38 praktiska affärshändelser i UF-företaget

Ett UF-företag kan inte momsregistreras. Momsen blir en kostnad när du köper saker och en intäkt när du säljer företagets produkter.

Det innebär att företaget får behålla mellanskillnaden mellan utgående moms [försäljning] och ingående moms [inköp]. En bra affär med andra ord.

håll koll på pengarna!
e x e m p e l  -  p r a k t i s k  b o k f ö r i n g

Vi vet av erfarenhet att det lätt blir oordning i företagets bokföring.


 • Ekonomichefen i ett UF-företag ska,
  -
  Ha ordning & reda på sin privata ekonomi.
  - Vara strukturerad.
  - Hålla full kontroll på UF-företagets ekonomi.
  - Rapportera om företagets ekonomi på varje veckomöte.
  - Göra uppföljningar varje vecka.
  - Ha frekvent kontakt med UF-företagets coach.

 

 • Regel #1
  Lär dig löpande bokföring.
  Läs igenom - fakta & exempel; löpande bokföring »

 • Regel #2
  Lär dig rutinerna för praktisk bokföring.
  Läs igenom - fakta & exempel; praktisk bokföring »

 • Regel #3
  Ekonomichefen planerar och betalar alla inköp.

 • Regel #4
  Diskutera UF-företagets ekonomi på varje veckomöte.
  Skriv ut ett kontoutdrag varje vecka, t ex varje fredag
  och diskutera vad som hänt och vad som ska hända.

 • Regel #5
  Handla aldrig varor för mer än företagets maximala riskkapital.
  Ett UF-företag är förbjudna att ha lån, även leverantörsskulder.

 • Regel #6
  Blanda aldrig UF-företagets pengar med dina/era egna.

 • Regel #7
  Notera alltid hur företaget betalat och vem som betalat.

 • Regel #8
  Betala från företagets internetbank [BG eller Swish].

 • Regel #9
  Spara alla kvitton och skriv ut alla fakturor du erhåller via mail.

 • Regel #10
  Sätt in alla verifikationer i företagets bokföringspärm. Kopiera
  varje kvitto på ett A4-papper och häfta fast det på samma A4-
  papper. Endast ett kvitto på ett ark.

 • Regel #11
  Bokför minst en gång per vecka och alltid i ett bokföringsprogram.
  Avsätt 15 minuter på en fast tid/dag varje vecka till arbete med
  företagets bokföring.

 • Regel #12
  Använd konteringsstämpel.
  Notera konton och belopp med blyerts i fall du behöver ändra.

 • Regel #13
  Gör uppföljning av företagets bokföring i slutet av varje månad.
  Ekonomichefen rapporterar företagets ekonomi på styrelsemötet.

 • Regel #14
  Privata Swish-transaktioner är bra men strular ofta till det.
  Varje transaktion i företaget ska konteras direkt.

 • Regel #15
  Använd Excel eller annat kalkylprogram som hjälpmedel.

 

I ett UF-företag blir det lätt strul med pengar. Varje affärshändelse ska verifieras med kvitto eller faktura. Om UF-företaget inte kan verifiera en affärshändelse finns ingen affärshändelse. Då får du/ni betala med privata pengar.

Låt endast ekonomichefen betala. Om t ex UF-företaget ska åka på kick-off är det bäst att ni betalar i förväg till ekonomichefen som därefter betalar via Swish. Då blir det färre bokföringstransaktioner i företaget.

annonsering
e x e m p e l  -  p r a k t i s k  b o k f ö r i n g

Start UF väljer att satsa på en liten annons i tidningen - Vi i villa, som har en upplaga på ca 500 000 tidningar. Fakturan som anländer är på 1 200 kr inklusive moms.

 

Konto   Namn Debet Kredit
2440   Leverantörsskulder   1 200,00
5910   Annonsering 1 200,00  

arbetskläder
e x e m p e l  -  p r a k t i s k  b o k f ö r i n g

Start UF erhåller en faktura för 3 stycken T-shirts som ska användas på den kommande UF-mässan. Fakturan som anländer är på 600 kr inklusive moms. Tee AB ger 30 dagars kredit.

 

Konto   Namn Debet Kredit
2440   Leverantörsskulder   600,00
5840   Arbetskläder 600,00  

bilersättning
e x e m p e l  -  p r a k t i s k  b o k f ö r i n g

När Gina ska besöka en leverantör på Väla utanför Helsingborg använder hon sin privata bil. Bilens mätarställning visar att resan varit 63 km lång tur och retur.

Vid resor i tjänsten med egen bil är den skattefria milersättningen 18,50 kr per mil detta år. Det innebär att Gina ska ersättas med 6,3 mil x 18,50 kr per mil = 116,55 kr.

Kontrollera
Kolla alltid bilersättningens storlek innevarande år på skatteverket.se.

 

Konto   Namn Debet Kredit
2038   Egen insättning, Gina   116,55
5619   Övriga personbilskostnader 116,55  

 

Två dagar senare betalar Start UF ut pengar till Ginas privata bankkonto.
Företaget bokför överföringen så här.

 

Konto   Namn Debet Kredit
1930   Checkräkningskonto   116,55
2033   Eget uttag, Gina 116,55  

biljetter för transport
e x e m p e l  -  p r a k t i s k  b o k f ö r i n g

Gina ska besöka en leverantör i Båstad och tar därför ut 100 kr från kassan. En tur och returbiljett, Helsingborg-Båstad, kostar 82 kr inklusive moms.

När Gina kommer hem lägger hon de återstående 18 kronorna i företagets kassa och sätter in de två tågbiljetterna i deras bokföringspärm.

 

Konto   Namn Debet Kredit
1910   Kassa   82,00
5810   Biljetter [resor] 82,00  

eget uttag
e x e m p e l  -  p r a k t i s k  b o k f ö r i n g

Emil tar ut 118 kr från företagets kassa. Pengar som han tidigare lånat ut till företaget när han betalade för sin resa till årets kick-off.

 

Konto   Namn Debet Kredit
1910   Kassa   118,00
2013   Eget uttag, Emil 118,00  

egen insättning
e x e m p e l  -  p r a k t i s k  b o k f ö r i n g

Paula & Gina var på Interflora och köpte några gröna växter som ska pryda kontoret de närmaste månaderna. De fick betala 424 kr inklusive moms för blommorna.

Eftersom de gömt att ta ut pengar från företagets kassa fick de lägga ut egna pengar. Båda tjejerna betalade vars 212 kr med sina privata bankkort.

 

Konto   Namn Debet Kredit
2028   Egen insättning, Paula   212,00
2038   Egen insättning, Gina   212,00
6991   Övriga kostnader 424,00  

facklitteratur
e x e m p e l  -  p r a k t i s k  b o k f ö r i n g

Det bästa sättet att skapa det bästa teamet är via kontinuerlig fortbildning. Start UF köper tre böcker om grupputveckling och ledarskap som alla medarbetare ska läsa. Fakturan är på 638 kr inklusive moms. Bohandeln ger 30 dagars kredit.

 

Konto   Namn Debet Kredit
2440   Leverantörsskulder   638,00
6970   Facklitteratur 638,00  

försäljning, kontant
e x e m p e l  -  p r a k t i s k  b o k f ö r i n g

Start UF har sålt sina första produkter kontant, 540 kr.

 

Konto   Namn Debet Kredit
1910   Kassa 540,00  
3010   Försäljning - privat   540,00

försäljning, kredit
e x e m p e l  -  p r a k t i s k  b o k f ö r i n g

Företagets telefonkampanj mot lokala företag har genererat den första kunden, Dahlboms Svets & Plåt AB. VD:n är musiknörd och diggar jazz. Emil skriver ut företagets första faktura på 16 CD-ställ á 180 kr, totalt 2 880 kr. Start UF ger 30 dagars kredit.

 

Konto   Namn Debet Kredit
1510   Kundfordringar 2 880,00  
3011   Försäljning - företag   2 880,00

försäljning, mässor
e x e m p e l  -  p r a k t i s k  b o k f ö r i n g

När Start UF ställer ut på musikmässan i Lund har de ett mässerbjudande. Mässbesökarna kan köpa ett CD-ställ för 105 kr. De säljer 62 CD-ställ för totalt 6 510 kr.

 

Konto   Namn Debet Kredit
1910   Kassa 6 510,00  
3012   Försäljning - mässor   6 510,00

försäljning, sponsring
e x e m p e l  -  p r a k t i s k  b o k f ö r i n g

Emils pappa väljer att sponsra Start UF med 2 000 kr som förs över till företagets bankkonto. Start UF bokför deras inbetalning [sponsring].

 

Konto   Namn Debet Kredit
1930   Checkräkningskonto 2 000,00  
3016   Försäljning - sponsring   2 000,00

 

Två veckor senare väljer Emils pappa att sponsra Start UF med 20 timmar webbutveckling. Eftersom Emils pappas företag erhåller fakturan använder Start UF sig av en bokföringsorder när de registrerar affärshändelsen.

 

Konto   Namn Debet Kredit
3016   Försäljning - sponsring   10 000,00
5915   Webbplats [hemsidor] 10 000,00  

hemsida [webbplats]
e x e m p e l  -  p r a k t i s k  b o k f ö r i n g

hemsida

Företaget har valt att köpa domännamnet www.startuf.se och att lägga upp sin webbplats på www.one.com. De får betala i förskott via företagets bank.Datorkommunikation: 95 kr + 25% moms = 119 kr.
Hemsidor: 259 kr + 25% moms = 323 kr.

 

Konto   Namn Debet Kredit
1930   Checkräkningskonto   442,00
5915   Webbplats [hemsidor] 323,00  
6230   Datorkommunikation 119,00  

inbetalning, kontant
e x e m p e l  -  p r a k t i s k  b o k f ö r i n g

Gina har varit på kalas och sålt 12 CD-ställ á 120 kr; totalt 1 440 kr.
Försäljning och kontant inbetalning inträffar samtidigt.

 

Konto   Namn Debet Kredit
1910   Kassa 1 440,00  
3010   Försäljning - privat   1 440,00
inbetalning, kredit
e x e m p e l  -  p r a k t i s k  b o k f ö r i n g

Dahlboms Svets & Plåt AB betalar sin faktura, 2 880 kr, efter 28 dagar. Pengarna sätts in på Start UF:s checkräkningskonto. När kunden betalar försvinner den tidigare kundfordringen.

 

Konto   Namn Debet Kredit
1930   Checkräkningskonto 2 880,00  
1510   Kundfordringar   2 880,00
kick-off UF
e x e m p e l  -  p r a k t i s k  b o k f ö r i n g

Alla företagets medarbetare åker gemensamt ned till årets kick-off i Malmö. Biljetterna på Skånetrafiken kostar 59 kr inklusive moms, enkel resa. Det blir totalt 3 personer x 118 kr = 354 kr tur och retur.

 

Konto   Namn Debet Kredit
2018   Egen insättning, Emil   118,00
2028   Egen insättning, Paula   118,00
2038   Egen insättning, Gina   118,00
5810   Biljetter [resor] 354,00  

 

Om t ex Emil betalt alla biljetter med privata pengar hade bokföringen sett ut enligt nedan.

 

Konto   Namn Debet Kredit
2018   Egen insättning, Emil   354,00
5810   Biljetter [resor] 354,00  

kontorsmaterial
e x e m p e l  -  p r a k t i s k  b o k f ö r i n g

Paula tar ut pengar från företagets kassa och köper två pärmar för 48 kr inklusive moms.

 

Konto   Namn Debet Kredit
1910   Kassa   48,00
6110   Kontorsmaterial 48,00  

kundfordringar
e x e m p e l  -  p r a k t i s k  b o k f ö r i n g

Start UF har sålt 10 st CD-ställ á 180 kr inklusive moms till en lokal inredningsbutik. Start UF skriver ut och skickar en faktura på 1 800 kr.

 

Konto   Namn Debet Kredit
1510   Kundfordringar 1 800,00  
3011   Försäljning - företag   1 800,00

leverantörsskulder
e x e m p e l  -  p r a k t i s k  b o k f ö r i n g

Start UF har köpt in varor från en leverantör i Varberg. Fakturan som anländer som är på 8 850 kr inklusive moms. Företaget erhåller 30 dagar kredit.

 

Konto   Namn Debet Kredit
4010   Varuinköp 8 850,00  
2440   Leverantörsskulder   8 850,00

mobiltelefon
e x e m p e l  -  p r a k t i s k  b o k f ö r i n g

Enligt företagets handlingsplan ska Start UF ringa 200 lokala företag för att få dem att köpa julgåvor till sina anställda.

Emil tar ut pengar från kassan och går till Telia för att köpa ett kontantkort för 300 kr inklusive moms.

 

Konto   Namn Debet Kredit
1910   Kassa   300,00
6212   Mobiltelefon 300,00  
 

läs först & träna sedan
e x e m p e l  -  p r a k t i s k  b o k f ö r i n g

Läs först igenom den fakta och de exempel som finns på
biz4you.se före du arbetar med UF-företagets bokföring.

 

» läs mer om praktisk bokföring »

montermaterial till mässa
e x e m p e l  -  p r a k t i s k  b o k f ö r i n g

En monter ska väcka uppmärksamhet med både färger och budskap. Start UF köper tapeter, färg och annat material för att inreda en grym monter.

Allt material kostar 2 350 kr inklusive moms. Pengarna tas från företagets kassa.

 

Konto Namn Debet Kredit  
1910 Kassa   2 350,00  
5940 Utställningar & mässor 2 350,00    

mässavgift, förskott
e x e m p e l  -  p r a k t i s k  b o k f ö r i n g

Start UF betalar en mässavgift i förskott, 300 kr inklusive moms. Pengarna betalas från företagets bankkonto till mässarangören.

 

Konto   Namn Debet Kredit
1930   Checkräkningskonto   300,00
1480   Förskott till leverantörer 300,00  

mässavgift, förbrukning
e x e m p e l  -  p r a k t i s k  b o k f ö r i n g

Samma dag som mässan är genomförd förbrukas mässkostnaden, 300 kr, och företaget bokar bort förskottet till konto 5940 utställningar och mässor.

 

Konto   Namn Debet Kredit
1480   Förskott till leverantörer   300,00
5940   Utställningar & mässor 300,00  

papper till skrivare
e x e m p e l  -  p r a k t i s k  b o k f ö r i n g

Start UF köper in tjockare papper kontant som de ska skriva ut sin affärsplan på, 200 kr inklusive moms. Pengarna tas från kassan.

 

Konto   Namn Debet Kredit
1910   Kassa   200,00
6110   Kontorsmaterial 200,00  

porto [frimärken]
e x e m p e l  -  p r a k t i s k  b o k f ö r i n g

Start UF:s nya marknadskampanj innebär att de ska skicka ut brev till ortens företag. Brevet ska endast vara "skrivet" med symboler. Frimärken [porto] köps in kontant för 1 650 kr inklusive moms. Pengarna tas från kassan.

 

Konto   Namn Debet Kredit
1910   Kassa   1 650,00
6250   Porto 1 650,00  

pärmar
e x e m p e l  -  p r a k t i s k  b o k f ö r i n g

Start UF behöver ett antal nya pärmar. De erhåller en faktura från ortens bokhandel på 285 kr inklusive moms.

 

Konto   Namn Debet Kredit
2440   Leverantörsskulder   285,00
6110   Kontorsmaterial 285,00  

registreringsavgift
e x e m p e l  -  p r a k t i s k  b o k f ö r i n g

Start UF betalar 300 kr i registreringsavgift. Gina väljer att lägga ut privata pengar som hon senare planerar att få tillbaka när de sålt riskkapital till externa intressenter.

I BAS-planen heter konto 6991 "övriga externa kostnader, avdragsgilla". Du använder samma kontonummer men döper om kontot till "Registrering UF".

 

Konto   Namn Debet Kredit
2018   Egen insättning, Gina   300,00
6991   Registrering UF 300,00  

 

I ett annat UF-företag satsade alla tre medarbetare vars 100 kr av sina sin aprivata pengar. Då bokförs det så här.

 

Konto   Namn Debet Kredit
2018   Egen insättning, Anna   100,00
2028   Egen insättning, David   100,00
2038   Egen insättning, Farid   100,00
6991   Registrering - UF 300,00  

representation
e x e m p e l  -  p r a k t i s k  b o k f ö r i n g

Regler för representation är hyfsat krångliga och många riktiga företagare använder de fel. Du får inte representera i ett UF-företag.

Du får dock lov att köpa kaffe och kakor när företaget håller sin årsstämma och avvecklar företaget i maj månad. Företaget får göra avdrag för max 75 kr inklusive moms/person.

riskkapital, delägare
e x e m p e l  -  p r a k t i s k  b o k f ö r i n g

Varje medarbetare måste köpa riskkapital i sitt eget företag för minst 10 kr och max 250 kr. Gina för över 250 kr från sin privata Internetbank till företagets checkräkningskonto.

 

Konto   Namn Debet Kredit
1930   Checkräkningskonto 250,00  
2082   Riskkapital - delägare   250,00

riskkapital, externt
e x e m p e l  -  p r a k t i s k  b o k f ö r i n g

Företaget för lov att sälja riskkapital till externa personer för max 250 kr per person. Det sammanlagda riskkapitalet får totalt uppgå till 10 000 kr.

Emil väljer att satsa 250 kr i Start UF. Han för över pengarna från sin Internetbank till Start UF:s bank [checkräkningskonto].

 

Konto   Namn Debet Kredit
1930   Checkräkningskonto 250,00  
2081   Riskkapital - externt   250,00
sponsring utgifter

Företaget har blivit sponsrade med en vepa till den kommande mässan. Vepan skulle normalt ha kostat 9 500 kr inklusive moms.

Eftersom inga pengar har bytt ägare bokförs vepan både som en inkomst och en utgift som båda tar ut varandra. Det påverkar inte Start UFs resultat men det visar vilken aktivitet företaget haft.

Konto Namn Debet Kredit
3016 Erhållen sponsring   9 500,00
5940 Utställningar & mässor 9 500,00  
trycksaker

Start UF väljer att trycka 10 st affärsplaner. Tryckeriet har gått med på attt skicka en faktura med 30 dagars kredit. Trycksakerna kostar 1 650 kr inklusive moms.

Konto Namn Debet Kredit
2440 Leverantörsskulder   1 650,00
6150 Trycksaker 1 650,00  
tävlingar

Shining UF var med på "Draknästet". De tävlade med sin affärsplan och de tävlade om bästa pitch [företaspresentation]. Erik, Ina, Tanya och Emma hade tränat i många och långa dagar. Träning ger färdighet. Företaget tog hem två priser á 1 000 kr. SEBanken förde över 2 000 kr till företagets bankkonto.

Konto Namn Debet Kredit
1930 Checkräkningskonto 2 000,00  
3010 Försäljning   2 000,00
utbetalning, kassan
e x e m p e l  -  p r a k t i s k  b o k f ö r i n g

Emil gör en kontant utbetalning med pengar från företagets kassa. Start UF ska åka på en minimässa i Stockholm. Biljetterna kostar 1 930 kr inklusive moms för alla tre medarbetare tur och retur.

 

Konto   Namn Debet Kredit
1910   Kassa   1 930,00
5810   Biljetter [resor] 1 930,00  

utbetalning, bankkonto
e x e m p e l  -  p r a k t i s k  b o k f ö r i n g

Start UF anmäler sig till en minimässa i Stockholm som kostar 800 kr i registreringavgift. Paula för över pengarna från företagets Internetbank.

 

Konto   Namn Debet Kredit
1930   Checkräkningskonto   800,00
1480   Förskott till leverantörer 800,00  

utbetalning, leverantörer
e x e m p e l  -  p r a k t i s k  b o k f ö r i n g

Företaget har tidigare erhållit en faktura från en leverantör i Varberg. Idag betalar Start UF sin skuld, 8 850 kr, via företagets Internetbank.

 

Konto   Namn Debet Kredit
1930   Checkräkningskonto   8 850,00
2440   Leverantörsskulder 8 850,00  

varulager
e x e m p e l  -  p r a k t i s k  b o k f ö r i n g

Inför delårsbokslutet den 31 december inventerar Start UF sitt varulager. Under året har företaget, vid olika tillfällen, sammantaget köpt in 200 varor för 50 kr/st. Vid årets slut finns det kvar 30 osålda varor.

Periodisering av företagets varuinköp
Osålda varor får inte påverka årets resultat. Det innebär att värdet ska flyttas från resultaträkningens konto 4010 till balansräkningens konto 1460.

Årets varuinköp = 200 st x 50 kr/st = 10 000 kr.
Årets varulager = 30 st x 50 kr/st = 1 500 kr.
Årets varukostnad = 10 000 kr - 1 500 kr = 8 500 kr.

 

Konto   Namn Debet Kredit
4010   Varuinköp   1 500,00
1460   Varulager 1 500,00  

varuinköp, kontant
e x e m p e l  -  p r a k t i s k  b o k f ö r i n g

Företaget har hittat några intressanta etiketter som ska pryda CD-stället. Emil tar ut 517 kr från företagets kassa och köper 1 000 etiketter.

 

Konto   Namn Debet Kredit
1910   Kassa   517,00
4010   Varuinköp 517,00  

varuinköp, kredit
e x e m p e l  -  p r a k t i s k  b o k f ö r i n g

Företagets CD-ställ deluxe står på en 5 cm tjock granitplatta från Bohuslän. Grustaget skickar en faktura, 12 840 kr inklusive moms. Start UF erhåller 30 dagars kredit.

 

Konto   Namn Debet Kredit
2440   Leverantörsskulder   12 840,00
4010   Varuinköp 12 840,00  

varuprover
e x e m p e l  -  p r a k t i s k  b o k f ö r i n g

Start UF har köpt in varuprover som ska ges bort i marknadsföringssyfte. Fakturan som anländer är på 3 630 kr inklusive moms. Start UF erhåller 30 dagars kredit.

 

Konto   Namn Debet Kredit
2440   Leverantörsskulder   3 630,00
5960   Varuprover 3 630,00  

årets resultat
e x e m p e l  -  p r a k t i s k  b o k f ö r i n g

Enligt företagets resultaträkning har Start UF gått med 12 000 kr i vinst. Deras sista bokföring är att föra årets resultat från resultaträkningen till eget kapital i deras balansräkning.

Årets vinst innebär att företagets eget kapital ökar. När eget kapital ökar så ökar företagets skuld till ägarna.

 

Konto   Namn Debet Kredit
8999   Årets resultat 12 000,00  
2099   Årets resultat   12 000,00

 

Om Start UF i stället hade gått med förlust på 4 000 kr ska bokföringen se annorlunda ut.

Årets förlust innebär att företagets eget kapital minskar. När eget kapital minskar så minskar företagets skuld till ägarna.

 

Konto   Namn Debet Kredit
8999   Årets resultat   4 000,00
2099   Årets resultat 4 000,00  

årsstämma
e x e m p e l  -  p r a k t i s k  b o k f ö r i n g

Tiden går alldeles för fort när du har roligt. Det är dags för Start UF att avveckla företaget. Före avvecklingen måste företaget ha en årsstämma.

Företaget har kallat till årsstämma och bjuder sina 12 riskkapitalister på fika. Emil har tagit ut pengar från kassan för att handla kaffebönor och sju sorters kakor, 190 kr inklusive moms.

 

Konto   Namn Debet Kredit
1910   Kassa   190,00
6451   Årsstämma, avdragsgillt 190,00  

överföring, kassa till bank
e x e m p e l  -  p r a k t i s k  b o k f ö r i n g

När företaget ställde ut på en årligt återkommande julmässa sålde de 130 organiska CD-ställ för 150 kr/st, totalt 19 500 kr; kontant betalning.

 

Konto   Namn Debet Kredit
1910   Kassa 19 500,00  
3012   Försäljning - mässa   19 500,00

 


Dagen efter gör Emil en överföring från kassan till bankkontot. Han tar ut pengar från företagets kassa och sätter in dem på företagets bankkonto.

 

Konto   Namn Debet Kredit
1910   Kassa   19 500,00
1930   Checkräkningskonto 19 500,00  
 

löpande bokföring »

« exempel utan moms

löner »

moms »

praktisk bokföring »

ränta & amortering »

speciella händelser »

t-konto »

 

övningsuppgifter »