"Winners never quit, quitters never win"
 
Den som tränar mest blir bäst!
 
"Pain is temporary, quitting lasts forever"

läs först & träna sen
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b o k f ö r i n g

Läs först igenom den fakta och de exempel som finns på
biz4you.se före du börjar träna på dina övningsuppgifter.

 

» läs mer om löpande bokföring »

 

» läs mer om grundläggande begrepp »

 

» läs mer om löner »

 

» läs mer om moms »

 

» läs mer om praktisk bokföring »

 

» läs mer om ränta & amortering »

 

» läs mer om speciella händelser »

 

» läs mer om bokföring på t-konton »

 

övningsuppgifter; bokföring
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b o k f ö r i n g

På biz4you.se finns fler områden inom bokföring där du
kan träna på olika övningsuppgifter med fullständiga facit.

 

» träna på fler övningsuppgifter; löpande bokföring »

 

» träna på fler övningsuppgifter; grundbegrepp »

 

» träna på fler övningsuppgifter; speciella händelser »

 

» träna på fler övningsuppgifter; t-konto »

 

» träna på fler övningsuppgifter; övrig bokföring »

träna på fler områden
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b i z 4 y o u . s e

På biz4you.se finns det många flera intressanta områden inom ekonomi där du kan träna på olika övningsuppgifter med fullständiga facit.

 

  • Bokföring.
  • Bokslut.

  • Budgetering.
  • Entreprenörskap.

  • Finansiering.
  • Inköp.

  • Kalkylering.

 

» samtliga övningsuppgifter på biz4you.se »

 
 

löpande bokföring »

exempel utan moms »

löner »

moms »

praktisk bokföring »

ränta & amortering »

speciella händelser »

t-konto »

 
« övningsuppgifter
 

övningstentor »