"Allting ska göras så enkelt som möjligt - men inte enklare"
- Albert Einstein, 1879-1955, universiellt geni
 
"Kunskap är en process, inte ett tillstånd"
- Göran Troell, 1959-, journalist
 

kontoplaner
m a l l a r  &  h j ä l p m e d e l

 

 

» kontoplan; introduktion till bokföring »

» kontoplan; tentamen i redovisning »

» kontoplan till tentamen i periodisering »

» kontoplan UF-företag; normal »

» kontoplan UF-företag; utökad »

» kontoplan; BAS 2012 »

» kontoplan; BAS 2015 »

t-konto
m a l l a r  &  h j ä l p m e d e l

 

 

» mall till att bokföra på t-konton »

konteringsrutor
m a l l a r  &  h j ä l p m e d e l

 

 

» mall med 10 konteringsrutor »

» mall med 16 konteringsrutor i Excel »

bokföringsorder
m a l l a r  &  h j ä l p m e d e l

 

 

» mall; bokföringsorder »

dagbok

m a l l a r  &  h j ä l p m e d e l

 

 

» mall för bokföring i kronologisk ordning; dagbok »

räkenskapsenlig avskrivning
m a l l a r  &  h j ä l p m e d e l

 

 

» mall till räkenskapsenlig avskrivning med 2 tabeller »

» mall till räkenskapsenlig avskrivning med 4 taeller »

moms
m a l l a r  &  h j ä l p m e d e l

 

 

» arbetsblad för momsredovisning »

» räknsa ut din momsi Excel »

» exempel på en skattedeklaration »

budgetering
m a l l a r  &  h j ä l p m e d e l

 

 

» mall, i Pages, för att beräka en likviditetsbudget »

» mall, i Pages, för att beräkna en resultatbudget »

privatekonomi

m a l l a r  &  h j ä l p m e d e l

 

 

» mall för att beräkna en hushållsbudget; med rubriker »

» mall för att beräka en hushållsbudget, utan rubriker »

» mall för att beräkna en hushållsbudget, Excel »

storyboard
m a l l a r  &  h j ä l p m e d e l

 

 

» storyboard med sex rutor »

affärsmodell canvas

m a l l a r  &  h j ä l p m e d e l

En affärsmodell canvas är en framgångsrik modell som används för att beskriva, analysera och designa företagets affärsmodell. Högra sidan beskriver vad företaget levererar till sin kund och vänstra sidan beskriver vad företaget behöver för att leverera sin produkt. Modellen beskriver nio områden.

 

 • Värdeerbjudande.
 • Kundrelationer.

 • Kundsegment.
 • Kanaler [distribution].

 • Nyckelpartners.
 • Nyckelaktiviteter.

 • Nyckelresurser.
 • Kostnadsstruktur.

 • Intäktsströmmar.

 

Klicka på bilden för att öppna upp affärsmodell canvas.

affärsmodell canvas

resultatdiagram
m a l l a r  &  h j ä l p m e d e l

 

 

» mall till resultatdiagram; mindre storlek »

» mall till resultatdiagram, mellan storlek »

» mall till resultatdiagram, stor storlek »

 

» mall för att beräkna nollpunkt & visa i ett resultatdiagram »

 

presentation / pitch
m a l l a r  &  h j ä l p m e d e l

 

 

» strukturera en pitch »

» arbetsblad, ego-pitch »

» arbetsblad, NABC-metoden »

DGE Diplomerad GymnasieEkonom
m a l l a r  &  h j ä l p m e d e l

 

 

» läs mer om Diplomerad GymnasieEkonom »

checklist

m a l l a r  &  h j ä l p m e d e l

 

 

» checklist; börja bokföra »

» checklist; det goda möttet »

prissättning

m a l l a r  &  h j ä l p m e d e l

 

 

» mall; beräkna försäljningspriset med en divisionskalkyl »

» mall; beräkna försäljningspriset med en påläggskalkyl »

» tabell som visar hur priset påverkar din volym »

investeringskalkylering

m a l l a r  &  h j ä l p m e d e l

 

 

» tabell A visar slutvärdefaktor »

» tabell B visar nuvärdefaktor »

» tabell C visar nusummefaktor »

» tabell D visar annuitetsfaktor »

 

formelsamling nyckeltal
m a l l a r  &  h j ä l p m e d e l

Du ska inte behöva lära dig alla formler utantill. Använd formelsamlingen på biz4you.se. Den har allt du behöver, t ex

 

 • Soliditet.
 • Kassalikviditet.

 • Räntabilitet på eget kapital.
 • Lagrets omsättningshastighet.

 • Kapitalomsättningshastighet.

 

» formelsamling till tentamen i nyckeltal »

formelsamling totalanalys
m a l l a r  &  h j ä l p m e d e l

Du ska inte behöva lära dig alla formler utantill. Använd formelsamlingen på biz4you.se. Den har allt du behöver, t ex

 

 • Grundläggande beräkning, TI, RK & TK.
 • Resultat, R.

 • Täckningsbidrag, TB.
 • Täckningsgrad, TG.

 • Nollpunkt, NP.
 • Säkerhetsmarginal, Säk.

 

» formelsamling till tentamen i totalanalys »

boklista
m a l l a r  &  h j ä l p m e d e l

För att utvecka dina entreprenöriella egenskaper och förmågor och ditt självledarskap krävs att du får input Du kan t ex,

 

 1. Reflektera för dig själv.
 2. Vara på "work shops" med med andra personer som vill
  utvecklas inom ett specifikt omåde.
 3. Läsa böcker och dra ut det nyttigaste som du sedan
  praktiserar.

 

» boklista med ca 60 intressanta boktitlar »

utvärdera dig själv
m a l l a r  &  h j ä l p m e d e l

Först utvärderar och poängsätter du dig själv och dina insatser. Sedan utvärderar du och poängsätter dina medarbetare och deras insatser. Räkna ihop antal poäng och ge utvärderingen till din coach.

 

» mall för att utvärdera dig själv & dina medlemmar »

30 days challenge
m a l l a r  &  h j ä l p m e d e l

Använd dig av en loggbok/dagbok för att göra korta reflektioner om dina dagliga aktiviteter. Skriv in vilket datum för när du genomförde din aktivitet och hur det kändes. Skriv även in när du inte genomförde den och hur det kändes att "misslyckas".

 

» loggbok/dagbok över 30 dagar »

 
 
biz4you »
olika övningsuppgifter
bokföring »

bokslut »

budgetering »

entreprenörskap »
finansiering »

kalkylering »

lagerstyrning »
prissättning »
 
diagnostiska prov »
 
övningstentor »