"Winners never quit, quitters never win"
 
"Never a failure, always a lesson"
 
"Pain is temporary, quitting lasts forever"

fjället
ö v n i n g s u p p g i f t e r

En övning i praktisk samverkan i grupp. Gruppen ska vara enig om alla beslut. Det innebär att samtliga deltagare ska vara eniga om prioriteringen av ett antal uppräknade föremål.

 

 • Beräkna minst 60 minuter, oftast mer,
  för övning och uppföljning.

 • Först gör du själv övningen,
  sedan två och två, fyra och fyra, o s v.

 

Läs mer! fjället, en kommunikationsövning - fjället, en kommunikationsövning »

skeppsbrottet
ö v n i n g s u p p g i f t e r

En övning i praktisk samverkan i grupp. Gruppen ska vara enig om alla beslut. Det innebär att samtliga deltagare ska vara eniga om prioriteringen av ett antal uppräknade föremål.

 

 • Beräkna minst 60 minuter, oftast mer,
  för övning och uppföljning

 • Först gör du själv övningen,
  sedan två och två, fyra och fyra, o s v.

 

Läs mer! skeppsbrottet, en kommunikationsövning - skeppsbrottet, en kommunikationsövning »

kortleken
ö v n i n g s u p p g i f t e r

En kommunikationsövning där du enbart får kommunicera skriftligen med personer framför och bakom dig; ej i sidled.

 

 • Beräkna minst 60 minuter, oftast mer,
  för övning och uppföljning.

 • Det krävs minst nio personer för att genomföra övningen.

 

Läs mer! kortleken, en kommunikationsövning - kortleken, en kommunikationsövning »

fåglarna
ö v n i n g s u p p g i f t e r

Ett kreativt test med fokus på ord som översätts med hjälp av namn på fåglar.. Gör den själv, tillsammans i en grupp, på tid eller på annat sätt som passar dig.

 

Läs mer! fåglar, en kreativitetsövning - fåglar, en kreativitetsövning »

skeppsord
ö v n i n g s u p p g i f t e r

Ett kreativt test med fokus på marina inslag. Gör den själv, tillsammans i en grupp, på tid eller på annat sätt som passar dig/er.

 

Lär mer! skeppord, en kreativitetövning - skeppord, en kreativitetövning »

försvarsmekanismer
ö v n i n g s u p p g i f t e r

Inom det psykodynamiska perspektivet talar, Sigmund Freud [1856-1939], om jagets försvarsmekanismer. För att orka med livet och dess påfrestningar skapar ditt "jag" olika sätt att förhålla sig till olika trängda situationer.

 

Läs mer! uppgift 1, försvarsmekanismer - uppgift 1, försvarsmekanismer »

Läs mer! uppgift 2, försvarsmekanismer - uppgift 2, försvarsmekanismer »

vem väljer du?
ö v n i n g s u p p g i f t e r

En kort övning om tre historiska personers personligheter.

 

Läs mer! vem väljer du? - vem väljer du? »

tentamen personligt nätverk
ö v n i n g s u p p g i f t e r

Din tentamen består av fyra moment,

 

 • Nätverksplan.
 • Uppföljning & utvärdering, del 1.
 • Uppföljning & utvärdering, del 2.
 • Nätverksrapport.

 

Läs mer! tidslinjen, fakta - tentamen - personligt nätverk »

att följa en instruktion
ö v n i n g s u p p g i f t e r


"Prestation är att göra saker rätt.
Effektivitet är att göra rätt saker"

- Zig Ziglar, 1926-, USA, författare, försäljare & inspiratör

 

Läs mer! att följa en instruktion - att följa en instruktion »

 

beskriv din personlighet
ö v n i n g s u p p g i f t e r

När du ska bilda grupp med några andra som inte känner dig på djupet kan det vara bra att skatta dig själv. Visa upp svaret för dina nya gruppmedlemmar. Använd din skattning som ett underlag när du hjälper till att skriva gruppens mentala kontrakt.

 

Läs mer! beskriv din personlighet - beskriv din personlighet »

bokanalys
ö v n i n g s u p p g i f t e r

Läs en bok

När du spelar fotboll vill du ha den bästa målvakten i mål. Din målvakt blir bäst genom att träna, träna och åter träna.

Det är samma sak i skolan och i ditt företag. Hur ska du bli bästa VD'n, bästa marknadsföraren, bästa säljaren eller bäst på grafisk kommunikation - om du inte söker nya grepp och tränar dem?

 

Läs mer! fjället, en kommunikationsövning - bokanalys »

chef vs ledare
ö v n i n g s u p p g i f t e r

Att undersöka [diskutera, analysera & presentera] vilka utpräglade teoretiska egenskaper en chef och en ledare har.

Uppgiften handlar inte om befattningen chef, t ex ekonomichef, utan enbart på en chefpersons egenskaper och färdigheter.

 

Läs mer! fjället, en kommunikationsövning - chef vs ledare »

dramatisering av teorier
ö v n i n g s u p p g i f t e r

Du kan läsa om ledarskap men du kan bara lära dig bemästra ditt eget ledarskap genom praktiskt utövande av ledarskap.

Ditt ledarskap tränas och utvecklas när du vågar möta olika människor och under dessa olika möten kommer ditt ledarskap att bli ifrågasatt.

 

 1. Bilda grupp.
 2. Välj ut teori som ska dramatiseras.

 3. Koppla till bedömningskriterierna.
 4. Lämna in grov tidplan på genomförandet.

 5. Lämna in en mindmap på er dramatisering.
 6. Presentera i 15 min.

 

Läs mer! dramatisering "on stage" - dramatisering "on stage" »

utvecklande samtal om ledarskap
ö v n i n g s u p p g i f t e r

Ett utvecklande samtal kring teoretisk och praktiskt ledarskap med fokus på dig själv, ditt företag och din omgivning. Samtalet ska innehålla reflektioner och praktiska bevis kring,

 

 • Frågeställning.
 • Begrepp.

 • Modeller och teorier.
 • Individ, grupp och omvärld.

 • Kommunikation.
 • Ledarskapsformer.

 • Egen utvärdering.

 

Läs mer! att bygga upp ditt samtal till - niva A - att bygga upp ditt samtal till - niva A »

Läs mer! grupper - grupper »

utvecklande samtal om ledarskap
ö v n i n g s u p p g i f t e r

Din mindmap säkerställer att ditt samtal blir nyanserat och utförligt. Sen är det upp till dig att genomföra samtalet som du planerat. Det är dock viktigt att du gör din egen minmap efter din egen process och det upplägg du valt att samtala om.

utvecklande samtal om ledarskap

 

 

Läs mer! mindmap; Amanda & Måns - mindmap; Amanda & Måns »

Läs mer! mindmap; Alexandra & Michelle - mindmap; Alexandra & Michelle »

 

 

coaching »

effektivitet »

etik & moral »

feedback »

filosofiskt ledarskap »

gruppen »

heta stolen »

individen »

kommunikation »

kompetens »

konflikter »

mingla »

motivation »

personligt nätverk »

prokrastinering »

stress »

team »

tidslinjen »

 
« övningsuppgifter