"Med stor makt följer stort ansvar"

- Stan Lee, 1922-, pappa till många superhjältar bl a Spiderman

 
"Tro inte vad du ser med dina ögon. Allt dom visar är begränsningar"

- Richard Bach 1936-, författare till bl a Jonathan Livingston Seagull

vad är coaching?

c o a c h a n d e  l e d a r s k a p

Coaching är en är en samtalsmetodik vars syfte är att fokusera på och stötta klienten att själv finna svaren och vägen till förändring. Att med hjälp av klienten nå klientens,

 

 • Mål.
 • Resultat.
 • Visioner.

Coaching handlar om att lyfta och utveckla det positiva hos klienten. Att hjälpa klienten plocka fram vad som är viktigt.

Ordet coach kommer från ungerskans kocsi som betyder en vagn från byn Kocs.

vad är en coach?

c o a c h a n d e  l e d a r s k a p

En professionell person som,

 

 • Lyssnar.
 • Ställer kraftfulla frågor.

 • Vägleder.
 • Stöttar.

 • Ger utvecklande feedback.

regel #1

c o a c h a n d e  l e d a r s k a p

 

 • Individen sitter på alla svar.

coaching

c o a c h a n d e  l e d a r s k a p

Som coachande ledare når du individen genom att ställa öppna frågor som individen själv besvarar. Din huvuduppgift som coach är enkelt uttryck att, i processform, ställa nedan frågor,

 

 • Var är du idag?
 • Vart vill du?
 • Vad behöver du göra?

 

Läs mer! coaching, introduktion - coaching, introduktion »

GROOW, coachingmodell
c o a c h a n d e  l e d a r s k a p

Den ursprungliga GROW-modellen utvecklades i England på 80-talet. Det finns ingen ägare till modellen men man vet att Graham Alexander, en välmeriterad coach, haft stor delaktighet med att ta fram och testa moellen.

Idag kan du arbeta med GROW eller ännu bättre med GROOW,

 

 • Goal [mål].

 • Reality [nuläge].

 • Options [möjligheter].

 • Obstacles [hinder].

 • Will & Act of Will [vilja].

 

Läs mer! coaching, groow-modellen - coaching, groow-modellen »

 
vad är facilitering?

c o a c h a n d e  l e d a r s k a p

Ordet facilitera kommer från latinets facilis eller facile som betyder "lätt", "att göra det enkelt" eller att underlätta".

Att facilitera innebär att du leder en grupp på ett sådant sätt att det underlättar för gruppen att nå ett mål. En facilitator är den person som leder processen och hjälper gruppen nå ett resultat som baseras på gruppen gemensamma kompetens.

Facilitatorn använder ett coachande- och ett pedgigiskt ledarskap när han/hon faciliterar och har ett neutralt förhållningssätt till det som diskuteras.

vad ger facilitering?

c o a c h a n d e  l e d a r s k a p

Facilitering skapar ett bättre kreativt klimat för lärande. Det innebär att gruppen blir mer engagerad, skapar mer och kommer fram till bättre gemensamma beslut än summan av de enskilda individerna.

 

Facilitering innebär att du,

 • Frågar i stället för att talar om.
 • Lyssnar i stället för att pratar.

 • Använder frågor i stället för att använda påståenden.
 • Låter andra komma på idéer i stället för att du gör det.

N Ö H R A
c o a c h a n d e  l e d a r s k a p

N Ö H R A - är en sorteringsmodell inom coaching som står för,

 

 • Nuläge
  Hur är det nu?

 • Önskat läge.
  Vart vill du?

 • Hinder.
  Vad hindrar dig?

 • Resurser.
  Vad behöver du?

 • Aktivitet
  Vad behöver du göra?

 

Coachen ska skapa en så tydlig bild som möjligt av hur klienten ser på sin egen situation idag. En nulägesanalys är nödvändig för att finna dina resurser och de aktiviteter som tar din klient till önskat läge. N Ö H R A - definierar,

 

 • VAR?
 • VAD?
 • HUR?

 

Läs mer! N Ö H R A - N Ö H R A »

"One original thought is worth a thousand mindless quotings"
- Diogenes från Sinope, 412 f.Kr - 323 f.kr ,grekisk filosof

"To be successful, you don't have to change who you are; you have to become more of who you are"

- Sally Hogshead, CEO of Fascinate, Inc.
 
« coaching

effektivitet »

etik & moral »

feedback »

filosofiskt ledarskap »

gruppen »

heta stolen »

individen »

kommunikation »

kompetens »

konflikter »

mingla »

motivation »

personligt nätverk »

prokrastinering »

stress »

team »

tidslinjen »

 

övningsuppgifter »