"Det finns ingen kunskap som inte är värdefull"

- Edmund Burke, 1729-1797, konservatismens förste lärofader

 
"Att veta när man vet något och att veta när man inte vet något, det är kunskap"

- Konfucius, 555 f.Kr - 479 f.Kr

vad är kompetens?
k o m p e t e n s  k v a l i f i c e r a r  d i g

Kompetens är samlingsnamn för dina personliga egenskaper, erfarenheter, färdigheter, och kunskaper som du behöver för att lösa en specifik uppgift.

 

 • Personliga egenskaper
  Den du är.

 • Erfarenheter
  Det du har gjort.

 • Färdigheter
  Det du kan utföra/göra.
  Aktiva verb som du kan sätta att framför, t ex att måla.


  Läs mer! exempel på färdigheter - exempel på färdigheter »

 

 • Kunskaper
  Det du vet.

 • Kontakter
  De du känner i ditt personliga nätverk.

 • Värderingar
  Det du vet.
kompetenshanden
k o m p e t e n s  k v a l i f i c e r a r  d i g

I dagligt tal används begreppet kompetens som en synonym på kunskap. Detta är tyvärr fel eftersom kunskap endast är en av många variabler som ryms under begreppet kompetens.

 

 • Färdigheter.
 • Kunskaper.

 • Erfarenheter.
 • Kontakter.

 • Värderingar.

 

Läs mer! kompetenshanden - kompetenshanden »

olika kompetenser
k o m p e t e n s  k v a l i f i c e r a r  d i g

Det specifika kompetensbegreppet består av ett antal olika variabler. Dessa är kunskaper, erfarenheter, färdigheter, kontakter och värderingar. Det finns ett antal olika kompetenser. Dessa är,

 

 • Yrkesspecifika.
 • Kommunikativa [mellanmänskliga].
 • Generella.

 

Läs mer! olika kompetenser - olika kompetenser »

curriculum vitae, CV
k o m p e t e n s  k v a l i f i c e r a r  d i g

CV eller Curriculum Vitae är latin och betyder "livsström", det som strömmat förbi dig som person under din livscykel, både professionellt och privat.

Du använder ditt CV för att göra en inventering av dina kunskaper, erfarenheter och färdigheter. Du använder den även för att definiera dina yrkesmål.

 

Läs mer! curriculum vitae - curriculum vitae, cv »

uppställningsformen
k o m p e t e n s  k v a l i f i c e r a r  d i g

Beroende på hur du tänkt presentera dina färdigheter och erfarenheter finns det lite olika uppställningsformer att arbeta utifrån. Det finns tre olika uppställningsformer. Dessa är,

 

 • Kronologisk.
 • Funktionell.
 • Branschinriktad.

 

Läs mer! uppställningsformen - uppställningsformen »

innehållet i ditt CV
k o m p e t e n s  k v a l i f i c e r a r  d i g

När du ska skriva din bas-CV eller en CV som riktar sig till en specifik tjänst ska du skapa en vedertagen rubrikstruktur som du sedan fyller med stödord. Slutligen skriver du samman din CV och därefter korrekturläser du den.

 

Läs mer! innehåll, cv - innehållet i ditt cv »

skriv resultatorienterat
k o m p e t e n s  k v a l i f i c e r a r  d i g

Du ska skriva ditt CV resultatorienterat. Det innebär att du ska visa vad du utvecklat för egenskaper hos dig själv och/eller vad du utvecklat för värde i din organisation.

Ett resultat innebär någon slags leverans; en lösning på ett problem eller ett tillgodogörande av ett behov. När du skriver om din tidigare anställning ska det göras utifrån ett resultatorienterat perspektiv.

 

Läs mer! skriv resultatorienterat - skriv resultatorienterat »

orden har betydelse
k o m p e t e n s  k v a l i f i c e r a r  d i g

Det är bättre att du tränar bort det som uppfattas som negativt hos dig och i stället adderar positiva värden. De flesta negativa ord har även sin positiva tolkning och betydelse.

 

Läs mer! orden har betydelse - orden har betydelse »

checklist, CV
k o m p e t e n s  k v a l i f i c e r a r  d i g

Använd en checklist för att minimera risken att missa något i din skrivprocess och för att kvalitetssäkra ditt slutgiltliga dokument.

 

Läs mer! checklist, att skriva cv - checklist, att skriva cv »

så här utformar du ditt CV
k o m p e t e n s  k v a l i f i c e r a r  d i g

Ett bra CV är strukturerat och uppbyggd enligt förekommande praxis. Det gäller att lägga extra tid och energi på att få ordning på alla rubriker och begrepp. Den ordning som skapas med hjälp av rubriker genererar en lättläst och överblickbart CV.

 

Läs mer! så här utformar ditt cv - så här utformar ditt cv »

exempel, CV
k o m p e t e n s  k v a l i f i c e r a r  d i g

Använd nedan exempel för att bli stimulerad i din egen process.

 

Läs mer! exempel cv 1 - exempel cv 1 »

Läs mer! exempel cv 2 - exempel cv 2 »

Läs mer! exempel cv 3 - exempel cv 3 »

 

 

så här får du jobbet?
k o m p e t e n s  k v a l i f i c e r a r  d i g

I många fall är företagens kvalifikationslista ett sätt att bli av med många okvalifiserade sökande. Du ska se jobbannonsen mer som en önskelista än ett krav.

Tidskriften Time listar några tips på hur du kan kompensera för eventuella brister i din ansökan.

 

Så här ska din ansökningsprocvess se ut,

 

 • Lista vilka krav du uppfyller.
  De blir grunden i din ansökan.

 • Lista vilka förmågor du inte uppfyller.
  Du tror att du kan klara av tack vare dina erfarenheter.

 • Kontakta någon på företaget.
  Ställ frågor om hur företaget och jobbet funkar.

 • Gör en riktig research.
  Att bra läsa deras webb räcker inte långt. Gå på djupet.
  Du förstår då vad du kan bidra med.

 • Skriv ett personligt brev.
  Beskriv vem du är och visa hur dina erfarenheter, förmågor och färdigheter kan appliceras på jobbet du söker.

 • Lägg krut på det som är positivt.
  Be inte om ursäkt om du saknar något utan framhäv hur du utvecklats och vad du faktiskt kan.

när ska jag ringa?
k o m p e t e n s  k v a l i f i c e r a r  d i g

Ska du ringa upp före eller efter du skickat in din asnökan?


 • Ringa; generelt
  - Det ska finnas anledning till att du ringer upp.
  - Du måste ha ett uttalat syfte med ditt samtal.
  - Du måste vara förberedd på att ställa rätt frågor.

  - Efter samtalet ska du ha lämnat ett bestående
    positivt avtryck om dig och ditt varumärke.


 • Ringa upp före
  - Om du har relevanta frågor kring tjänsten.
  - Om du har relevanta frågor kring företaget.
  - Om du har relevanta frågor kring processen.


 • Ringa upp efter
  - Om du vill veta hur rekryteringsprocessen ligger till
    tidsmässigt.
  - Ring aldrig upp och fråga hur det går.

 

ditt personliga varumärke
k o m p e t e n s  k v a l i f i c e r a r  d i g

Ett CV är ett strukturerat sätt att lista dina meriter. Beroende på mottagaren kan det kryddas med massor med andra intressanta variabler. Det får dock aldrig finnas några tveksamheter och det ska med önskvärd tydlighet framgå vad du erbjuder.

 

 • Tänk som en entreprenör,

  - Var har du arbetat?
  - Vad har du utvecklat?

  - Vad kan du?
  - Vad vill du?

  - Vilka värden kan du tillföra din nya organisation?

 

Läs mer! ditt personliga varumärke - ditt personliga varumärke »

bevisa alltid ditt påstående
k o m p e t e n s  k v a l i f i c e r a r  d i g

Använd dig inte av klyschor utan koppla alltid till en förklaring som förstärker dina egenskaper och skapar trovärdighet i din beskrivning. Du ska alltid bevisa det du påstår.

 

Läs mer! bevisa alltid ditt påstående - bevisa alltid ditt påstående »

du är unik, skriv unikt
k o m p e t e n s  k v a l i f i c e r a r  d i g

Ditt säljbrev ska alltid vara unikt för den utannonserade tjänsten. Beräkna 30-60 minuter på att anpassa ditt säljbrev inför varje tjänst. Var medveten om att det tar tid att söka arbeta på ett effektivt sätt.

Börja med att skissa på ditt säljbrev. Tag fram en struktur, vad dina olika stycken ska innehålla och vad du vill förmedla. Bygg upp brevet kring 4-5 stycken.

 

Läs mer! du är unik, skriv unikt - du är unik, skriv unikt »

ta dig igenom bruset
k o m p e t e n s  k v a l i f i c e r a r  d i g

Om du inte berättar vem du är kan inte världen få reda på vem du är. Säljbrevet är en av dina marknadsföringskanaler tillsammans med Facebook, LinkedIN, twitter, privat webbplats och andra sociala arenor.

Du måste fånga mottagarens intresse. Vid första genomgången finns endast en kort tid att läsa din ansökan - den måste generera attention. Tänk på att dina formuleringar också säger en hel del om dig - inte bara innehållet.

 

Läs mer! du måste ta dig genom bruset - du måste ta dig genom bruset »

tänk som en rekryterare
k o m p e t e n s  k v a l i f i c e r a r  d i g

Att vara kortfattad är en av de viktigaste reglerna när du skriver en ansökan. Eftersom du vill få med så mycket som möjligt är det viktigt att vara kortfattad men även för att din ansökan ska vara så lättläst som möjligt.

 

Skriv,

 • Personligt.
 • Kärnfullt.
 • Kortfattat.

 

Läs mer! så här tänker en rekryterare - så här tänker en rekryterare »

checklist, personligt brev
k o m p e t e n s  k v a l i f i c e r a r  d i g

Använd en checklist för att minimera risken att missa något i din skrivprocess och för att kvalitetssäkra ditt slutgiltliga dokument.

 

Läs mer! checklist, att skriva personligt brev - checklist, att skriva personligt brev »

exempel, personligt brev
k o m p e t e n s  k v a l i f i c e r a r  d i g

 

 

Läs mer! exempel, personligt säljbrev 1 - exempel, personligt säljbrev 1 »

Läs mer! exempel, personligt säljbrev 2 - exempel, personligt säljbrev 2 »

Läs mer! exempel, personligt säljbrev 3 - exempel, personligt säljbrev 3 »

Läs mer! exempel, personligt säljbrev 4 - exempel, personligt säljbrev 4 »

Läs mer! exempel, personligt säljbrev 5 - exempel, personligt säljbrev 5 »

ansökan att träna på
k o m p e t e n s  k v a l i f i c e r a r  d i g

Använd bifogad ansökan till kundtjänstmedarbetare på Resurs Bank. För att lära dig mer om banken, se deras webbplats.

 

Läs mer! tidslinje för absorbag - kundtjänstmedarbetare på Resurs Bank »

"Du är modigare än du vet,
Starkare än du tror
och klokare än du förstår"
- Nalle Puh, 1926-, en cool nalle
 

coaching »

effektivitet »

etik & moral »

feedback »

filosofiskt ledarskap »

gruppen »

heta stolen »

individen »

kommunikation »

« kompetens

konflikter »

mingla »

motivation »

personligt nätverk »

prokrastinering »

stress »

team »

tidslinjen »

 

övningsuppgifter »