Vad innebär riskkapital?

Det är privat kapital som du själv eller utomstående lånar ut till ditt företag. Långivaren [riskkapitalisten] önskan är att återfå sitt utlånade kapital efter företagets årsstämma i slutet av maj. Helst med en viss ränta [avkastning].

Med företagets riskkapital får du ett större handlingsutrymme och kan köpa in varor, tjänster, marknadsföring eller annat som företaget har behov av.

Måste företaget ta in riskkapital?

Både ja och nej.

Du behöver inte ta in riskkapital från utomstående [externa] personer. Men, du måste själv låna ut [teckna] riskkapital, på minst 10 kr, till ditt eget företag.

Det innebär att ett företag med 5 medarbetare ska ha erhållit minst 50 kr från sina medarbetare. Detta kapital kan du därefter se i företagets bokföring när skriver ut en balansräkning [BR].

Hur mycket riskkapital får jag maximalt ta in i mitt företag?

För närvarande finns tyvärr en gräns på 15 000 kr.

Hur mycket får en riskkapitalist satsa i mitt företag?

En individuell riskkapitalist får satsa max. 300 kr per företag.

Måste jag själv köpa riskkapitalandelar?

Varje medlem måste själv köpa riskkapital för minst 10 kr. De flesta företagen brukar köpa för antingen 100 kr eller 300 kr per medarbetare. Det visar att du tror på dig själv, dina medarbetare samt företagets affärsidé.

Finns något bevis för att riskkapitalisten lånar ut kapital?

Det finns olika valörer på riskkapitalsedlarna, 10 kr, 50 kr, 100 kr och 300 kr. Företaget bestämmer vilka valörer företaget ska ha och skriver in detta i deras bolagsordning.

Det finns färdiga riskkapitalsedlar att ladda hem från UF-online, gå in på www.ungforetagsamhet.se.

Jag tycker dock att företagets image är viktig och anser därför att företaget ska designa sina egna riskkapitalsedlar enligt företagets grafiska manual.

Får riskkapitalsedlarna se ut hur som helst?

Nej, där ska finnas viktig information, bl a vilken valör som gäller och text som beskriver vilka förutsättningarsom gäller för riskkapitalisten.

Finns några mallar att bli inspirerade av?

Läs mer! riskkapital - riskkapital »
 

Läs mer om riskkapital på biz4you.se

 

Läs mer! riskkapital - riskkapital »

Blir riskkapitalisten delägare av mitt företag?

Nej. riskkapitalet är ett "passivt kapital" vilket innebär att de enbart satsar pengar utan att få något ägande. En riskkapitalist får inte sitta i styrelsen eller rösta på företagets årsstämma.

Går det att skaffa mer externt kapital än 15 000 kr?

Ja, via sponsring eller genom att sälja reklam på företagets webbplats.

Hur och var sätter jag in mitt startkapital?

Du sätter in det på företagets bankkonto. Om du inte hunnit skaffa konto än lägger du pengarna i företagets kassa, som t ex kan vara en glasburk hemma hos din ekonomichef.

Hur mycket riskkapital måste företaget ta in?

Det beror på om din idé behöver stort eller litet externt kapital för att kunna genomföras. Det finns dock inget tak på hur mycket sponsring ditt företag kan erhålla.

Vad är nackdelen med riskkapital?

Det finns inga direkta nackdelar utan mest fördelar eftersom pengar skapar handlingsutrymme och möjligheter. Du får dock inte glömma att det är ett lån som ska betalas tillbaka.

Får riskkapitalisten göra avdrag för en förlust?

Nej, något avdrag för en förlust får inte göras i den privata inkomstdeklarationen.

Vad händer om jag inte kan betala tillbaka riskkapitalet?

Egentligen inget alls mer än att det kan vara "pinsamt" att berätta detta för dina riskkapitalister på företagets årsstämma i maj. De har satsat pengar på dig och din affärsidé för de trott på dig.

Måste jag betala tillbaka riskkapitalet?

Riskkapital är precis som det låter, kapital som långivaren vet kan gå förlorat. Men om företaget går med vinst, vilket är normalt, anser vi att det är moraliskt korrekt att betala tillbaka satsat belopp.

Kanske t o m med en liten avkastning som företaget bestämmer på årsstämman.

Hur betalar jag tillbaka mitt riskkapitalet?

Företaget har beslutat, i bolagsordningen, vad årsstämman ska innehålla. På denna beslutas om återbetalning till riskkapitalandelsdelägarna.

Om du betalar tillbaka riskkapital kontant är det viktigt att du skriver kvitto som både ekonomichefen och riskkapitalisten kvitterar [signatur] med namn, personnummer, belopp och datum.

 
 
starta upp UF »
 

affärsidé »

affärsplan »

avveckling »

bokföring »
bolagspärm »
budgetering »
ekonomi »
e-max »
företagsrapport »
försäljning »
forzamässan »
framtiden »
grafisk manual »
gruppen »
individen »
julmässan »
kunder »
leverantörer »
logotyp »
mål »
marknadsföring »
mentorskap »
mission »
monter »
mässor »
möten »
nationella mässan »
organisation »
prissättning »
produkter »
projektarbete »
regionala mässan »
« riskkapital
rådgivare »
skatter »
tävlingar »
vision »
webbplats »
årsredovisning »