"Allting ska göras så enkelt som möjligt - men inte enklare"
- Albert Einstein, 1879-1955, universiellt geni
 
"Kunskap är en process, inte ett tillstånd"
- Göran Troell, 1959-, journalist
 

kontoplaner
m a l l a r  &  h j ä l p m e d e l

 

 

Läs mer! kontoplan, introduktion till bokföring - kontoplan, introduktion till bokföring »

Läs mer! kontoplan, prov i redovisning - kontoplan, prov i redovisning »

Läs mer! kontoplan, liten [UF] - kontoplan, liten [UF] »

Läs mer! kontoplan, periodiserin - kontoplan, periodisering »

Läs mer! kontoplan, BAS 2012 - kontoplan, BAS 2012 »

Läs mer! kontoplan, BAS 2015 - kontoplan, BAS 2015 »

t-konto
m a l l a r  &  h j ä l p m e d e l

 

 

Läs mer! t-konto, mallt-konto, mall - t-konto, mall »

konteringsrutor
m a l l a r  &  h j ä l p m e d e l

 

 

Läs mer! konteringsrutor, pdf - 10 konteringsrutor »

Läs mer! konteringsrutor, excel - 16 konteringsrutor, excel »

bokföringsorder
m a l l a r  &  h j ä l p m e d e l

 

 

Läs mer! bokföringsorder - bokföringsorder »

dagbok

m a l l a r  &  h j ä l p m e d e l

 

 

Läs mer! dagbok; mall för bokföring i kronologisk ordning - dagbok; mall för bokföring i kronologisk ordning »

räkenskapsenlig avskrivning
m a l l a r  &  h j ä l p m e d e l

 

 

Läs mer! räkenskapsenlig avskrivning, mall - räkenskapsenlig avskrivning, mall [2] »

Läs mer! räkenskapsenlig avskrivning, mall - räkenskapsenlig avskrivning, mall [4] »

moms
m a l l a r  &  h j ä l p m e d e l

 

 

Läs mer! arbetsblad, momsredovisning - arbetsblad, momsredovisning »

Läs mer! räkna ut din moms, excel - räkna ut din moms, excel »

Läs mer! skattedeklaration - skattedeklaration »

budgetering
m a l l a r  &  h j ä l p m e d e l

 

 

Läs mer! mall - likviditetsbudget - mall [pages] - likviditetsbudget »

Läs mer! mall - likviditetsbudget - mall [pages] - resultatbudget »

privatekonomi

m a l l a r  &  h j ä l p m e d e l

 

 

Läs mer! hushållsbudget, mall med rubriker - hushållsbudget, mall med rubriker »

Läs mer! - hushållsbudget, mall utan rubriker »

Läs mer! hushållsbudget, mall i Excel - hushållsbudget, mall i Excel »

storyboard
m a l l a r  &  h j ä l p m e d e l

 

 

Läs mer! storyboard med sex rutor - storyboard med sex rutor »

affärsmodell canvas

m a l l a r  &  h j ä l p m e d e l

En affärsmodell canvas är en framgångsrik modell som används för att beskriva, analysera och designa företagets affärsmodell. Högra sidan beskriver vad företaget levererar till sin kund och vänstra sidan beskriver vad företaget behöver för att leverera sin produkt. Modellen beskriver nio områden.

 

 • Värdeerbjudande.
 • Kundrelationer.

 • Kundsegment.
 • Kanaler [distribution].

 • Nyckelpartners.
 • Nyckelaktiviteter.

 • Nyckelresurser.
 • Kostnadsstruktur.

 • Intäktsströmmar.

 

Klicka på bilden för att öppna upp affärsmodell canvas.

affärsmodell canvas

 

presentation / pitch
m a l l a r  &  h j ä l p m e d e l

 

 

Läs mer! strukturera en pitch - strukturera en pitch »

Läs mer! arbetsblad, ego-pitch - arbetsblad, ego-pitch »

Läs mer! arbetsblad, NABC-metoden - arbetsblad, NABC-metoden »

DGE Diplomerad Gymnasie Ekonom
m a l l a r  &  h j ä l p m e d e l

 

 

Läs mer! Diplomerad Gymnasie Ekonom - Diplomerad Gymnasie Ekonom »

resultatdiagram
m a l l a r  &  h j ä l p m e d e l

 

 

Läs mer! resultatdiagram, liten - resultatdiagram, liten »

Läs mer! resultatdiagram, mellan - resultatdiagram, mellan »

Läs mer! resultatdiagram, stor - resultatdiagram, stor »

 

Läs mer! resultatdiagram & beräkna nollpunkt - resultatdiagram & beräkna nollpunkt »

prissättning

m a l l a r  &  h j ä l p m e d e l

 

 

Läs mer! resultatdiagram, liten - volymförändring »

investeringskalkylering

m a l l a r  &  h j ä l p m e d e l

 

 

Läs mer! resultatdiagram, liten - tabell A, slutvärdefaktor »

Läs mer! resultatdiagram, liten - tabell B, nuvärdefaktor »

Läs mer! resultatdiagram, liten - tabell C, nusummefaktor »

Läs mer! resultatdiagram, liten - tabell D, annuitetsfaktor »

 

formelsamling nyckeltal
m a l l a r  &  h j ä l p m e d e l

Du ska inte behöva lära dig alla formler utantill. Använd formelsamlingen på biz4you.se. Den har allt du behöver, t ex

 

 • Soliditet.
 • Kassalikviditet.

 • Räntabilitet på eget kapital.
 • Lagrets omsättningshastighet.

 • Kapitalomsättningshastighet.

 

Läs mer! formelsamling - nyckeltal - formelsamling - nyckeltal »

formelsamling totalanalys
m a l l a r  &  h j ä l p m e d e l

Du ska inte behöva lära dig alla formler utantill. Använd formelsamlingen på biz4you.se. Den har allt du behöver, t ex

 

 • Grundläggande beräkning, TI, RK & TK.
 • Resultat, R.

 • Täckningsbidrag, TB.
 • Täckningsgrad, TG.

 • Nollpunkt, NP.
 • Säkerhetsmarginal, Säk.

 

Läs mer! formelsamling - totalanalys - formelsamling - totalanalys »

boklista
m a l l a r  &  h j ä l p m e d e l

För att utvecka dina entreprenöriella egenskaper och förmågor och ditt självledarskap krävs att du får input Du kan t ex,

 

 1. Reflektera för dig själv.
 2. Vara på "work shops" med med andra personer som vill
  utvecklas inom ett specifikt omåde.
 3. Läsa böcker och dra ut det nyttigaste som du sedan
  praktiserar.

 

Läs mer! boklista - ca 60 boktitlar - boklista - ca 60 boktitlar »

utvärdera dig själv
m a l l a r  &  h j ä l p m e d e l

Först utvärderar och poängsätter du dig själv och dina insatser. Sedan utvärderar du och poängsätter dina medarbetare och deras insatser. Räkna ihop antal poäng och ge utvärderingen till din coach.

 

Läs mer! utvärdering av dig själv & dina medlemmar - utvärdering av dig själv & dina medlemmar »

30 days challenge
m a l l a r  &  h j ä l p m e d e l

Använd dig av en loggbok/dagbok för att göra korta reflektioner om dina dagliga aktiviteter. Skriv in vilket datum för när du genomförde din aktivitet och hur det kändes. Skriv även in när du inte genomförde den och hur det kändes att "misslyckas".

 

Läs mer! loggbok / dagbok över 30 dagar - loggbok / dagbok över 30 dagar »