"Livet kan bara förstås baklänges men det måste levas framlänges"
- Sören Kierkegaard, 1813-1855, filosof & existentialist
 
"Människan är summan av sina handlingar"
- Aristoteles, 384 f.Kr.-322 f.Kr, filosof & vetenskapsman

vad är filosofi?
f i l o s o f i s k t  l e d a r s k a p

Filosofi kommer från de grekiska orden "philos" som betyder vän och "sofia" som betyder vishet; kärlek till visdom.

En filosof är därmed en vän av vishet som ifrågasätter de grunder som du ofta tar för givet. En filosof arbetar med att tänka och reflektera över livets olika gåtor.

Filosofi är inget kunskapsämne och en filosof samlar inte fakta. Filosofi betraktas fakta, undersöker och försöker förklara vad faktan innebär för oss människor.

"Filosofi innebär diskussion utan
referenser till empiriskt underlag"
– Paul Persson, 2013, vetenskapsteori.se

vad är existentialismen?
f i l o s o f i s k t  l e d a r s k a p

Existentialismen är en modern livstolkning som uppstått i gränslandet mellan filosofi, diktning och religion. Den menar att du [människan] är självbestämmande, unik och "dömd till frihet".

Existentialisterna anser att ingen högre makt, öde eller någonting annat styr ditt liv. Du skapar dig själv genom dina val och olika handlingar. Du [människan] finns till, har en existens, och fyller sedan din existens med innehåll, essens.

Kort och gott. Enligt existentialismen finns inga ursäkter till ditt liv. Du och ingen annan har det fulla ansvaret för att leva som en fri person.

viktiga existentialister
f i l o s o f i s k t  l e d a r s k a p

Augustinus, Pascal och Dostojevskij är existentialismenen anfäder.

Den tidiga existentialismens avgörande impulser utgår framför allt från den danske diktarfilosofen och teologen Søren Kierkegaard [1813-1855].

Den person som formade den moderna existentialismen var Jean-Paul Sartre [1905-1980]. Sartre tilldelades Nobelpriset i litteratur 1964, men han avböjde med orden "Jag klär inte i smoking".

Sartre beskrev den filosofi som Søren Kierkegaard lade grunden till i den kortare filosofiska skriften "Existentialism är en humanism" [L'existentialisme est un humanisme].

Enligt Sartre finns inga givna etiska regler. Varje individ och varje situation är unik. Du [människan] har alltid ett val och du har ansvar för dina val. Att inte välja är också ett val.

Jean-Paul Sartre
f i l o s o f i s k t  l e d a r s k a p

Enligt filosofen är människan är "dömd till frihet", därav ångesten. Ångesten över alla val som du måste göra under ditt liv och dess konsekvenser det medför.

Sartre påstår att människor som inte står för sina egna val är fega människor. De kommer aldrig våga sträva mot och därmed aldrig uppnå sin egen existentiella frihet.

du är dina handlingar
f i l o s o f i s k t  l e d a r s k a p

Enligt Jean-Paul Sartre är du absolut ansvarig för dina handlingar. Du kan aldrig komma med ursäkter och skylla ifrån dig. "Du är summan av dina handlingar."

 

Under 2:a världskriget uppmärksamma Sartre att fransmännen hade en mängd olika ursäkter för att de samarbetade med tyskarna. Eftersom de var fega, valde de bort sin existentiella frihet. Det fanns fyra typiska bortförklaringar.

 

 • Impotenta argumentet
  Vad kan lilla jag göra?

 • Oskyldiga argumentet
  Det är inte mitt fel, jag startade inte kriget.

 • Alla andra gör det - argumentet
  Jag gör bara som alla andra.

 • Jag var tvungen - argumentet
  Jag hade inget val och inga andra alternativ.

feghet är en svaghet
f i l o s o f i s k t  l e d a r s k a p

Enligt Sartre är du [människan] dömd till frihett. Därav ångesten. Det är jobbigt att söka frihet och vara och verka som en unik person. Den stora massan väljer att vara fega och skylla ifrån sig.

Feghet finns inte i människans dna utan du blir feg genom att göra fega handlingar. Du har inget fast, du är ingenting och du blir vad du gör.

Den oärliga människan är som en segelbåt utan roder, hon driver dit vindarna blåser

Hon lever då inautentiskt och är i ond tro.

 

 

"Du är summan av dina handlingar"

förneka din frihet
f i l o s o f i s k t  l e d a r s k a p

Enligt Sartre kan du [människan] förneka din frihet på tre olika sätt. Alla tre är undanflykter för att du inte orkar skapa din egen frihet.

 

 • Du är dina omständigheter.
  Du inbillar dig att du är dina omständigheter. Samhället, biologin eller uppväxten har gjort dig till den du är.

 • Du är förutbestämd via arv eller miljö.
  Du tror att du är förutbestämd av andra. Föräldrarna, lärarna, chefen eller Gud har bestämt hur du måste vara och agera..

 • Du väljer att leva som en dussinmänniska.
  Att leva som en dussinmänniskan, t ex att oengagerat följa strömmen. Vara en Svensson utan ambitioner.

vara-i-sig
f i l o s o f i s k t  l e d a r s k a p

Sartre kallar existenser som har ett givet fastställt innehåll för vara-i-sig. Hon kan fly sitt ansvar att välja och låtsas att hon är ett i-sig, d.v.s. har given essens.

Exempelvis stenar, katter

För dem gäller att essensen föregår existensen. Det betyder att vad de är bestämmer hur de är till, d v s deras sätt att vara

 

Människan skiljer sig från övriga existenser genom att vara medveten om sin existens. I motsats till tingen har människan ingen given essens. Hon skapar ständigt sin essens genom sina val och handlingar: existensen föregår essensen.

sluta aldrig ifrågasätta
f i l o s o f i s k t  l e d a r s k a p

För att uppnå det bästa ledarskapet krävs ett kritiskt tänkande. Stressa inte fram några resultat utan bara var den du är. Undersök vilka tankar och visdomar som kommer till dig när du är mindful.

Lägg dina övertygelser åt sidan och börja utforska och ifrågasätta dina egna,

 • Tankar.
 • Antaganden.

 • Åsikter.
 • Idéer.

 • Bedömningar.
 • Slutsatser.

 • Beslut.
"Att inte ha blivit älskad är otur, att inte kunna älska
- det är olycka"
- Albert Camus, 1913-1960, filosof, nobelpriset i litteratur 1957
 
 
 

coaching »

effektivitet »

etik & moral »

feedback »

« filosofiskt ledarskap

gruppen »

heta stolen »

individen »

kommunikation »

kompetens »

konflikter »

mingla »

motivation »

personligt nätverk »

prokrastinering »

stress »

team »
 

övningsuppgifter »