Vad är en monter?

Företagets monter består av flera viktiga variabler, dig själv, ditt agerande och den fysiska enheten/platsen.

En monter byggs upp för att möta kunder på en mässa. Den ska förmedla företagets värderingar, produktens fördelar/mervärde och ska locka kunderna att stiga in och möta företagets representanter.

Eftersom det finns massor av konkurrerande montrar på en mässa är det viktigt att din monter sticker ut och syns i vimlet. Besökarna måste kunna se det enskilda trädet i skogen.

Hur stor ska en monter vara?

Storleken beror på vilken mässa, målgrup och vilken budget du har. På de stora mässorna i Hamburg och Stuttgart bygger de upp stora villor och andra häftiga miljöer för väldigt mycket pengar.

OK, hur stor ska min monter vara?

Montrarna på julmässan, Forzamässan och Skånes regionala mässa har numera samma mått. Montern är 2 m lång, 1 m djup och 2,5 m hög. Det är dock viktigt att alltid kontrollera med mässans projektledning.

Vad ingår i montern på mässorna?

En baksida, två sidor, eluttag och två ljusspots.

Vem bygger min monter?

Antingen du själv eller någon annan.

Kan jag bygga min monter hemma?

Fler och fler bygger sin monter hemma i garaget eftersom du då kan skapa en monter som kan se ut "hur som helst". Tänk på att ditt montermått ska vara ca 5 cm mindre på djupet och längden så att den garanterat får plats inom de monterväggar som finns uppställda till ditt företag.

Hur ska jag skriva mitt tävlingsbidrag?

Du ska ta med,

  • UF-företagets namn, affärsidé och region samt vilken tävling som avses.
  • En utförlig skiss/ritning av hur det är tänkt att montern ska se ut.

En kort beskrivning av hur monterns utseende/design kopplas till företagets verksamhet - det innebär koppling mellan din affärsidé och färg, form, budskap, tagline och klädsel

Glöm inte att din logo är inte ditt budskap. Budskapet ska uppfattas tydligt. Koppla på en grym tagline det underlättar för kunden att förstå vad du säljer. En 6-åring ska se din monter och förstå vad du gör på mässan.

Hur fungerar montern ur ett marknadsföringsperspektiv - hur drar du till dig kunder som handlar och som inte handlar just på mässan, de kanske handlar senare.

Hur fungerar montern ur ett försäljningperspektiv och hur hjälper montern dig till ett avslut - budskap, tagline, pitch, färg, form, presentation av dina varor och du som säljare.

Hur fungerar montern som mötesplats - hur tar du emot dina kunder. Inga stora bord som tar all plats utan skapa öppenhet.

En kort beskrivning på hur monterpersonalen ska agera under mässan - du som säljare, tagline, pitch och arbetsschema.

Använd dig även av nedan termologi i din text eftersom det är det juryn bedömer.

  • Monterns estetiska utformning och originalitet.
  • Montern som informationskälla.

  • Monterns koppling till varan/tjänsten.
  • Monterpersonalens förmåga att få besökare till montern.

  • Monterpersonalens samarbetsförmåga och kunskap om varan/tjänsten
  • Montern i sin helhet.
 

Hur många spotlights får finnas i vår monter?

Det finns ingen begränsning. Men för många spots gör det olidligt att stå i montern p g a värmen som lamporna alstrar.

Hur långt får spotlights sträcka sig ovanför montern?

Din monter får inte ha byggnationer som sträcker sig över monterns höjd, 2,5 m. Däremot är spotlights, lampor som fästs på monterns vägg OK.

De ska helst ligga i monterhöjdens linje, men om nödvändigt får de sträcka sig max 5 cm över monterns höjd.

Finns det begränsningar i min monterdesign?

På julmässan begränsar enbart den fysiska montern, grannen och det allmänna utrymmet. Tänk på att kunderna ska ha en trevlig vistelse.

På Forzamässan gäller att hålla sig innanför montergränsen och på den Skånska regionala mässan blir du diskad om företagets monter byggs 1 cm utanför montergränsen.

Vad får jag inte ha med i en monter?

Generella förbud är levande ljus, lagad mat och musik. Utöver det åberopas sunt förnuft och etik & moral. Varje mässa har dock sin egen FAQ-manual som gäller för just den mässan.

Hur många personer ska man minst vara i en monter?

Det beror på monterns storlek. Normalt brukar det vara 2-3 st i ett rullande arbetsschema. Det är viktigt att "alla" besökare blir mottagna på ett bra sätt. En besökare som går förbi kommer normalt inte åter.

Dela upp arbetsfältet, d v s gången framför din monter. En som täcker höger, en som täcker vänster och en som tar hand om det  "centrala mittfältet".

Vem städar min monter?

Det gör du och dina medarbetare. Du städar din egen monter och samtliga gör en grovstädning av området kring sin egen monter.

På julmässan går ingen hem före montern är nedmonterad, utburen och städad samt att lokalen är återställd.

Vad bör jag tänka på inför en mässa?

Att planera in alla möjliga och omöjliga situationer som kan uppstå på en mässa. Att inte glömma ta med dig det material som behövs för att bygga din monter och att inte glömma ta med dig en rejäl verktygslåda med alla verktyg samt en mindre stege.

Glöm inte att bygga upp din monter hemma före du tar dig till mässan. Den kan du bygga upp virtuellt eller kanske mot en vägg i ett garage eller på skolan.

Ska min logotype synas i montern?

Din logotyp och ditt företags namn ska inte var det första kunden ser. Budskap, tagline eller annan intressant/relevant/kreativ text/bild ska få kunden att gå igång.

Ska jag ha något lockpris?

Glöm inte mässpris, t ex köp 2 betala för tre eller en för 65 kr och tre för 150 kr.

Glöm inte!

Spots ingår inte i din monter, på julmässan, så planera in sådana själv. Glöm inte förlängningskabel och grenuttag beroende på din monterplats och eller antal elektriska prylar i din monter.

 
 
starta upp UF »
 

affärsidé »

affärsplan »

avveckling »

bokföring »
bolagspärm »
budgetering »
ekonomi »
e-max »
företagsrapport »
försäljning »
forzamässan »
framtiden »
grafisk manual »
gruppen »
individen »
julmässan »
kunder »
leverantörer »
logotyp »
mål »
marknadsföring »
mentorskap »
mission »
« monter
mässor »
möten »
nationella mässan »
organisation »
prissättning »
produkter »
projektarbete »
regionala mässan »
riskkapital »
rådgivare »
skatter »
tävlingar »
vision »
webbplats »
årsredovisning »