Vad är en mission?

En mission besvarar frågan - Varför finns varumärket?
Den styr även hur företaget uppfyller sin vision."En misson beskriver hur organisationens varor och tjänster påverkar i samhället"
- Professor Henry Mintzberg

Muhammed Ali

”Jag föddes för att bli boxare”.
- det var hans mission.

 

”Jag vill bli världens bästa boxare!”
- det var hans vision.

Vad är en mission?

Om du bedriver gymverksamhet kan din mission vara - att hjälpa folk att få bättre hälsa genom billigare gym med större tillgänglighet..

En mission går längre än ett traditionellt och kortsiktigt ägareperspektiv. Din mission kan t ex vara att ditt företag ska ta mer ansvar, vara mer delaktiga och bidra till en positiv förändring.

Blatteförmedlingens mission

Blatteförmedlingens vision och mission är enligt deras webbplats,

Mission
Att verka för ökad synergi mellan invandrade och privata och offentliga arbetsgivare.

Vision
Ett Sverige med ett fullkomligt integrerat samhälle där alla dess invånare funnit glädje, stolthet och nytta genom sitt varande.

 
 
starta upp UF »
 

affärsidé »

affärsplan »

avveckling »

bokföring »
bolagspärm »
budgetering »
ekonomi »
e-max »
företagsrapport »
försäljning »
forzamässan »
framtiden »
grafisk manual »
gruppen »
individen »
julmässan »
kunder »
leverantörer »
logotyp »
mål »
marknadsföring »
mentorskap »
« mission
monter »
mässor »
möten »
nationella mässan »
organisation »
prissättning »
produkter »
projektarbete »
regionala mässan »
riskkapital »
rådgivare »
skatter »
tävlingar »
vision »
webbplats »
årsredovisning »