"Viljan att vinna betyder ingenting utan viljan att förbereda dig"
– Juma Ikangaa, 1957-, maratonlöpare, Tanzania
 
"Smärtgränsen? Den skiter jag i!"
– Thomas Wassberg, 1958-, legendarisk skidåkare

vad är diagnostiskt prov?
d i a g n o s t i s k a  p r o v

En utbildningsanordnare ska sträva efter att arrangera inlärning på ett sådant sätt att studenten uppnår ett önskat kunskapsmål.

Diagnostiska prov används för att du ska testa dig själv. Du använder dem för att säkerställa din egen kunskapsnivå inom ett givet moment, område, ämne och kurs.

Diagnostiska prov är ett, av många, verktyg för att medvetet söka efter information i avsikt att förbättra din inlärning och någon annans utbildning.

Du gör ett diagnostiskt prov för din egen skull. De diagnostiska provets resultat visar vad du behöver repetera inför en tentamen. Resultatet ska hjälpa dig att planera inför ditt kommande prov. Resultatet ska inte påverka ditt slutbetyg i kursen eller ämnet.

När du klarar ett diagnostiskt prov känner du dig mentalt stark och får ett större sjävförtroende inför en kommande tentamen. Ett större självförtroende motiverar och engagerar dig mer inför planering och tentaplugg.

Diagnostiska prov kan även användas för att utvärdera personer för att nivåanpassa dem i syfte att skapa mer homogena klasser eller utbildningsgrupper.

börja med diagnostiskt prov
d i a g n o s t i s k a  p r o v

Hans Teke, doktorand i utbildningsvetenskap, Lunds Universitet.

"Börja varje kurs med att ta reda på vad eleverna redan kan. Till exempel genom ett diagnostiskt prov, som de sedan kan få göra om när kursen är slut och som inte påverkar betyget.

På detta sätt vet du på vilken nivå du ska lägga dig, och eleverna blir medvetna om vad de har för luckor. Dessutom kommer det diagnostiska provet, vid kursens slut, att ge en god repetitionseffekt."

kursen entreprenörskap
d i a g n o s t i s k a  p r o v

När du ska starta och driva ett projekt eller ett företag är att ha koll på ekonomin en av framgångsfaktorerna. Skolverket anger bl a ekonomisk planering, finansiering och ekonomisk uppföljning som viktiga moment i kursen.

Här testar du grundläggande ekonomiska begrepp så att du kan känna dig trygg i att kalkylera, prissätta, budgetera och följa upp verksamheten i ett projekt eller företag.

 

» diagnostisk prov #1 - grundbegrepp »

» diagnostisk prov #2 - kostnader & intäkter »

 

» diagnostisk prov #3 - fasta- & rörliga kostnader »

» diagnostisk prov #4 - resultatdiagram »

 

» diagnostisk prov #5 - pålägg & marginal »

» diagnostisk prov #6 - blandade begrepp 1-5 »

 

» facit till diagnostiska prov »

 

repetition inför tentamen
d i a g n o s t i s k a  p r o v 

Strukturer att "läsa på" inför tentamen i löpande bokföring och speciella affärshändelser inom redovisning.

 

» repetera området kontotyper »

» repetera området leverantörsskulder »

 

» repetera området kundfordringar »

» repetera området momsredovisning »

 

» repetera området försäljning av AT »

» repetera området dröjsmålsräntor »

 

» repetera området införsel från EU »

» repetera området lämnade kassarabatter »

 

» repetera området erhållna kassarabatter »

» repetera området löner »

 

» repetera området befarade kundförluster »

» repetera området import utanför EU »

redovisning
d i a g n o s t i s k a  p r o v 

Diagnostiska prov att öva på inför tentamen i löpande bokföring och speciella affärshändelser inom redovisning.

 

» diagnostisk prov #1 - redovisning »

» facit till diagnostisk prov #1 »

 

» diagnostisk prov #2 - redovisning »

» facit till diagnostisk prov #2 »

 

 
övningsuppgifter »
« diagnostiska prov
övningstentor »