"The word LISTEN contains the same letters as the word SILENT"

- Alfred Brendel, 1931-, pianist, poet & författare

 
"Den som slutar bli bättre slutar att vara bra"
- Just Saying

årets säljare
s ä l j m ö t e t

Alla unga säljare som planerar och genomför ett säljmöte är stora vinnare. Men, det finns alltid en som gör det där lilla extra. Jag hoppas det är du som mottager nedan hedervärda diplom.

 

Tidigare stjärnsäljare är,

 • Årets säljare 2014, Fanny Lavré

 • Årets säljare 2013, Fredrik Agmén

 • Årets säljare 2012, Maria Pettersson

 • Årets säljare 2011, Michelle Munche


Klicka på bilden för att läsa diplomet - årets säljare.
Årets säljare 2014

disponera ditt möte
s ä l j m ö t e t

En bra disposition hjälper dig strukturera upp ditt möte. Som vanligt på alla säljmöten är det behovsorienteringen som är viktig. Det är i den som du får fram vilket behov kunden har för att därefter kunna presentera en eller flera möjliga lösningar.

 

Ditt möte består av följande faser,

 • Inleda mötet
 • Behovsorientering.

 • Presentation av lösning.
 • Argumentation.

 • Avslut.
 • Avsluta mötet.

 

Läs mer! disposition, hjälper dig strukturera ditt möte - disposition, hjälper dig strukturera ditt möte »

rollbeskrivning
s ä l j m ö t e t

Det är du som själv bestämmer vilket företag du kommer från och vad du ska sälja. Du ska även beskriva vem din coach/handledare/lärare är, befattning och vilket företag han/hon arbetar på.

 

Läs mer! rollbeskrivning - rollbeskrivning »

Läs mer! rollbeskrivning, julia - rollbeskrivning, ex1 »

Läs mer! rollbeskrivning, johanna - rollbeskrivning, ex2 »

Läs mer! rollbeskrivning, gustav - rollbeskrivning, ex3 »

olika dokument
s ä l j m ö t e t

För att underlätta din säljprocess ska du ta fram ett antal dokument som stödjer din produkt, ditt företag och dig som säljare. Beroende på var du befinner dig i processen har du behov av lite olika dokument.

 

Läs mer! olika dokument - olika dokument »

checklist, säljmötet
s ä l j m ö t e t

Ett säljmöte är en ganska komplex uppgift med många ingående variabler. Din checklist säkerställer att alla moment bocka av och inte glöms bort.

 

Läs mer! checklist, säljmöte - checklist, säljmöte »

exempel, säljplan
s ä l j m ö t e t

Här finns två trevliga säljplaner. Bli inspirerad och ta din egen säljplan ytterligare en nivå högre.

 

Läs mer! säljplan, Hunky Dory - säljplan, Hunky Dory »

Läs mer! säljplan, StandBy - säljplan, StandBy »

sp-material
s ä l j m ö t e t

Julia Behnke visar upp hur hon ställde i ordning mötesrummet inför hennes säljsamtal. Det gav ett mycket proffsigt intryck.

L'occitaine

L'occitaine

L'occitaine

 

mötets struktur
s ä l j m ö t e t

Din struktur är din väg till ett lyckat säljmöte. Säljmötet är en stor och komplex uppgift som kräver en noggrann planering. Nedan punkter skapar en god struktur i din process mot ett framgångsrikt säljmöte.

 

 • Boka in datum för ditt säljmöte.
 • Välj ut produkt [ej UF-produkt].

 • Bestäm vem din kund är, d v s vem din coach/handledare /lärare
  är och var jag arbetar.
 • Ring upp och boka in ett möte.

 • Skicka bekräftelsebrev.
 • Ta fram en grafisk profil som ska användas i samtliga dokument.

 • Ta fram en fullständig säljplanering med syfte, mål, reträttmål, förväntat resultat e t c. Det innebär en uppdelning på före – under och efter mötet.
 • Du ska även ta fram en argumentationslista, d v s du ska förutspå vilka invändningar kunden har och hur du ska bemöta [parera] dem.

 • Du ska även ta med allt som behövs för att planera och nå dina säljmål.

 

Läs mer! struktur - struktur, din väg till ett lyckat möte »

bekräftelsebrev
s ä l j m ö t e t

Din försäljning startar med telefonbokning, kuvert och bekräftelsebrev. Det är nödvändigt att du, tidigt, börjar marknadsföra dig och din produkt på ett smart sätt. Det är en konst att skriva meningsfullt brev som även påverkar din försäljning.

 

 • Fundera på hur du ska designa ditt brev
 • Börja brevet med en säljande rubrik .. en tagline
 • Därefter en liten ingress där du förstärker och bevisar din tagline.
 • Visa datum, dag, tid och adress/lokal i punktlista för lättare OBS-värde.

  NÄR: Onsdag 21 maj 2014
  TID: Kl. 11.15-11.45
  VAR: Kontorsgatan 56A, 2 tr


 • Ort och datum.
 • Avsluta med några trevliga ord och din signatur.
 • I sidfoten har du företagets adress, telefon o s v

 

Klicka på bilden för att öppna beräftelsebrevet.
bekräftelsebrev, Flügger Färg

 

 

Läs mer! bekräftelsebrev - bekräftelsebrev, säljer in ditt kommande möte »

Läs mer! bekräftelsebrev, ex1 - bekräftelsebrev, ex1 »

Läs mer! bekräftelsebrev, ex2 - bekräftelsebrev, ex2 »

kuvert till bekräftelsebrevet
s ä l j m ö t e t

Kuvertet är en kommunikationsbärare och det är det första som kunden ser när bekräftelsebrevet anländer.

Ditt budskap ska inte ta över kuvertet utan använd finess. Det ska vara där och påverka men inte ta plats. Du kan påverka med en tagline, bilder, färger eller former.

 

Läs mer! kuvert - kuvert »

heads up! före mötet
s ä l j m ö t e t

Ytterligare ett sätt att kvalitetssäkra ditt möte och påbörja din införsäljning, är att maila en "heads up!" någon dag före mötet. Var tydlig, serviceminded och gör all viktig info lättillgänglig för kunden.

NÄR: Onsdag 21 maj 2014
TID: Kl. 11.15-11.45
VAR: Kontorsgatan 56A, 2 tr

 

Läs mer! heads up! - heads up! »

innehållsförteckning, säljplan
s ä l j m ö t e t

Ändamålsenlig säljplanering är en förutsättning för ett optimalt säljarbete. Din säljplan ska vara mål- och resultatorienterat så du kan mäta av dina olika aktiviteter och faser på ditt säljmöte..

Här finns en innehållsföretckning som kan utgöra en stomme i din egen säljplan. Glöm inte bort att din egen säljplans utformning är starkt kopplad till dess produkt och den kund du ska besöka.

 

Läs mer! innehållsförteckning - exempel - innehållsförteckning »

tidbokning
s ä l j m ö t e t

Välj, tillsammans med din handledare, ut en tid som passar dig. Skriv in den i din kalender. Om du använder Google Calender skapar du ett möte i ditt schema och bjuder in din coach/handledare/lärare.

När din inbjudan kvitteras hamnar mötet i handledarens [kundens] iPhone eller liknande.

 

Läs mer! tidbokningsmall - tidbokningsmall »

bedömning
s ä l j m ö t e t

Du kan bedöma din egen förmåga när du gör en testförsäljning på någon du känner. Då kan du använda dig av denna mall för att se om du vill utveckla några momnet mer,

 

Läs mer! bedömning - bedömning »

kunskapskrav
s ä l j m ö t e t

Kunskapskraven säkerställer att alla moment, som Skolverket
bestämt, behandlas under kursen.

 

Läs mer! kunskapskrav - kunskapskrav »

"Skapa en kund, inte ett sälj"
- Katherine Barchetti, butiksägare från Pittsburgh
 

kalkyler »

kunderna »

kundservice »

modeller »

personligt möte »

säljaren »

« säljmötet [tenta]

telefonen »

 

övningsuppgifter »