Vad är en vision?

I dess enklaste form är en vision svar på frågan - vad vill du skapa?

En vision uppnås när samtliga ingående variabler sammantaget fungerar optimalt, d v s när "allt" fungerar.

När företaget definierar en vision visar de upp en bild av ett framtida bättre tillstånd, någonting som du gärna vill förverkliga, ett idealtillstånd eller en dröm.

En vision beskriver ett önskat framtida tillstånd och behöver inte kunna mätas eller vara helt realistiskt, utan visar en målbild som talar om hur till exempel något eller någon ska utvecklas.

Visionen ska visa din färdriktning och ambition för hur du vill att det framtida något eller någon ska se ut. Den ska engagera och vara en plattform för ditt strategiska arbete med att utveckla något eller någon.

Muhammed Ali

”Jag föddes för att bli boxare”.
- det var hans mission.

 

”Jag vill bli världens bästa boxare!”
- det var hans vision.

Visualisera

Tänk dig ett önskemål i framtiden och visualisera detta mål med en bild. Det kan vara när du, om tre år, skriver på ett hyreskontrakt för din 3:e butik. Det kan vara när du, om 10 år, signerar ditt 100:e anställningskontrakt. Det kan vara när du har 1 000 000 kr på ditt bankkonto eller en annan bild [vision] som du vill försöka uppnå i framtiden.

 
 
starta upp UF »
 

affärsidé »

affärsplan »

avveckling »

bokföring »
bolagspärm »
budgetering »
ekonomi »
e-max »
företagsrapport »
försäljning »
forzamässan »
framtiden »
grafisk manual »
gruppen »
individen »
julmässan »
kunder »
leverantörer »
logotyp »
mål »
marknadsföring »
mentorskap »
mission »
monter »
mässor »
möten »
nationella mässan »
organisation »
prissättning »
produkter »
projektarbete »
regionala mässan »
riskkapital »
rådgivare »
skatter »
tävlingar »
« vision
webbplats »
årsredovisning »

Rörelsen framåt

Din vision beskriver vad du vill ska uppnå; ett framtida tillstånd. Den behöver inte uppfylla formella krav på realism, tidsbundenhet och mätbarhet. Den ska var som en vågrörelse framåt för en surfare.

Korta mål, långa mål & vision

 

  • Korta mål
    Börja ringa 20 samtal till nya kunder kl 14.00 på tisdag.

  • Långa mål
    Öka årets resultat med 8 %.

  • Vision
    I en nära framtid ska Beyoncy blogga om våra varor.