Vad är en budget?

En budget är ett ekonomiskt mål i en nära framtid som t ex nästa verksamhetsår eller nästa månad.

Ska utfallet stämma överens med budgeten?

Det gör det "aldrig" eftersom du har ett nystartat företag utan någon historik. Det är därför väldigt svårt att skapa en budget som sen stämmer med ditt utfall. Den kan både bli lägre eller högre siffror.

Vad ingår i en likviditetsbudget?

   IB
+ inbetalningar
-  utbetalningar
= UB

IB är företagets ingående balans, d v s det som finns på företagets bankbok och kassa första dagen i perioden, UB är företagets utgående balans, d v s det som finns på företagets bankbok och kassa sista dagen i perioden.

Görs vår likviditetsbudget per år eller per månad?

Den ska göras per månad. Det är ekonomichefen som är ansvarig för att ta fram din budget som görs i samverkan med marknadschefen och försäljningschefen. Därefter ska budgeten "klubbas" beslutas på ett styrelsemöte.

Vilka poster är specifika för min likviditetsbudget?

Eftersom du driver ett nystartat företag är IB=0 i början av ditt år [din period].

Riskkapital kommer som en inbetalning de månader du sålt riskkapitalandelar. I slutet av året när du ska betala tillbaka hamnar riskkapitalet och en eventuell utdelning som en utbetalning i din LB [maj]. Observera att rikskapital inte tas upp i din resultatbudget.

Varje medlem i företaget måste köpa riskkapitalandelar för minst 10 kr var. Om både medarbetarna och utomstående har köpt andelar kan det vara bra att ha två separerade poster - utbetalning till riskkapital externa och utbetalning riskkapital delägare.

 

  • Ta bara med sådana radrubriker som du har användning för.
  • Varuinköp - är varor som köps in för att sälja vidare, t ex T-shirts.

  • Material - är inköp av material för att tillverka något, t ex silver för att göra ringar.
  • Tag inte med löner i din budget. Budgetens resultat delas upp på alla medarbetarna, t ex 4 st, och blir medarbetarnas bruttolön.

 

Om du använder dig av Excel.

  • Tänk på att ta bort alla nollor från de "celler" som inte används.
  • Ta inte med alla småsummor utan avrunda till minst 100 kr.

 

Läs mer om budgetering på biz4you.se

 

Läs mer! budgetering - budgetering »

 

 
starta upp UF »
 

affärsidé »

affärsplan »

avveckling »

bokföring »
bolagspärm »
« budgetering
ekonomi »
e-max »
företagsrapport »
försäljning »
forzamässan »
framtiden »
grafisk manual »
gruppen »
individen »
julmässan »
kunder »
leverantörer »
logotyp »
mål »
marknadsföring »
mentorskap »
mission »
monter »
mässor »
möten »
nationella mässan »
organisation »
prissättning »
produkter »
projektarbete »
regionala mässan »
riskkapital »
rådgivare »
skatter »
tävlingar »
vision »
webbplats »
årsredovisning »