inga bearbetaningar
c r e a t i v e  c o m m o n s

Inga bearbetningar [ND, no derivative works] innebär att verket inte får bearbetas. Det exakta verket får enbart kopieras och spridas i sitt orginal.

Inga bearbetningar innebär att andra får lov att kopiera och sprida ditt verk, men enbart i det ursprungliga utförandet.

De som använder ditt verk får inte förändra det.

creative common, inga bearbetningar
 

creative commons.se »

 

erkännande »

icke kommersiell »

« inga bearbetningar

dela lika »