"Att lära utan att tänka har inget värde. Att tänka utan att
lära är farligt"
- Konfucius, 555 f.Kr.-479 f.Kr.,
 
"Han var så lärd att han kunde säga hat på nio olika språk,
men så okunnig att han köpte en ko för att rida på"
- Benjamin Franklin, 1706-1790, uppfann åskledaren

entreprenörskap

 

Läs mer! ämnesplan; entreprenörskap - centralt innehåll; entreprenörskap »

Läs mer! ämnesplan; entreprenörskap - ämnesplan; entreprenörskap »

Läs mer! kunskapskrav; entreprenörskap - kunskapskrav; entreprenörskap »

entreprenörskap & företagande

 

Läs mer! kunskapskrav; entreprenörskap & företagande - centralt innehåll; entreprenörskap & företagande »

Läs mer! ämnesplan; entreprenörskap - ämnesplan; entreprenörskap »

Läs mer! kunskapskrav; entreprenörskap & företagande - kunskapskrav; entreprenörskap & företagande »

ledarskap & organisation

 

Läs mer! ämnesplan; ledarskap & organisation - ämnesplan; ledarskap & organisation »

Läs mer! kunskapskrav; ledarskap & organisation - centralt innehåll; ledarskap & organisation »

Läs mer! kunskapskrav; ledarskap & organisation - kunskapskrav; ledarskap & organisation »

personlig försäljning 1

 

Läs mer! ämnesplan; försäljning & kundservice - ämnesplan; försäljning & kundservice »

Läs mer! kunskapskrav; personlig försäljning 1 - centralt innehåll; personlig försäljning 1 »

Läs mer! kunskapskrav; personlig försäljning 1 - kunskapskrav; personlig försäljning 1 »

 

företagsekonomi 1

 

Läs mer! kunskapskrav; företagsekonomi 1 - centralt innehåll; företagsekonomi 1 »

Läs mer! ämnesplan; företagsekonomi - ämnesplan; företagsekonomi »

Läs mer! kunskapskrav; företagsekonomi 1 - kunskapskrav; företagsekonomi 1 »

företagsekonomi 2

 

Läs mer! ämnesplan; företagsekonomi - ämnesplan; företagsekonomi »

Läs mer! kunskapskrav; företagsekonomi 2 - centralt innehåll; företagsekonomi 2 »

Läs mer! kunskapskrav; företagsekonomi 2 - kunskapskrav; företagsekonomi 2 »

marknadsföring

 

Läs mer! ämnesplan; företagsekonomi - ämnesplan; företagsekonomi »

Läs mer! kunskapskrav; marknadsföring - centralt innehåll; marknadsföring »

Läs mer! kunskapskrav; marknadsföring - kunskapskrav; marknadsföring »

gymnasiearbete

För att gymnasiearbetet ska bedömas som godkänt ska målen för gymnasiearbetet uppnås. Du ska planera och genomföra ett större teoretisk arbete.

  1. Formulera en frågeställning.
  2. Planera ditt arbete.

  3. Genomföra ditt arbete.
  4. Utvärdera ditt arbete.

  5. Redovisa ditt arbete.
  6. Presentera & diskutera ditt arbete.

  7. Oppnonera, ge respons på andra arbeten.

 

Gymnasiearbetet ska utgå från centrala kunskapsområden inom ditt program.

 

Läs mer! gymnasiearbete - gymnasiearbete »

 

Det finns väldigt många moment som ska checkas av före du får ditt betyg. Stäm av mot denna checklista som har med alla bedömningspunkter som Skolverket har som krav.

 

Läs mer! checklist, gymnasiearbete - checklist, gymnasiearbete »

 

 

 

kurser »

« kursplaner