"Moral är inte det du gör, det är det du hade tänkt att göra"
– Bette Midler, US sångerska och skådespelerska
 
"Att besegra sig själv är att besegra sin mäktigaste fiende"
- Drottning Kristina, 1626-1689

vad är etik?

e t i k  &  m o r a l

Etik härstammar från grekiskans "ethos" som betyder sed, sedelära eller moralfilosofi. Etik kan ses som en moralvetenskap. Det är en del av filosofin som försöker besvara frågor som,          – Vad är det goda?

          – Vad är det rätta?

          – Hur bör jag bete mig?

 • Etik
  Etik är en uppsättning regler för uppträdande och ett gott förhållningssätt till omvärlden.

  Etik bygger på väl underbyggda normer om vad som är rätt och fel när det gäller mänskliga handlingar.

  Etik är mentala normer och värderingar som styr dina beteenden och förhållningssätt till omvärlden.

  Etik innebär således ständiga ansträngningar att undersöka dina egna moraliska uppfattningar och ditt eget beteende.

  Normer innebär att t ex avstå från mord, stöld, bedrägeri, förtal och dygder som att t ex vara ärlig och lojal.

  - Varför du gör som du gör?
  - De argument du lägger fram för att motivera ditt val.

etik enligt sokrates

e t i k  &  m o r a l

 

 • "Etik innebär att veta vad du ska göra
   och sådant kan du lära dig"

  – Sokrates, 469 f.Kr., död 399 f.Kr., grekisk filosof  PS
  De flesta forskare håller med, men inte alla.
  Det finns de som hävdar att du antingen har
  det i dig eller inte.

vad är moral?

e t i k  &  m o r a l

Moral härstammar från latinets "moralis" som betyder det som rör sederna.

 

 • Moral
  Moral en persons eller kulturs etiska normer, vare sig dessa är goda eller onda. Det är en kvalitativ egenskap i en praktisk handling.

  Ditt praktiska förhållningssätt till de normer och värderingar som styr dina bedömningar och beteenden.

  - Hur du agerar i olika situationer.
  - Din moral visar sig i dina handlingar.

 

Läs mer! definition av ledarskap - definition av ledarskap »

moral enligt sokrates

e t i k  &  m o r a l

 

 • "Moralen är läran om vad du bör göra"
  – Sokrates, 469 f.Kr., död 399 f.Kr., grekisk filosof

etik & moral och lagar

e t i k  &  m o r a l

Etik & moral har ett högre metafysiskt syfte än våra lagar.

Det finns t ex ingen juridisk lag mot otrohet men de flesta av oss anser nog att det är omoraliskt och etisk fel att vara otrogen mot sin kärlekspartner.

Det finns juridiska lagar mot att döda människor. Många av oss skulle nog anse det som etiskt försvarbart att döda andra människor i krig och andra skulle se det som en oetisk handling.

Abortfrågan är en mycket svår etisk debatt för många. För andra är det en självklarhet att själv få bestämma över sin egen kropp.

individen flyttar över ansvaret till någon annan
e t i k  &  m o r a l

David Eriksson, Textilhögskolan i Borås, har under 2014 undersökt hur individer klarar av den moraliska aspekten av att köpa kläder gjorda av barn.

Davids undersökning visar att kunderna lättar sitt moraliska samvete genom flytta sitt individuella och moraliska ansvar till någon annan.

Ett företag kan aldrig ha någon moral utan det är alltid individerna på olika positioner i ett företag som agerar moraliskt eller inte moraliskt.

De psykologiska bortförklaringar som kunderna använder sig av för att slippa känna ansvar är,

 

 • Moraliskt rättfärdigande
  Barnen som arbetar här har ju ett jobb. Annars hade de haft det sämre och deras liv skulle vara ännu värre.

 • Förflyttning av ansvar
  Varumärket har ett moraliskt bra avtal [CSR]. Det är underleverantörernas fel. De ansvar själv för att följa ingågna avtal.

 • Förvrängning av konsekvenser
  Vår verksamhet är så liten att den inte påverkar den stora helheten.
 

enligt Gustaf Douglas

e t i k  &  m o r a l

Tio budord för det hederliga företaget.

 

 1. Företaget ska ha en enda moral.

 2. En befordrad fuskare föder tio nya.

 3. Det hederliga företaget fordrar en hederlig chef.

 4. Etik och ansvar måste decentraliseras till alla nivåer.

 5. God etik fordrar ständigt underhåll.

 6. Moraliserande är ingen väg till god moral.

 7. Perspektiv utifrån och från skilda utgångspunkter hindrar det
  smygande förfallet.

 8. Skilj på omoral och ogillande.

 9. Omoralen började inte i går och kommer att finnas långt
  efter dagens predikanter.

 10. Självaktning hos individen är alltid sista spärren.

 

Läs mer! etik & moral enligt Gustaf Douglas - etik & moral enligt Gustaf Douglas »

etik & moral i musikalen Hair
e t i k  &  m o r a l

Du ska titta på filmen Hair ur ett etiskt/moraliskt perspektiv samt ur ett ledarskapsperspektiv. I texten listas ett antal olika scener ur filmen där du kan fördjupa din diskussion inom etik & moral.

 

Läs mer! etiska & moraliska sekvenser i filmen Hair - etiska & moraliska sekvenser i filmen Hair »

reflektion över etik & moral
e t i k  &  m o r a l

I texten finns ett antal etiska ställningstaganden som är "brännheta". Fundera över dem och diskutera utifrån ditt personliga och etiska ställningstagande.

 

Läs mer! en reflekterande övning - en reflekterande övning »

"Stor låga följer ofta liten gnista"

- Dante Alighieri, 1265-1321, västvärldens största författare
 
 

coaching »

effektivitet »

« etik & moral

feedback »

filosofiskt ledarskap »

gruppen »

heta stolen »

individen »

kommunikation »

kompetens »

konflikter »

mingla »

motivation »

personligt nätverk »

prokrastinering »

stress »

team »

tidslinjen »

 

övningsuppgifter »