"Inget lär befrämja kreativiteten så som brist på pengar"
- Kjell-Olof Feldt, 1931-, finansminister 1983-1990
 
"Enklaste sättet att skapa en liten förmögenhet är att starta med en stor"
- Lennart, Red Top, Nyblom, 1915-1994, reporter & kåsör på DN
 
 

vad är riskkapital?
r i s k k a p i t a l  i  e t t  U F - f ö r e t a g

Ibland behövs kapital för att kunna genomföra företagets affärsidé. Även om du inte har kontroll på hur mycket kapital företaget behöver i ett tidigt skede kan det vara all idé att börja sälja riskkapital tidigt.

Riskkapital är ett lån och ska, helst, återbetalas efter årsstämman i samband med företagets avveckling.

 

 • Alla medlemmar ska teckna riskkapital för min 10 kr/ st.
 • Varje person får teckna riskkapital för max 300 kr.

 • Företaget får ta in max 300 kr i riskkapital före registrering.
 • Under året får företaget ta in totalt 15 000 kr i riskkapital.

 

Läs mer! vad är riskkapital? - vad är riskkapital? »

var försiktig med dina formuleringar
r i s k k a p i t a l  i  e t t  U F - f ö r e t a g

Du ska inte utlova något som du inte kan hålla. Ditt företag hamna i en ohållbar situation. Var noga med era formuleingar på företagets riskkapitalsedlar. Du kan t ex inte skriva,

 

"Går Start UF med vinst kommer du att få tillbaka ditt satsade belopp".

 

Om företaget t ex går med 100 kr i vinst utlovas full återbetalning på det satsade riskkapitalet. Tänk om företaget t ex sålt 10 st riskkapitalsedlar á 300 kr totalt 3 000 kr.

Företaget kommer gå minus. Eftersom det inte finns några pengar att dela ut får företagets medlemmar ta det ur egen ficka.

Var väldigt försiktig med dina formuleringar.

kapitalbehov
r i s k k a p i t a l  i  e t t  U F - f ö r e t a g

Du behöver inte ta in pengar från riskkapitalister, det finns många andra möjliga vägar att gå. Pengar skapar handlingsutrymme så var ute i god tid.

 

 • Företagets medlemmar kan välja att jobba extrta
 • Ni kan bli sponsrade av ett företag eller privatperson

Observera att inga av företagets medlemmar får låna ut mer pengar till företaget än det personliga maxbeloppet på 300 kr.

 

Läs mer! kapitalbehov - kapitalbehov »

riskkapitalist
r i s k k a p i t a l  i  e t t  U F - f ö r e t a g

När du tar in riskkapital i ditt företag är det en extern riskkapitalist som tar hela risken. Han/hon får,

 

 • Enbart satsa max 300 kr per person.
 • Inte sitta i styrelsen eller vara involverad i några beslut.

 

Läs mer! riskkapitalisten - riskkapitalisten »

riskkapitalbevis
r i s k k a p i t a l  i  e t t  U F - f ö r e t a g

Företagets riskkapitalbevis ska finnas i de valörer som beslutas i bolagsordningen. Riskkapitalbeviset består av tre delar.

Riskkapitalisten får,

 • Riskkapitalbevis.
 • Information om riskkapitalbevis.

 

Företaget behåller,

 • Information om ägaren av riskkapitalbevis

 

Läs mer! riskkapitalbevis - riskkapitalbevis »

olika valörer

r i s k k a p i t a l  i  e t t  U F - f ö r e t a g

Riskkapital kan ha olika valörer. De valörer som företaget önskar ha på sina riskkapitalsedlar skrivs in i bolagsordningen. Det kan t ex vara,

 • 10 kr.
 • 50 kr.
 • 100 kr.
 • 300 kr.
 

riskkapitalförteckning
r i s k k a p i t a l  i  e t t  U F - f ö r e t a g

Företagets riskkapitabevis ska numreras i löpande [kronologisk] ordning och föras in i en riskkapitalförteckning. Ekonomichefen gör detta samma dag som företaget erhållit pengar i form av riskkapital.

Företagets riskkapitalförteckning ska innehålla,

 

 • Löpnummer.
 • Datum, när beviset såldes.

 • Riskkapitalistens namn.
 • Riskkapitalistens adress.

 • Belopp som riskkapitalisten köpt/satsat.
 • Signatur på vem som tagit in, sålt, riskkapitalet.

 • I/E, om det är internt eller externt riskkapital.

 

Ekonomichefen rapporterar löpande på vecko- och styrelsemöten om hur mycket riskkapital företaget tagit in.

 

Läs mer! riskkapitalförteckning - riskkapitalförteckning »

Läs mer! riskkapitalförteckning som Excel-fil - riskkapitalförteckning som Excel-fil »

beräkna kapitalbehovet
r i s k k a p i t a l  i  e t t  U F - f ö r e t a g

Du kan enkelt simulera företagets kapitalbehov genom att ta fram dess kapitalförbrukning, d v s vad du behöver. Matcha sedan det med deras kapitalanskaffning, d v s var kapitalet kommer från.

 

Läs mer! beräkna kapitalbehovet - beräkna kapitalbehovet »

bokföra riskkapital
 r i s k k a p i t a l  i  e t t  U F - f ö r e t a g

I en strukturerad och genomtänkt redovisning används relevanta konton så att ekonomichefen erhåller detaljerad information om verksamheten. När du bokför företagets riskkapital använder du två konton,

 

 • 2081 Riskkapital, externt.
 • 2082 Riskkapital, internt.

 

Läs mer! bokföra riskkapital - bokföra riskkapital »

riskkapitalbevis exempel
r i s k k a p i t a l  i  e t t  U F - f ö r e t a g

Fuss Free UF utvecklade egna hållare till hörlurar som tog bort trassliga kablar. Jag tycker Fuss Free lyckats väldigt bra med sina riskkapitalbevis. De,

 

 • Matchar deras grafiska manual.
 • Ger ett trevligt intryck.
 • Det är enkelt att avskilja ena delen till företaget.

 

Läs mer! riskkapitalbevis - riskkapitalbevis »

riskkapitalsedlar exempel
r i s k k a p i t a l  i  e t t  U F - f ö r e t a g

Unga Hjälper Unga UF arbetade med att föreläsa för yngre barn. Deras riskkapitalsedlar är små konstverk och speglar tydligt deras grafiska manual. De,

 

 • Skapar attention.
 • Ger ett professionellt intryck.
 • Förmedlar visuella mervärden.

 

Läs mer! riskkapitalsedlar - riskkapitalsedlar »

 
 
kapitalbehov »
« riskkapital, UF
 
övningsuppgifter »