"Det finns inga genvägar till en plats värd att gå till"
- Beverly Sills, 1929-2007, chef för New York City Opera
 
"Det finns ingen bättre utbildning än motgångar"
- Benjamin Disraeli, 1804-1881, premiärminister i Storbritannien

kapitalbehov; nivå E
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  f i n a n s i e r i n g 

 

 

Träna mer! kapitalbehov, nivå E, kapitalbehov, nivå E, övningsuppgift #1, tillgångar & skulder - övningsuppgift #1; tillgångar & skulder »

Träna mer! kapitalbehov, nivå E, övningsuppgift #2, omsättningstillgångar - övningsuppgift #2; omsättningstillgångar »

 

Träna mer! kapitalbehov, nivå E, övningsuppgift #3, tillgångar - övningsuppgift #3; tillgångar »

Träna mer! kapitalbehov, nivå E, övningsuppgift #4, EK & skulder - övningsuppgift #4; EK & skulder »

 

Träna mer! kapitalbehov, nivå E, övningsuppgift #5, startbudget - övningsuppgift #5; startbudget »

Träna mer! kapitalbehov, nivå E, övningsuppgift #6, rörelsekapitalbehov - övningsuppgift #6; rörelsekapitalbehov »

 

Träna mer! kapitalbehov, nivå E, övningsuppgift #7, kundfordringar - övningsuppgift #7; kundfordringar »

Träna mer! kapitalbehov, nivå E, övningsuppgift #8, varulager - övningsuppgift #8; varulager »

 

Träna mer! kapitalbehov, nivå E, övningsuppgift #9, rörelsekapital i handelsbolag - övningsuppgift #9; rörelsekapital i handelsbolag »

Träna mer! kapitalbehov, nivå E, övningsuppgift #10, rörelsekapital i handelsbolag - övningsuppgift #10; rörelsekapital i handelsbolag »

 

Träna mer! kapitalbehov, nivå E, övningsuppgift #11, kapitalkostnad - övningsuppgift #11; kapitalkostnad »

Träna mer! kapitalbehov, nivå E, övningsuppgift #12, kapitalbehov & finansiering - övningsuppgift #12; kapitalbehov & finansiering »

 

Träna mer! kapitalbehov, nivå E, övningsuppgift #13, varulager & räntekostnad - övningsuppgift #13; varulager & räntekostnad »

Träna mer! kapitalbehov, nivå E, övningsuppgift #14, rörelsekapital i handelsbolag - övningsuppgift #14; rörelsekapital i handelsbolag »

 

Träna mer! kapitalbehov, nivå E, övningsuppgift #15, kapitalbehov & finansiering - övningsuppgift #15; kapitalbehov & finansiering »

Träna mer! kapitalbehov, nivå E, övningsuppgift #16, kredittid - övningsuppgift #16; kredittid »

 

Träna mer! kapitalbehov, nivå E, övningsuppgift #17, förändring av kredittid - övningsuppgift #17; förändring av kredittid »

Träna mer! kapitalbehov, nivå E, övningsuppgift #18, ränte- & kapitalkostnader - övningsuppgift #18; ränte- & kapitalkostnader »

 

Träna mer! kapitalbehov, nivå E, övningsuppgift #19, checkkredit - övningsuppgift #19; checkkredit »

Träna mer! kapitalbehov, nivå E, övningsuppgift #20, rätt eller fel - övningsuppgift #20; rätt eller fel »

 

Träna mer! kapitalbehov, facit, nivå E - kapitalbehov - facit; nivå E »

 
 

läs först & träna sen
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  f i n a n s i e r i n g 

Läs först igenom den fakta och de exempel som finns på
biz4you.se före du börjar träna på dina övningsuppgifter.

 

Läs mer! fakta & exempel; kapitalbehov - fakta & exempel; kapitalbehov »

träna fler områden
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b i z 4 y o u . s e

På biz4you.se finns det många flera intressanta områden inom ekonomi där du kan träna på olika övningsuppgifter med fullständiga facit.

 

  • Bokföring.
  • Bokslut.

  • Budgetering.
  • Entreprenörskap.

  • Finansiering.
  • Inköp.

  • Kalkylering.

 

Träna mer! alla övningsuppgifter på biz4you.se - alla övningsuppgifter på biz4you.se »

 
 

kapitalbehov »

riskkapital, UF »
 
« övningsuppgifter
 

övningstentor »