Vad är ett mål?

Ett mål ska vara en utmaning, något som driver dig framåt. Både verksamheter och personal behöver mål för att kunna utvecklas. Dina mål är verktyg för att kunna leda med tydlighet. Det krävs bl a mål för att bl a göra företagets vision realistisk.

Vilka olika typer av mål finns?

Det finns två olika sorters mål att arbeta mot - effektmål och konkreta mål.

Ett effektmål är detsamma som syfte och anger vad verksamheten ska leda till och är vanligare på högre nivåer och med mer abstrakta resultat. Det är vanligt när du ska ta fram kvalitativa värden som t ex när dina kunder mäter av hur de upplever företagets kundservice.

Ett konkret mål är operativt och mäts på traditionellt sätt. Maskin A ska tillverka 3 000 enheter per timme, Pelle ska ringa 15 samtal per dag, Mässmontern ska få beök av 1 000 besökare per kväll och butiken ska dra in 500 nya beökare per dag varav 10% ska handla för minst 950 kr.

Vad är ett delmål?

För att lättare ta sig mot ditt mål ska du dela upp det i ett antal delmål. Om du t ex ska besöka 120 nya kunder detta år kan du dela upp det på 12 månader. Det blir lätare att inse målets omfattning. Det är ju inte så farligt att öka intensiteten med 10 nya kunder per månad.

När jag vägde 98 kg hade jag som mål att inom tre år minska till 82 kg. Det kändes stort så jag delade in det i delmål var 6:e månad. Det blev mycket lättare att hantera. 2,5 kg per halvår kändes realistiskt efterom jag inte ville göra något drastig förändring i mitt liv utan bara bli mer medveten om vad jag åt.

Vilka individuella mål finns?

Du kan sätta olika mål om hur du ska förbättra några av dina egenskaper och färdigheter. Det är då viktigt att du väljer ut vad som du anser ska mätas av samt skattar dem på en skala, kanske 1-5 eller 1-10.

Efter var annan eller var tredje månad kan du skatta dig själv igen. Som du förstår är det viktigt att du är grymt ärlig mot dig själv när du sätter dina betyg.

 

Läs mer om att sätta mål på biz4you.se

 

Läs mer! om att sätta mål - om att sätta mål »

Hur ska ett mål vara?

Ett mål ska vara mätbart, realistiskt och kommunicerbart.

Några arbetar efter SMART-modellen för ta fram effektiva mål. Målet ska vara,

 • Specifikt.
 • Mätbart.

 • Accepterat.
 • Realistiskt.

 • Tidsbundet.


  Specifikt
  Det ska vara tydligt vad ditt mål är.

  Mätbart
  Besluta om hur och när du ska mäta ditt mål när du uppnått det.

  Accepterat
  De som ska arbeta mot dina mål ska vara delaktiga annars blir motivationen låg och då kanske inte målet uppnås.

  Realistiskt
  Det ska vara möjligt att nå ditt mål. Om det uppstår diskussion är det viktigt att vara lyhörd för det upplevda motståndet hos medarbetarna.

  Tidsbundet
  Det ska finnas en tydlig deadline i tiden när ditt mål ska vara uppnått.
 
 
starta upp UF »
 

affärsidé »

affärsplan »

avveckling »

bokföring »
bolagspärm »
budgetering »
ekonomi »
e-max »
företagsrapport »
försäljning »
forzamässan »
framtiden »
grafisk manual »
gruppen »
individen »
julmässan »
kunder »
leverantörer »
logotyp »
« mål
marknadsföring »
mentorskap »
mission »
monter »
mässor »
möten »
nationella mässan »
organisation »
prissättning »
produkter »
projektarbete »
regionala mässan »
riskkapital »
rådgivare »
skatter »
tävlingar »
vision »
webbplats »
årsredovisning »