“Amatörer hoppas. Professionella arbetar”
– Garson Kanin, 1912-1999, US författare och regissör
 
“Ju längre tid ett jobb tar, desto oviktigare är det”
– George McGovern, 1922-, demokratisk presidentkandidat

vad är befattningsbeskrivning?
b e f a t t n i n g s b e s k r i v n i n g

En befattning, eller funktion, innebär normalt att befattningsinnehavaren har ansvar för att arbeta med en eller flera specifika uppgifter.

En befattningsbeskrivning tar upp ett antal värdefulla variabler som du och din organisation ska vara överens om. Den ska t ex,

 

 • Spegla verkligheten.
 • Visa ansvar och befogenheter.
 • Vara kort och koncis.

 

Läs mer! befattningsbeskrivning - befattningsbeskrivning »

vad innehåller din
befattningsbeskrivning?

En befattningsbeskrivning ska vara strukturerad, tydlig och innehålla de områden som är nödvändiga för din tjänst. Den kan t ex innehålla,

 

 • Syfte.
 • Organisatorisk placering.

 • Ansvar.
 • Befogenheter.

 • Kompetens.
 • Arbetsledning.

 • Arbetsuppgifter.
 • Samverkan.

 • Datum och underskrift.

 

Läs mer! innehållet i en befattningsbeskrivning - innehållet i en befattningsbeskrivning »

befattningsbeskrivningar
b e f a t t n i n g s b e s k r i v n i n g

Ett UF-företag speglar normalt ett litet företags organisation. Beroende på affärsidé krävs ett antal olika funktioner för att företaget ska kunna leva upp till sin affärsplan och förverkliga dess affärsidé.

Det är viktigt att inse att samtliga medarbetare ska, vid behov, kunna arbeta med alla uppgifter i företaget. Den medarbetare som t ex är marknadschef är enbart projektledare för de olika områden under marknadsavdelningen. Vid behov ska även andra medarbetare hjälpa till.

Ibland innehar en medarbetare flera olika funktioner. Normalt är det ingen bra idé eftersom det tar tid att genomföra alla arbetsuppgifter som är kopplade till en specifik funktion/ befattning.

I ett UF företag är oftast dessa befattningar vanligast,

 

 • VD.
 • Ekonomi.

 • Marknadsföring.
 • Försäljning.

 • Produkt & inköp.
 • Personal.

 • Kommunikation.
 • Webb & sociala medier.

verkställande direktör, vd
b e f a t t n i n g s b e s k r i v n i n g

VD är enbart en funktion bland alla andra i ditt företag. VD ska inte agera "mamma/lärare" och dela ut arbetsuppgifter till övriga medarbetare utan de ska själv finna sina arbetsuppgifter i sin befattningsbeskrivning.

Företagets VD har ett övergripande ansvar och ska vilja vara delaktig i att uteckla sina medarbetare i deras ledarskap och entreprenöriella förhållningssätt. En ledare måste vara genuint intresserad av att utveckla sina medarbetare.

VD ska bl a,

 

 • Vara företagets ansikte utåt.
 • Leda företagets medarbetare.

 • Ta fram verksamhetsplan.
 • Planera, hålla och följa upp olika möten.

 • Rapportera till styrelsen.

 

Läs mer! befattningsbeskrivning; vd - befattningsbeskrivning; vd »

ekonomichef
b e f a t t n i n g s b e s k r i v n i n g

Ekonomichefen gillar siffor, uppföljning och analys. Det är av stor vikt att företagets bokföring sköts löpande och att ekonomichefen rapporterar om företagets pengar [likviditet] på varje veckomöte och företagets ekonomiska utfall på varje styrelsemöte.

Ekonomichefen ska bl a,

 

 • Budgetera.
 • Kalkylera.

 • Bokföra.
 • Prissätta.

 • Följa upp.
 • Utvärdera.

 • Analysera.
 • Rapportera till styrelsen.

 

Läs mer! befattningsbeskrivning; ekonom - befattningsbeskrivning; ekonomi »

avhopp är ett misslyckande
b e f a t t n i n g s b e s k r i v n i n g

Varje företag bestämmer själv i sin bolagsordning hur samarbete och övriga förehavanden ska regleras.

Den stora utmaningen är att t ex få fyra unika individer att initialt fungera som en grupp och i förlängningen som ett team. För det mesta fungerar detta näst intill optimalt, men ibland blir det en låsning och företaget kan inte reparera den uppkomna dynamiken utan måste separera.

 

Läs mer! befattningsbeskrivning; vd - tankar kring avhopp »

en besviken vd
b e f a t t n i n g s b e s k r i v n i n g

Företagets VD ska inte driva processen, det ska alla medarbetare göra gemensamt.

Ord är bara ord tills de sätts i handling. Det är en utmanande process att utveckla dina entreprenöriella egenskaper och ditt personliga ledarskap. Du ska alltid leverera det du utlovat.

 

Läs mer! en besviken vd - en besviken vd »

 
vad är renommé?
b e f a t t n i n g s b e s k r i v n i n g

Renommé innebär anseende [personligt varumärke] vanligen gott eller dåligt.

I dagligt tal används oftast ordet "rykte".

 

 • "Där nyheter undertrycks trivs ryktena"
  – Alberto Moravia

 • "Ett gott rykte är mer värt än en förmögenhet"
  – Publilius Syrus
ditt visitkort ska vara enkelt
b e f a t t n i n g s b e s k r i v n i n g

Visitkorten kan härledas till forntidens Kina. De förenklade det invecklade systemet av artighetsvisiter som rådde inom aristokratin i Frankrike på 1600-talet.

Ett visitkort är ett mindre kort, vanligen 90 x 55 mm, av kartong med ägarens namn, adress och annan kontaktinformation. Idag kan du få visitkort i alla upptänkliga material, färger och former.

Det är dock fortfarande vita visitkort som "är bäst" och säljer mest.

jobbiga titlar
b e f a t t n i n g s b e s k r i v n i n g

Om företaget verkar i Sverige ska du ha en svensk titel och om det verkar internationellt är en engelsk titlel mest gångbar. Vissa länder som t ex Frankrike månar om sitt eget språk medan t ex Sverige tar in engelska låneord.

Tyvärr har det gått till överdrift och många titlar har inget med befattningen att göra. Många människor som tar emot ditt visitkort har inte en susning om vad din titel innebär och vad ditt arbete är. Less is moore.

 

 • CEO
  Verkställande direktör.

 • KAM
  Försäljningschef / storkundsansvarig.

 • Front desk manager
  Receptionist.

 • Human resources officer
  Personalansvarig.

 • Chief technical officer
  IT-chef.

 • Senior controller legal advisor
  Chefsjurist.

marknadschef
b e f a t t n i n g s b e s k r i v n i n g

Marknadschefen definierar vilka arenor företaget ska synas på och vilka kanaler företaget ska kommunicera på. Marknadschefen ska utveckla företagets marknadskommunikation och simulerar olika ekonomiska utfall i Excel.

Marknadschefen ska bl a,

 

 • Planera mässor.
 • Planera kampanjer.

 • Skriva företagets pressrelease.
 • Ansvara och följa upp marknadsplan.

 • Rapportera till styrelsen.

 

Läs mer! befattningsbeskrivning; marknad - befattningsbeskrivning; marknad »

försäljningschef
b e f a t t n i n g s b e s k r i v n i n g

Försäljningschefen har örat mot marknaden och arbetar löpande med att utveckla befintliga kunder och skaffa nya kunder. Det är viktigt att försäljningschefen får alla medarbetare i företaget att inse att samtliga är säljare och måste var säljare utöver sin egen funktion. Försäljningschefen är uthållig och vet med sig att det kommer många "nej tack" före ett ja.

Försäljningschefen ska bl a,

 

 • Planera säljaktiviteter.
 • Ta fram säljbudgets.

 • Arbeta med nykundsbearbetning.
 • Ansvara för säljutbildning.

 • Ansvara för individuella och företagsspecifika försäljningsmål
 • Rapportera till styrelsen.

 

Läs mer! befattningsbeskrivning; försäljning - befattningsbeskrivning; försäljning »

produktchef
b e f a t t n i n g s b e s k r i v n i n g

Produktchefen är ansvarig för företagets utveckling av en vara eller tjänst. Han/hon är även ansvarig för varuinköp med syfte att sälja vidare eller att förädla i en innovativ process.

Produktchefen ska bl a,

 

 • Utveckla produkter.
 • Ansvara för reklamationer.

 • Ansvara för inköp.
 • Kvalitetssäkra processer.

 • Rapportera till styrelsen.

 

Läs mer! befattningsbeskrivning; produkt - befattningsbeskrivning; produkt »

exempel, befattningsbeskrivning
b e f a t t n i n g s b e s k r i v n i n g

Easycover UF utvecklade och producerade ungsskydd i silicon. Det var ett större företag med sju medarbetare.

 

Läs mer! befattningsbeskrivning; vd - befattningsbeskrivning; vd »

Läs mer! befattningsbeskrivning; ekonomi - befattningsbeskrivning; ekonomi »

Läs mer! befattningsbeskrivning; marknad - befattningsbeskrivning; marknad »

Läs mer! befattningsbeskrivning; försäljning - befattningsbeskrivning; försäljning »

Läs mer! befattningsbeskrivning; produkt & inköp - befattningsbeskrivning; produkt & inköp »

Läs mer! befattningsbeskrivning; art director - befattningsbeskrivning; art director »

Läs mer! befattningsbeskrivning; administration - befattningsbeskrivning; administration »

 
 
« befattning

styrelsearbete »

uppstart »