Vad är företagets ekonomi?

Det är alla pengar, riskkapital, sponsring, inköp och försäljning. Allt som har med pengar att göra i ditt företag. Tänk på att dina inköpta produkter även tolkas som pengar.

Du håller koll på dina pengar med hjälp av företagets bokföring.

Vad gör ekonomichefen?

Ekonomichefen ansvarar för företagets ekonomiska planering, uppföljning, utvärdering, analys, prognos och kontroll. Han/hon kalkylerar, budgeterar, bokför, styr, följer upp och gör prognos i den löpande verksamheten. Ekonomichefen tar även fram företagets årsredovisning.

Vad är en revisor?

Det är en ekonomisk kunnig person som granskar företagets räkenskaper [bokföring]. Du måste skilja på en vanlig revisor som vem som helst kan kalla sig och en auktoriserad revisor som är en skyddad titel.

Titeln auktoriserad revisor är skyddad och den erhåller du när du har högskoleutbildning inom ekonomi, praktiserat i minst fem år på en revisionsbyrå och dessutom gått en mängd kvalifiserade kurser under dessa år. Därefter får du ansöka om titeln.

Behöver jag en auktoriserad revisor?

Du behöver inte en auktorserad revisor enligt UF:s kriterier utan det fungerar att en ekonomsikt kunnig person granskar företagets ekonomi.

Vi anser dock att det är bättre med en auktoriserad eller kvalificerad revisor. De är bra att ha som rådgivare av många anledningar, bl a sitter de på ett brett nätverk. Hon/han är även bra att ha när ni ska ta fram er årsredovisning.

Observera att de alltid vill komma in tidigt i processen så de kan hjälpa till att styra upp ditt företag.

Var får jag tag på en revisor?

Fråga runt i ditt nätverk och sök på nätet.

Vad innebär moms?

Moms, är en skatt på konsumtion som företagen "samlar in" till staten. Du som shoppar mest betalar även in mest pengar till staten. Om du t ex köper en jacka för 5 000 kr ska butiken betala in 1 000 kr [5 000 x 20%] moms till staten. Företaget påverkas normalt inte av momsen eftersom det är den slutliga konsumenten, den som shoppar loss, som får betala pengarna.

Vad innebär VAT?

Det är ett engelskt begrepp som står för "Value Added Tax" och är det samma som vår moms. Om ditt företag importerar från utlandet ska det betala full moms eftersom du som UF-företag inte är momsregistrerad.

Om du blir tillfrågad om ett VAT-nummer så har du inget sådant och får göra dina inköp som privatperson.

Glöm inte att budgetera med Tullens avgifter och moms.

Läs mer! vad, vem & hur - tullguiden »

Läs mer! vad, vem & hur - skatteverket »

Vad är lön?

Lön är ersättning för nedlagt arbete. Du får en bruttolön från företaget. Från bruttolönen dras en preliminär kommunalskatt. Kvar blir nettolönen som sätts in på dittt privata bankkonto.

Utöver detta måste även företagets betalat lagstadgad arbetsgivaravgift på ca 30% beroende på vilken kommunalskatt du har där du bor.

Om du får ut 6 700 kr i månaden kostar det företaget det dubbla, ca 13 000 kr.

lön

 

Läs mer om bokföring på biz4you.se

 

Läs mer! bokföring - bokföring »

Läs mer om moms på biz4you.se

 

Läs mer! moms - moms »

Läs mer om löner på biz4you.se

 

Läs mer! löner - löner »

Ska företaget ta ut regelbundna löner?

Att beräkna och hantera löner är ett tilläggsmoment inom UF och det är därför frivilligt för företaget att göra detta. Det behövs normalt inte då det blir mer arbete att räkna ut nedlagd tid på varje medarbetare.

Normalt arbetar de flesta företag med vinstuttag efter årsstämman när bolaget läggs ned i maj/juni. Resultatet [vinst/förlust] delas mellan företagets medlemmar enligt bolagsordningen.

Det innebär praktiskt att du får lön när året är slut och företagets resultat fördelas på samtliga anställda. I ett UF-företag med fyra medarbetare där årets resultat har blivit 40 000 kr blir "lönen" 10 000 kr per medarbetare.

Vi anser dock att det är en mycket bra praktisk övning för att få förståelse över hur "komplicerad och tidsödande" löneadministration är. Desutom finns det väldigt många personer som arbetar med löner på en personal- eller ekonomiavdelning..

Måste jag betala skatt på mitt vinstuttag?

Absolut. Du ska skatta för din del av företagets resultat. De beskattas på toppen av eventuella löner från sommar- och/eller extrajobb.

Läs mer! gräns för beskattning - gränsen för beskattningen »

Om ni är t ex fem medarbetare och har tjänat 50 000 kr delas normalt vinsten upp på fem andelar. Du skattar då för 10 000 kr, förutsatt att du tjänat mer pengar än den skatttefria delen på ca 18 000 kr.

Den svenska staten behöver alltid goa skattekronor till vägar, järnvägar, tandvård, sjukvård, polis, domstolar och liknande. Se till att tjäna mycket pengar, då kan du även bli en stolt skattebetalare.

Får jag belåna mitt företag?

Nej, ett UF-företag får inte ha några skulder förrutom när det säljer riskkapitalandelar. Företaget får som max ta in riskkapital på motsvarande 10 000 kr. Om du behöver mer pengar får du sälja annonser på din webbplats eller söka sponsring.

 
 
starta upp UF »
 

affärsidé »

affärsplan »

avveckling »

bokföring »
bolagspärm »
budgetering »
« ekonomi
e-max »
företagsrapport »
försäljning »
forzamässan »
framtiden »
grafisk manual »
gruppen »
individen »
julmässan »
kunder »
leverantörer »
logotyp »
mål »
marknadsföring »
mentorskap »
mission »
monter »
mässor »
möten »
nationella mässan »
organisation »
prissättning »
produkter »
projektarbete »
regionala mässan »
riskkapital »
rådgivare »
skatter »
tävlingar »
vision »
webbplats »
årsredovisning »