Finns tävlingen kvar?

Kolla altid med det regionala UF-kontoret.

 • Tävlingar tenderar att utvecklas, ändras eller t o m försvinna.

Vad är en företagsrapport?

Det är ett tävlingsdokument på max 10 sidor inklusive fram- och baksida. Den ska bl a innehålla,

 • VD-rapport.
 • Samarbete & teamutveckling.

 • Genomförda aktiviteter.
 • Ekonomisk rapport som är undertecknad av revisor.

Om din affärsplan visar en tänk framtid visar rapporten utfallet, d v s vad som faktiskt skett.

Ok, men vad ska rapporten egentligen innehålla?

Företagsrapporten ska visa aktivitet. Det innebär att du ska visa vad du gjort fram tills nu, vad du ska göra under ditt resterande verksamhetsår och vad du tänker göra med din affärsidé i en nära framtid.

Du ska visa på individuell- och grupdynamiska utveckling, produktutveckling, säljutveckling och affärsmässighet. Det är viktigt att du tydligt och schematiskt visar företagets affärsmodell, d v s hur du tjänar dina pengar och varför.

Vad bedömer juryn?

Juryn bedömer,

 • Företagsrapporten i sin helhet [text, bilder, form & design].
 • VD-rapporten.

 • Beskrivning av företagets syfte [affärsmodellen].
 • Beskrivning av företagets organisation [vem, var & varför].

 • Prissättningsstrategi [till vem, hur & varför].
 • Beskrivning av produkten/tjänsten [varför, vem & hur].

 • Beskrivning av verksamheten [operativt & strategiskt].
 • Beskrivning av marknaden [din del av helheten & konkurrenter].

 • Frsäljnings- och marknadsföringsaktiviteter [handlingsplan, varför effekt].
 • Teamlärdomar, erfarenheter och utveckling [från lillax til stora A].

 • Företagets ekonomiska redovisning [snyggt och utförligt].
 • Företagets möjlighet till fortsatt utveckling [visa se närmsta 3 -5 åren].

Hur bedömer jurun?

Tävlingen bästa UF-företag består av fyra [4] delmoment där varje moment maximalt kan ge 100p. Det är det tyvvärr ingen som vet hur juryn sätter sina poäng.

 • Rapport, 100 p.
 • Företagspresentation, 100 p.

 • Intervju med jury, 100 p.
 • Monter, 100 p.

Jag har under många år frågat vad skillanden är på 36p, 68p, 87p och 100p, ingen har lyckats besvara frågan. Det innebär tyvärr att jurysystemet inte är objektivt utan godtyckligt.

Vilket format får rapporten vara i?

Den ska produceras i A4-format. Den löpande textstorleken ska vara motsvarande Times New Roman, 12p. Tidigare trycktes rapporten antingen i stående eller liggande A4-format. Numera lämnas den in som en fil.

När ska jag lämna in min rapport och mina tävlingsbidrag?

Du fåra fråga din coach/lärare när din skola har deadline.

NÄR: Onsdag 1 februari
TID:  kl. 15.30
VAR: UF Skåne i Malmö
HUR:
Tävlingsbidragen i samtliga tävlingar, förutom företagsrapporten laddas upp i digital fil på max 3 MB på på http://ungforetagsamhet.se/
senast den 1 februari kl. 16.30

Glöm inte att ta fram tävlings6bidrag till dig själv och till företaget i tryckt form. Det är alltid kul att visa upp för nära och kära och kanske till dina barn i framtiden.

När vet jag om företaget är uttagen till bästa företag?

UF brukar normalt ge besked kring v08-v09.

 

Läs mer om företagsrapporten på biz4you.se

 

Läs mer! företagsrapporten - företagsrapporten »

Vad ska vår företagspresentation innehålla?

Din presentation ska täcka in alla delar av företagets verksamhet bl a,

 • Din affärsmodell.
 • Hur du når dina kunder.

 • Dina viktigaste framgångar och motgångar.
 • Vilka erfarenheter du erhållit under året.

Företagets med- och motgångar

Du ska sälja in er som entreprenörer och du ska sälja in er affärsidé. Domarna ska tro på din idé och att du kan genomföra det du sagt att du ska göra.

Ok, men vad innebär det?

Det innebär att du ska fokusera på innehåll, agerande och layout i Keynote. Utöver detta bygger du upp din presentation kring vår vanliga modell,

 • inledning med attention, juryn ska vilja lyssna på dig.
 • Avhandling, varierat med de tekniker du lärt dig.
 • Avslutning med attention, juryn ska komma ihåg dig.

Varje medarbetares olika presentationer ska ses som en egen del som börjar med en inledning o s v. Kreativ inledning, avhandling och kreativt avslut. Visa din produkts fördelar/innebörd. Visa er som entreprenörer och bygg upp en ljus framtid.

Hur lång ska företagspresentationen vara?

Det är maximalt fem [5] medarbetare som presenterar i maximalt 4 min. Presentationen ska vara anpassad till en stor publik, vara affärsmässig och med glimten i ögat.

Vad bedömer juryn från företagspresentationen?

Juryn bedömer,

 • Presentationens struktur.
 • Relevans och innehåll.
 • Framförande/samspel.
 • Visuella hjälpmedel och marknadsföringsmaterial.
 • Originalitet.

Film?

Numera presenterar du tyvärr inte inför en jury. Du gör en film som skickas in till UF.

Vilken klädsel ska vi ha?

Det korta svaret blir, hel och ren. Eftersom du är ung kan du vara snyggt men ledigt klädd. Kanske en kavaj, skjorta och snygga jeans. Du kan även vara mer "buisness"-klädd bara det inte blir stelt.

Många företag utgår från samma färger som löper genom alla medarbetare. Om hälsoprodukter kanske i vit rock, om bildelar kanske i i smutsig overall, om mat kanske i kockkläder, om konsult strictly business, o s v.

Hur lång är intervjun?

Intervjun är i direkt anslutning till din företagspresentation. Det är samma medarbetare som ska svara på juryns frågor som haft företagspresentationen. Intervjun är ca 5 min.

Vilka frågor får vi?

Det är det ingen som vet. Men du ska kunna besvara frågor på din rapport och ditt praktiska agerande i ditt förertag. Den som är bästa lämpad svarar på frågan från juryn. Ingen avbryter eller ger förtydligande svar, det strular bara till det.

Jag har dock sparat på massor med frågor från tidigare år. Det dokumentet kommer du att få i samband med tävlingen.

Vad bedömer juryn från intervjun?

Juryn bedömer,

 • Utveckling av personliga färdigheter enskilt och i grupp.
 • Lärdomar och erfarenheter från verksamhetsåret, plus & minus.

 • Samarbete.
 • Kunskap och förståelse av hur ett företag fungerar.

 • Kunskap och förståelse om hur lönsamhet uppstår.
 • Flexibilitet, d v s förmåga att använda lärdomar i nya situationer.

Får juryn reda på om företaget gjort något utmärkande?

Det är ditt ansvar att skriva om företagets aktiviteter. Om du är med i tidningen, säljer in till butiker eller liknande ska du berätta detta i din rapport och kanske i din presentation.

Tag även med aktiviteter vid sidan om UF som har sammanhang med företaget. Allt som påvisar aktivitet, utveckling och drivkraft är viktigt att förmedla.

 
 
starta upp UF »
 

affärsidé »

affärsplan »

avveckling »

bokföring »
bolagspärm »
budgetering »
ekonomi »
e-max »
« företagsrapport
försäljning »
forzamässan »
framtiden »
grafisk manual »
gruppen »
individen »
julmässan »
kunder »
leverantörer »
logotyp »
mål »
marknadsföring »
mentorskap »
mission »
monter »
mässor »
möten »
nationella mässan »
organisation »
prissättning »
produkter »
projektarbete »
regionala mässan »
riskkapital »
rådgivare »
skatter »
tävlingar »
vision »
webbplats »
årsredovisning »