f ö r i n g

Den 3 mars skriver Blå Skimmer AB ut och skickar en en faktura till deras kund A-lack AB. Fakturan gäller försäljning på 80 000 kr exklusive moms 20 000 kr.

Efter 5 dagar ringer kunden upp och påpekar att vissa av produkterna inte har samma färg. Parterna kommer överens om en prisjustering med 15 %. Den 3 mars skriver företaget ut en kreditfaktura och skickar den till sin kund. Kreditfakturan är på 12 000 exkl. moms 3 000 kr.

Den 2 april erhåller Blå Skimmer AB betalning från sin kund A-lack AB.
Bokför alla tre affärshändelserna hos Blå Skimmer AB.


» facit till exempel; bokföra försäljning »

 

träna på övningsuppgifter
l ö p a n d e  b o k f ö r i n g

För att lära dig bokföring krävs att du först läser teorin bakom. Därefter är det viktigt att du fördjupar dina kunskaper och färdigheter genom att träna på olika nivåindelade uppgifter inom bokföring,

 

 • Debet & kredit.
 • Konto, saldo & kontonummer.

 • Kontanta affärshändelser.
 • affärshändelser på kredit.

 • Moms.
 • Löner.

 • Resultat- & balanskonton.
 • Enkla periodiseringar.

 • Enkelt bokslut.


» träna på fler övningsuppgifter med fullständiga facit »

varutransaktionen
l ö p a n d e  b o k f ö r i n g

Fakturan ligger till grund för att verifiera att en varutransaktion ägt rum.

 

 • Kreditiförsäljning hos säljaren.
  Bokförs som kundfordringar; konto 1510.

 • Kreditinköp hos köparen.
  Bokförs som leverantörsskulder; konto 2440.

 • Kreditfaktura, fel kvalitet eller antal.
  Bokförs med en kreditfaktura [minusfaktura].

 • Hemtagningskostnader [t ex frakt & försäkring].
  Bokförs på samma konto som fakturans varuvärde.

bokföra inköp
l ö p a n d e  b o k f ö r i n g

Företaget kan köpa in, kontant eller på kredit, från sina leverantörer.

 

 • Bokföra kontanta affärshändelser.
 • Bokföra affärshändelser på kredit.

 

 

Lizza AB bokför ett kreditinköp, 80 000 kr exkl. moms 20 000 kr.

 

Konto Namn Debet Kredit
2440 Leverantörsskulder   100 000
4010 Varuinköp 80 000  
2641 ingående moms 20 000  

 

» läs mer om att bokföra inköp på olika sätt »

exempel, bokföra inköp
l ö p a n d e  b o k f ö r i n g

Den 17 juni erhåller Aqua Chem AB en faktura från deras leverantör Clorid AB. Fakturan gäller kreditinköp av råvaror. Fakturan är på 600 000 kr exkl. moms 150 000 kr.

Efter 11 dagar kontaktar Aqua Chem AB deras leverantör och påpekar att en del av produkterna har passerat bäst före datum. Parterna kommer överens om en prisjustering med 3 %. Den 1 juli erhåller Aqua Chem AB en kreditfaktura. Kreditfakturan är på 12 000 exkl. moms 3 000 kr.

Den 16 juli betalar Aqua Chem AB sin leverantör Clorid AB.
Bokför alla tre affärshändelserna hos Aqua Chem AB.


» facit till exempel; bokföra inköp »

resultaträkning [RR]
l ö p a n d e  b o k f ö r i n g

Företagets resultaträkning [RR] är en sammanställning av årets kostnader och intäkter.

 

 • Periodens resultat = intäkter minus kostnader.
 • Intäkter = prestationer.

 • Kostnader = förbrukningar.
 • Resultatet påverkar företagets eget kapital [EK].


 • Positivt resultat
  Ökar företagets skuld [EK] till ägaren.


 • Negativt resultat
  Minskar företagets skuld [EK] till ägaren.

balansräkning [BR]
l ö p a n d e  b o k f ö r i n g

Företagets balansräkning [BR] är en sammanställning av deras tillgångar, eget kapital och skulder.

 

 • Tillgångar = Eget kapital + Skulder.
 • Ögonblicksbild.

 • Visar företagets finansiellaställning vid en given tidpunkt.
 • Resultatet påverkar företagets eget kapital [EK].
reskontra

l ö p a n d e  b o k f ö r i n g

En reskontra är en underbokföring som används för att specificera företagets kunder och leverantörer så att du ser varje företag specifikt för sig själv. Adress, kreditvillkor, historik och annan väsentlig ekonomisk information.

 

 • Företagets reskontra innehåller,

  - Namn, adress och kontaktperson.
  - Skulder/fordringar.

  - Betalningsvillkor; kredittid och dröjsmålsränta.
  - Olika rabatter.

  - Förfallodag.
  - Kundreskontra.
    Är en specifikation av företagets kundfordringar.

  - Leverantörsreskontra.
    Är en specifikation av företagets leverantörsskulder.
kontering
l ö p a n d e  b o k f ö r i n g

Det har ingen betydelse hur du tränar bokföring. Om du tränar på bokföringsorder eller på t-konto. Det är samma sak och samma regler som gäller. Låt inte formatet skrämma dig utan ta ansvar för att du är bekväm med alla format.

 

De flesta konteringar i ett företag är olika varianter på,

 

 • Kreditinköp.
 • Kreditförsäljning.
övningsuppgift #1
l ö p a n d e  b o k f ö r i n g


» övningsuppgift #1; affärshändelser på kredit - t-konto »

» facit till övningsuppgift #1 »

övningsuppgift #2
l ö p a n d e  b o k f ö r i n g


» övningsuppgift #2; affärshändelser på kredit - t-konto »

» facit till övningsuppgift #2 »

 
 
« löpande bokföring

exempel utan moms »

löner »

moms »

praktisk bokföring »

ränta & amortering »

speciella händelser »

t-konto »

 

övningsuppgifter »