erkännande
c r e a t i v e  c o m m o n s

Erkännande [BY, attribution] innebär att upphovsmannen/-kvinnan ska namnges i samband med att verket används, sprids och bearbetas. Det ska alltså vara tydligt att visa att just du har skapat verket.

Det innebär att alla som använder sig av ditt verk måste ange att du är upphovsman/-kvinna och göra det på det sätt som du önskar.

Erkännandet får inte ske på ett sådant sätt att det ser ut som om du stödjer den verksamhet som använder ditt verk.

Det här villkoret tillkommer automatiskt till alla CC-licensierade verk.

common, erkännande
 

creative commons.se »

 

« erkännande

icke kommersiell »

inga bearbetningar »

dela lika »