Vad är en bolagspärm?

Det är en pärm som hjälper dig att strukturera företagets rutiner. I pärmen samlar du t ex företagets dokument, avtal och liknande.

Måste företaget ha en bolagspärm?

Det är ingen krav men vi anser att det hjäper dig och dina medarbetare hålla en vettig struktur på företagets administration.

På vår skola i Helsingborg är det ett krav att alla företag ska upprätta och underhålla en bolagspärm.

Vilka rubriker ska vi ha i vårt pärmregister?

Du använder de namn som ditt företag har behov av.

Läs mer! pärmregister - förslag på namn till ditt pärmregister »

 

Ska bolagspärmen lämnas in eller sparas för eget bruk?

När ditt företag använder sig av en bolagspärm ska den sparas, hos VD, för framtida bruk på samma sätt som din bokföringspärm ska sparas.

Om din coach/lärare vill samla på sig goda exempel kan han/hon samla in en DVD/CD med allt du gjort under året. Alla dok, protokoll, planer, rapporter, kalkyler, bilder, filmer och liknande lämnas in.

 
 
starta upp UF »
 

affärsidé »

affärsplan »

avveckling »

bokföring »
« bolagspärm
budgetering »
ekonomi »
e-max »
företagsrapport »
försäljning »
forzamässan »
framtiden »
grafisk manual »
gruppen »
individen »
julmässan »
kunder »
leverantörer »
logotyp »
mål »
marknadsföring »
mentorskap »
mission »
monter »
mässor »
möten »
nationella mässan »
organisation »
prissättning »
produkter »
projektarbete »
regionala mässan »
riskkapital »
rådgivare »
skatter »
tävlingar »
vision »
webbplats »
årsredovisning »