"Retar du upp dig på ting som är små är du väl inte större än så"

– Alf Hendriksson, 1905-1985, diktare, tidningsman, översättare och ständig medlem i gastronomiska akademien

 
"Det tar mycket tid att inte säga någonting"

– Will Schutz, 1925-2002, FIRO & The Human Element

vad är en grupp?
g r u p p e n  ä r  d i n  b ä s t a  r e s u r s

En grupp existerar om två eller flera individer definierar sig själva som gruppmedlemmar i en specifik grupp som erkänns av någon annan person.

 

Läs mer! gruppen - gruppen »

gruppens storlek
g r u p p e n  ä r  d i n  b ä s t a  r e s u r s

Det mest normala är att en grupp består av 3-5 personer. Om du vill ha fler personer i din grupp bör du tänka om, både 1 och 2 gånger. Det kommer krävas mycket merarbete för att få gruppen att fungera.

 

Läs mer! gruppens storlek - gruppens storlek »

gruppen enligt Ulf Spendrup

g r u p p e n  ä r  d i n  b ä s t a  r e s u r s

Ett företag måste odla gruppen för att det ska vara intressant att jobba inom det. Det är viktigt att förstå värdet av att jobba i sitt eget företag och skapa utrymme för det.

När du driver ett företag är det viktigt att arbetsgruppen håller sams och vill arbeta och utvecklas tillsammans.

Ulf lever efter devisen "lär av dina och andras misstag". Genom att ställa sig frågan varför du har misslyckats kan du ta med dig något från de handlingar du investerat i gruppen.

gruppens liv
g r u p p e n  ä r  d i n  b ä s t a  r e s u r s

En grupp har sitt eget liv. Den bildas, formas, och till slut försvinner den. Att ha vetskap om gruppens olika faser skapar stora möjligheter till att positivt påverka gruppen på ett gott sätt.

 

Läs mer! gruppens liv - gruppens liv »

gruppens kontrakt
g r u p p e n  ä r  d i n  b ä s t a  r e s u r s

Du ska alltid vara ditt bästa jag och när du arbetar i en grupp är det än viktigare.

Med sunt förnuft kommer du väldigt långt. Trots denna insikt uppstår gnissel som oftast leder till problem under arbetets gång.

Ett mentalt kontrakt är första steget till en gemensam syn på gruppens normer och värderingar. Det mentala kontraktet ligger till grund för hur ska samarbeta i företaget.

 

Läs mer! gruppens kontrakt - gruppens kontrakt »

Läs mer! mentalt kontrakt - mentalt kontrakt »

våren = positiv person
g r u p p e n  ä r  d i n  b ä s t a  r e s u r s

Det är kanske dags att bilda grupp efter när dina tilltänkta gruppmedlemmar är födda på året?

Ditt humör påverkas av årstiderna. Om du är född på vintern, våren, sommaren eller hösten så kan det ha stor inverkan på ditt humör resten av livet.

European College of Neuropsychopharmacology i Ungern menar att att födelsesäsongen bara är en av många faktorer som påverkar ditt temperament, men även genetik och miljö påverkar totalt sett.

När på året du är född påverkar signalsubstanserna dopamin och serotonin, som i sin tur styr ditt humör.

Forskarna tror att denna effekt består till vuxen ålder och kan ha en avgörande effekt på vilken sorts temperament en person får.

 

 • Vintern
  Du löper du större risk att bli deprimerad. Det är däremot
  osannolikt att du är en lättirriterad person.

 • Våren
  Du är en väldigt positiv person.

 • Sommaren
  Du löper större risk för kraftiga humörsvängningar med tvära
  kast mellan lycka och nedstämdhet.

 • Hösten
  Du löper ägre risk att bli deprimerad än om du varit född på
  vintern.
"Om du vill skaffa dig ovänner, försök att förändra
någonting"
– Thomas Wilson, 1524-1581, domare & diplomat
"Alla skrattade åt mig för att jag var annorlunda och jag skrattade åt alla för att de var likadana"
– Charles Bukowski, 1920-1994, poet & författare
 

laget före jaget
g r u p p e n  ä r  d i n  b ä s t a  r e s u r s

Använd gruppens medlemmar som ett verktyg och en framgångsfaktor för din egen personliga utveckling.

 

"Gruppen är viktigast, inte ditt ego"
- Chris Hansson, coach

 

Du är unik och olik alla andra. När du stiger in i en grupp är det sannolikt att dina medarbetare är väldigt olika dig själv. Ni skiljer er på väldigt många viktiga variabler. Det kan t ex vara,

 

 • Miljö.
 • Uppfostran.

 • Syskon eller ensambarn.
 • Skola.

 • Idrott.
 • Intresse.

 • Ekonomisk status.
 • Politiska och kulturella värderingar.

 

Läs mer! dra åt samma håll & gör gruppen till en framgångsfaktor - dra åt samma håll »

snäll

g r u p p e n  ä r  d i n  b ä s t a  r e s u r s

Vad är det som gör team framgångsrika?

Enligt Googles interna research är det de grupper där människor fick komma till tals och sympatiserade med varandra som lyckades allra bäst.

 

"…the good teams all had high ''average social sensitivity'' — a fancy way of saying they were skilled at intuiting how others felt based on their tone of voice, their expressions and other nonverbal cues.

One of the easiest ways to gauge social sensitivity is to show someone photos of people's eyes and ask him or her to describe what the people are thinking or feeling — an exam known as the Reading the Mind in the Eyes test.

People on the more successful teams in Woolley's experiment scored above average on the Reading the Mind in the Eyes test. They seemed to know when someone was feeling upset or left out.

People on the ineffective teams, in contrast, scored below average. They seemed, as a group, to have less sensitivity toward their colleagues."

kärleksgruppen
g r u p p e n  ä r  d i n  b ä s t a  r e s u r s

Du utvecklas garanterat inom ditt sport och du utvecklas även professionellt på din arbetsplats. Det även finns kanske en liten chans att du aktivt arbetar med din personliga utveckling.

Men, du har med stor sannolikhet glömt bort att aktivt arbeta med din viktigaste grupp i ditt liv, du och din partner.

För att en relation ska fungera optimalt ska du vara intresserad av din partner. När du är intresserad av din partner ställer du frågor. När du ställer frågor kommunicerar du. När du kommunicerar utvecklas du. När du utvecklas blir livet så mycket bättre.

 

Läs mer! en sann historia? - en sann historia? »

grupp vs team en reflektion
g r u p p e n  ä r  d i n  b ä s t a  r e s u r s

Fundera över din egen insats för att skapa en grupp eller ett team. Vad har du själv tillfört till din grupp för att den ska kunna utvecklas till ett team?

 

Läs mer! reflektion kring grupp vs team - reflektion kring grupp vs team »

bra vs dålig gruppdynamik
g r u p p e n  ä r  d i n  b ä s t a  r e s u r s

Eftersom du är en del av en helhet har du ansvar för helheten. Det är allas ansvar att utveckla gruppen mot ett effektivt team. Vad har du tillfört?

 

Läs mer! bra vs dålig gruppdynamik - bra vs dålig gruppdynamik »

bli bättre på att samarbeta
g r u p p e n  ä r  d i n  b ä s t a  r e s u r s

Att kunna arbeta i grupp är en av många framgångsfaktorer. När du arbetar ensam har du oftast kontroll över ditt eget skeende, men när du arbetar i en grupp finns mångdubbelt flera olika variabler som gör att du kan tappa fotfästet.

 

Läs mer! bli bättre på att samarbeta - bli bättre på att samarbeta »

effektivt beslutsfattande
g r u p p e n  ä r  d i n  b ä s t a  r e s u r s

Karaktäristik för effektivt beslutsfattande,

 

 • Resurserna hos medlemmarna har använts optimalt.
 • Tiden har utnyttjats effektivt.

 • Beslutet är korrekt eller av hög kvalitet.
 • Beslutets verkningsgrad är hög genom alla
  medlemmars nödvändiga engagemang.

 • Förmågan till problemlösning i gruppen är hög.

att ta beslut i en grupp
g r u p p e n  ä r  d i n  b ä s t a  r e s u r s

Det mest lämpliga beslutet för situationen påverkas av olika faktorer, t ex hur pass viktigt beslutet är och hur mycket tid det finns till att kunna besluta.

 

 • Auktoritet
  Chefen fattar alla beslut utan att rådfråga gruppen.
  Effektivt men det engagerar inte gruppmedlemmarna.

 • Experten
  Beslut fattas av den som är expert i gruppen.
  Problematiskt eftersom vissa överskattar sin egen expertis.

 • Genomsnitt
  Risk för kollektiv inkompetens när allas åsikter ska
  vara med i beslutsprocessen.

 • Auktoritet efter diskussion
  Om ledaren har goda lyssnarfärdigheter blir det oftast
  ett bra beslut.

 • Minoritet
  Två eller flera medlemmar som utgör < 50% av gruppen
  beslutar genom t ex en verkställande kommité.

 • Majoritet
  Beslut genom majoritetens röster.

 • Konsensus
  Den mest effektiva metoden, tar även längst tid.
  - Perfekt konsensus; när alla enas.
  - Lägre grad av konsensus; när alla har sagt sin mening.
"You have to have good men. Good men, all of them"
– Captain, Das Boat
 

coaching »

effektivitet »

etik & moral »

feedback »

filosofiskt ledarskap »
« gruppen

heta stolen »

individen »

kommunikation »

kompetens »

konflikter »

mingla »

motivation »

personligt nätverk »

prokrastinering »

stress »

team »

tidslinjen »

 

övningsuppgifter »