“Början är den viktigaste delen av arbetet”
– Platon, 427 f.Kr. - 348 f.Kr., klassisk filosof
 
"Av alla livets glädjeämnen är arbetsglädjen den mest bestående"
- Henry Heerup, 1907-1993, dansk målare & skulptör

personlig utveckling
u t v e c k l a n d e  f e e d b a c k

Din personliga utveckling når inte hela vägen om du inte vågar att interagera med omvärlden. Dina idéer och andra teorier måste testas praktiskt.

När de testats i praktiken kommer omvärlden att bedöma dig. Du når inte långt utan personlig reflektion och feedback från personer runt omkring dig.

Personlig utveckling handlar om mod. Mod är en av livet viktigaste ingredienser. Ju mer du vågar öppna upp dig desto mer vinner du i form av personlig utveckling och självledarskap. När du inser detta kommer ditt mod att öka.

 

Dina absolut viktigaste verktyg är,

 • Egen reflektion.
 • Feedback från relevanta personer i din omgivning.

vad är feedback?
u t v e c k l a n d e  f e e d b a c k

Feedback innebär återkoppling, återföring, gensvar, respons, d v s att du har ett förtroligt samtal om en persons agerande. Feedback ges enbart i syfte att denna person ska utvecklas.

Feedback är ett av de mest kraftfulla verktyg som finns för att motivera, inspirera, förändra och förbättra en persons beteende, färdigheter eller förmågor.

Din feedback ska vara stärkande och enbart ges i syfte att utveckla en annan person så att det förstärker er relation.

Din feedback ska göra det möjligt för en person att förändra sitt beteende eller vidmakthålla ett önskat beteende. Din feedback ska aldrig ges om en person/personlighet. Feedback ska,

 

 • Aldrig ha fokus på dig som ger feedback.
 • Ha ett tydligt syfte att hjälpa.

 • Vara 100% ärlig.
 • Ges lugnt och sansat i samtalston.

 • Ges så snart som möjligt.
 • Beskriva konkreta beteenden och inte personlighetsdrag.

 • Beskriva konsekvenser.
 • Alltid använda jag-form och inte man-form.

feedbackkultur

u t v e c k l a n d e  f e e d b a c k

Innan du förstår dig på värdet av feedback kan det kännas jobbigt och hotfullt att någon annan person ska ge dig "kritik" eller att du själv "tvingas" att ge någon annnan person "kritik".

Det är därför viktigt att du och alla andra vet vad feedback är, nyttan av den och att du vill utvecklas i en feedbackkultur..

När du ska ta emot feedback ska du gett någon rätten till att ge dig feedback. Feedback kan ges till,

 

 • Dig själv [reflektion].
 • En medlem i din grupp [feedback].

feedback är en gåva till dig
u t v e c k l a n d e  f e e d b a c k

Att få feedback innebär att en person tar av sin tid för att reflektera över din personliga utveckling. En person vill berätta något om ditt beteende för att ni därefter kan samarbeta bättre.

 

 • Ta emot feedback med ett leende.
 • Det är en "kärleksförklaring".
 • Du som person, gruppen & organisationen utvecklas.

ge beröm på rätt sätt
u t v e c k l a n d e  l e d a r s k a p

Det är viktigt att du som ledare uppmuntrar dina medarbetare. Det är dock viktigt att du gör det på rätt sätt. Dina medarbetare ska få cred för det de faktiskt gjort, men de ska inte få generella uppmuntringar som t ex bra jobbat.

Enligt Carol Dweck, professor vid Stanford, är ungdomar som fick beröm för saker de faktiskt gjort betydligt mer villiga att ta på sig svårare utmaningar än ungdomar som fått beröm baserat på sin personlighet.

Om du lägger fokus på personligheten kommer detta leda till att dina medarbetare angriper mindre utmanande uppgifter.

 

 "uppmuntra resultatet av ett arbete inte en personlighet"

förändra det du gör
u t v e c k l a n d e  l e d a r s k a p

Det är enklare att arbeta med förändring när du bryter ned abstarkta tankar som t ex förmågor eller färdigheter till konkreta beteenden - vad någon gör.

Fokus flyttas från individens personlighet till vad han/hon faktisk gör eller inte gör.

din feedback ska vara specifik
u t v e c k l a n d e  l e d a r s k a p

En utmärkt ledare skapar en feedbackkultur som baseras på specifik feedback. Tydlig och specificerad feedback ökar möjligheten för att din medarbetare ska upprepa ett önskvärt beteende.

 

Det är stor skillnad mellan feedback och specificerad feedback. Det här är specificerat,

 

 • "Bra jobbat Paulina, tack vare din research fick vår kampanj en utomordentlig start".

 • "Tack för din affärsplan Zoran. tack vare ditt gedigna arbete kan vi söka nytt lån hos banken".

 • Tack för mailet med det bifogade protokollet Charlotte. Tack vare handlingsplanen ringde jag 30 samtal och fick därmed min första stora order på över 500 000 kr".

 • Tack för din feedback förra veckan Adam. jag kommer aldrig mer komma för sent till ett möte".

strukturerad utvärdering
u t v e c k l a n d e  f e e d b a c k

För att du ska utvecklas i ditt ledarskap krävs någon form av strukturerad och löpande utvärdering; konstruktiv feedback. Det är viktigt att samtala kring både beteende [mjuka variabler] och uppgift och arbete [hårda variabler].

Den person som ska ta emot feedback måste vara mottaglig för feedback.

 

När du vill ge någon i teamet feedback ska du alltid ber om lov att få lov att ge feedback.

 

 • Får jag lov att ge dig feedback Paulina?
 • Ja tack!

 

Läs mer! feedback - feedback »

feedback via e-mail
u t v e c k l a n d e  f e e d b a c k

Skriftlig kommunikation tenderar att uppfattas mer negativt än den är tänkt. Avsändarens budskap kodas av hårdare och mer kritiskt än det är tänkt.

Om du tycker att ditt e-mail håller en trevlig ton uppfattar mottagaren det snarare som neutralt, och om du tycker att din ton är neutral är det risk att mottagaren uppfattar ditt e-mail som negativt.

Det innebär att du måste vara extra försiktig på hur du formulerar texten i ditt e-mail om det innehåller någon form av feedback. Psykologen Daniel Goleman som bland annat skrivit boken - Känslans intelligens - ger 5 viktiga råd om hur du ska ge feedback via e-mail.

 

 • Börja vänligt
  Börja med några uppskattande ord. Ordet ”tack” är ett av de bästa sätten att motivera dina medarbetare. Det används tyvärr alldeles för sällan. När du använder ordet "tack" ska det vara ärligt menat.

 • Hur gå vidare
  Din feedback ska vara inriktad på hur din medarbetare ska gå vidare, på ett konkret sätt. Föreslå konkreta handlingar [checklist] på hur din medarbetare ska kunna förbättra sin arbetsmetod.

  Berätta även hur denna förändring kommer påverka avdelningens eller projektets framtida resultatet positivt.

 • Undvik order
  När du ber din medarbetare att göra något får personen en möjlighet att göra det på sitt sätt. Då blir medarbetaren delaktig i processen och han/hon blir mer motiverad och engagerad. Undvik att ge order som t ex "gör så här".
 • Betona utveckling
  Lägg alltid vikt vid att det du ber om är ett viktigt steg eller gör att projektet rör sig framåt. Det främjar alltid professionell och personlig utveckling.

 • Ordet "än" skapar utrymme
  När du använder dig av det lilla och viktiga ordet "än" genereras det utrymme i tiden. Din medarbetare förstår att "än" finns det chans att visa upp sig och "än" finns chans att utvecklas.

  - ”det ser inte ut som jag vill ha det”.
  - ”det ser inte ut som jag vill ha det än”.

  Det lilla ordet är skillnaden mellan att få din medarbetare att känna sig misslyckad "än" att känna att "än" finns det tid att lyckas.

7-stegsmodell
u t v e c k l a n d e  f e e d b a c k

Om du är ovan att ge feedback kan det vara bra att ha en "mall" att gå efter. Nedan 7-stegsmodell kommer föra gruppen framåt.

När du blir mer varm i kläderna anser vi att coaching är ett bättre sätt att ge feedback på.

 

 1. "När du .."
 2. "Kände jag .."
 3. "Därför att .."

 4. "Paus"

 5. "Jag vill att .."
 6. "Därför .."
 7. "Kan det fungera för dig?"

 

Läs mer! 7-stegsmodell - 7-stegsmodell »

feedbacktrappan
u t v e c k l a n d e  f e e d b a c k

Visar hur personer reagerar på feedback beroende på deras vilja av att utvecklas. Feedbacktrappan skapar förståelse för processen och består av 6 faser.

I första fasen tar du inte emot någon feedback alls. Långre upp på trappan blir du mer mottaglig för feedback. När du kommit upp till sista trappsteget har du tagit till dig konstruktiv kritik, förstått den och vill förändra det som du behöver förändra.

 

 • Förkasta.
 • Försvara.

 • Förklara.
 • Förstå.

 • Förändra.
 • Förankra.

 

Klicka på bilden för att läsa mer om feedbacktrappan.

feedbacktrappan

johari-fönster
u t v e c k l a n d e  f e e d b a c k

Johari-fönster är en psykologisk modell som indikerar din självinsikt och på vilket sätt du kommunicerar med omvärlden. Johari är en sammansättning av upphovsmännens namn Joseph Luft och Harrington Ingham - Johari.

Feedback kan vara både svårt att ge och att ta emot. Använd dig gärna av Johari-fönster för att hjälpa din grupp att jobba med feedback. Ett johari-fönster består av 4 olika rum [fält].

 

 • Öppna rummet.
 • Blinda rummet.

 • Dolda rummet.
 • Okända rummet.

 

Läs mer! johari-fönster - johari-fönster »

utvärdera dig själv
u t v e c k l a n d e  f e e d b a c k

Först utvärderar och poängsätter du dig själv och dina insatser. Sedan utvärderar du och poängsätter dina medarbetare och deras insatser. Räkna ihop antal poäng och ge utvärderingen till din coach.

 

Läs mer! utvärdering av dig själv och dina gruppmedlemmar - utvärdering av dig själv och dina gruppmedlemmar »

"Men, det är efter att bilden tagits som inspiration och
skapande startar. En detalj, en reflektion, en tanke"

- Caysa Molin, 1954-, kreatör & bildskapare

feedback ska vara tydlig
u t v e c k l a n d e  f e e d b a c k

Enligt Mark Murphy, ledarskapsexpert på Forbes, ska du ge tydliga och konkreta besked på vad som ska uppnås. Var aldrig otydlig och sväva på molnen.

Altför många svaga chefer levererar tyvärr endast råd och inte konstruktiv och tydlig feedback på mottagarens arbetsuppgift och process.

Istället för att stärka mottagaren skapar otydlig feedback bara förvirring. En förvirrad mottagare tror att han/hon "gör rätt" och fortsätter på fel väg.

Som ledare får du aldrig vara konflikträdd utan du måste våga vara tydlig - det är det du har betalt för.

regel #1
u t v e c k l a n d e  f e e d b a c k

 

 • Före du ger feedback, fråga dig alltid om den är,


  - Nödvändig?
  - Noga genomtänkt?

  - Förmedlingsbar?
  - Stärkande?

  - Kärleksfull?

våga be om feedback
u t v e c k l a n d e  f e e d b a c k

Ledarskap handlar enbart om att våga testa teorier i verkligheten. När du vill utvecklas innebär det att ta dina egenskaper, färdigheter & förmågor till en ny högre nivå.

Medvetna och verkliga övningar är ett fantastiskt verktyg som boostar din personliga utveckling.

 

 • Välj ut en aktivitet du vill utvecklas inom.
 • Be en person vara med på den; aktivt eller som observatör.

 • Be denna person om feedback.
 • Lyssna och tacka för hans/hennes feedback.

 • Genomför de förändringar som krävs.
 • Gör om processen så snart som möjligt.

Nu du vågar göra om ovan process löpande är du på väg mot ett
utvecklat ledarskap.

checklist
u t v e c k l a n d e  f e e d b a c k

Feedback ges alltid,

 

 • Utifrån den person som ska ta emot feedbacken.

 • I anslutning till en given situation.

 • I jag-termer.

 • Utifrån din egen upplevelse av en given situation.

 • Med hänvisning till ett specifikt beteende.

 • Individuellt i enrum.

 • I lugn samtalston.

3 - 2 - 1 - metoden
u t v e c k l a n d e  f e e d b a c k

Det finns en liten metod som du kan använda dig av efter varje arbetsdag. Sätt dig på en plats som ger dig lugn och ro. Koppla ned alla dina tekniska prylar så inget stör dig. Ge dig själv minst 15-20 minuters reflektion.

 

3-2-1-metoden

 • 3
  Tänk på minst 3 saker som gjorde dig glad idag.

 • 2.
  Lyft fram 2 saker som du skulle göra annorlunda i morgon.

 • 1
  Lyft fram 1 sak som gjorde dig stolt över dig själv idag.


För att kunna flytta dig själv mentalt krävs ett skifte i dina tankar. Du ska byta perspektiv från stress och måsten till goda tankar.

Din belöning blir att vila och tystnad ger dig positiva värden och mening som stärker dig inför morgondagen.

HUR-historia
u t v e c k l a n d e  f e e d b a c k

En HUR-historia beskriver,

 

 • Händelse
  En konkret situation eller händelse som du ska beskriva.

 • Utförande
  Vad/hur du gjorde.

 • Resultat
  Hur/vad resultatet blev.

 • Kompetens
  Vilken kompetens du använde för att uppnå ditt resultat.

självsamhet - Linus Jonkman
u t v e c k l a n d e  f e e d b a c k

Linus Jonkman författare till - Introvert, den tysta revolutionen - menar att det finns en stor och viktig skillnad mellan ensamhet och självsamhet. i det engelska språket används ordet solitude som betyder ett njutbart tillstånd av självvald isolation.

Självsamhet = njutningen att vara för dig själv.

Ensamhet uppstår när ingen annan förstår vem du är. Du kan vara i ett rum fullt med folk, ha stor familj eller få många likes på FB och ändå känna dig ensam.

Att vilja vara ensam med dina tankar är inte att vara ensam. Det är ett aktivt val att stiga undan för att reflektera över t ex dig som person, dina val, dina handlingar eller något annat.

I andra delar av världen t ex inom buddismen anses "ensamheten" som en väg till högre tankar och bättre förståelse för jaget.

- Linus Jonkman

egen reflektion
u t v e c k l a n d e  f e e d b a c k

Ett enkelt och oerhört starkt verktyg för att utveckla dig själv är att reflektera över dina handlingar, din kommunikation och din insats. Det är inte svårt att reflektera, kanske lite omständligt innan du kommer in i din rutin.

En både enkel och kraftfullt metod är att ställa två frågor till sig själv, helst varje kväll - det tar ca 2-5 minuter.

 

Du ska ändå borsta tänderna så ställ frågorna till personen i spegeln.

 1. Hur har jag agerat i mitt ledarskap idag?
 2. Hur ska jag agera i mitt ledarskap i morgon?

 

Läs mer! egen reflektion varje vecka - egen reflektion varje vecka efter citat »

reflektera varje vecka citat
u t v e c k l a n d e  f e e d b a c k

För att orka reflektera behöver du drivkraft, uthållighet och intelligens. Utrymme för reflektion är ofta nyckeln som mitt i det höga tempot hjälper dig hitta rätt väg i livet. Den tar dig till de verkligt kreativa idéerna.

 

Tid för reflektion kräver utrymme, närvaro och stillhet.

 

Du som reflekterar lyfter ditt ledarskap till en helt annan nivå. Utan reflektion llyfter inte din personliga utveckling och du landar inte fullt ut i ditt ledarskap.

 

Här finns ett citat som du ska reflektera djupare över
i din entreprenöriella dagbok.

 

Läs mer! reflektera varje vecka - reflektera varje vecka »

inlärning
u t v e c k l a n d e  f e e d b a c k

Vår tagline på biz4you.se "initiera, aktivera, reflektera" är gjord utifrån en klassisk inlärningsloop.

 

 • Initiera
  Du startar upp och får en insikt kring något.

 • Aktivera
  Du testar att agera utifrån din insikt. Du interagerar med andra människor och upplever deras respons på din nya insikt.

 • Reflektera
  Du reflekterar över resultat av ditt agerande;
  hur mötet med andra människor blev.  Utan reflektion - inget lärande.

skriv dagbok
u t v e c k l a n d e  f e e d b a c k

Det finns väldigt många personer som, av olika anledningar, skriver dagbok. Den mest berömda dagboken är förmodligen Anne Franks dagbok. Selma Lagerlöf, Franz Kafka och Che Guevara skrev även dagbok.

 

Reflektera varje dag
Skrivprocessen hjälper dig att reflektera över om du gör det du vill och om du är på väg åt rätt håll: dit du vill komma.

- Skriv kort vad du kände.
- Hur du upplevde det.
- Hur du tänker agera för att det ska bli bättre för dig.

 

Bearbeta varje dag
Problem är till för att lösas; ju snabbare approach desto bättre lösning. När du formulerar och analyserar dina problem i ord blir de hanterbara och möjliga att lösa.

Många skriver i sin dagbok strax före de ska lägga sig. Det ger ditt undermedvetna en chans att bearbeta din text under natten.

 

Dokumentera varje dag
När du skriver manuset till ditt eget liv blir det en kraftfull, intressant och kanske rolig berättelse som du kan återvända till för att minnas, glädjas och kanske gråta en skvätt. Det skrivna ordet består och dina minnen suddas aldrig bort.

 

Var tacksam varje dag
Skriv upp tre saker som du är tacksam över. Tre saker som du gjort bra idag. Du ska se. Kraften i orden får dig att både växa och bli gladare. När du får bekräftat att du gör väldigt många bra saker på en dag, kommer ditt självförtroende att växa.

 

            "Att skriva dagbok hjälper dig att reflektera"

cadeau uf
u t v e c k l a n d e  f e e d b a c k

Under hösten genomförs Näringslivsdagarna i Helsingborg.
Eftersom deras program innehåller mycket,

 

 • Inspiration.
 • Innovation.

 • Kreativitet.
 • Kunskap.

.. får våra olika företag anmäla sig till föreläsningar och workshops. Läs om Cadeau UF som fick en rejäl dos motivation under dessa dagar.

 

Läs mer! naringslivsdagar Cadeau UF - naringslivsdagar Cadeau UF »

"Gott omdöme är en underskattad egenskap"
- Ewa Stenberg, reporter, Dagens Nyheter
 

coaching »

effektivitet »

etik & moral »

« feedback
filosofiskt ledarskap »

gruppen »

heta stolen »

individen »

kommunikation »

kompetens »

konflikter »

mingla »

motivation »

personligt nätverk »

prokrastinering »

stress »

team »

tidslinjen »

 

övningsuppgifter »