"Om möjligheten inte knackar på, bygg en dörr"
– Milton Berle, 1908-2002, Mr. Television
 
"Det är lättare att förklara priset en gång än att be om ursäkt för kvaliteten för evigt"
- Zig Ziglar
 

simulera resultatet i butik
v i k t i g a  k a l k y l e r

När du vill samarbeta med handeln är det viktigt att du kan visa hur butiken tjänar pengar på din idé. Här finns en mall där du kan simulera butikens investering mot ditt erbjudande.

 

Du måste visa vilka variabler som kan simulera fram ett resultat,

 • Antal kunder som påverkas av erbjudande.
 • Antal kunder som går till butiken.
 • Snittpris som kunderna handlar för.

 

Läs mer! investering i butik - investering i butik »

Ladda hem mall! investering i butik - investering i butik »

prissättning hos en frisör
v i k t i g a  k a l k y l e r

Vår kalkyl är inspirertad av Svenska Frisörföretagen. Den har hjälpt många frisörer att ta ut rätt pris. Använd den du med.

 

"Kvalitet kostar pengar, oavsett"

 

Läs mer! prissättning hos en frisör - prissättning hos en frisör »

 

träna på kalkylering
v i k t i g a  k a l k y l e r

Det är mycket viktigt att företagets produkter [vara/tjänst] är rätt prissatt. Alla kostnader måste identifieras och föras ut till rätt vara eller tjänst.

biz4you.se finns många olika övningsuppgifter där du kan träna dig på att kalkylera i olika situationer. Det finns många olika sorters kalkyler som används vid olika tillfällen.

 

 • Divisionskalkyler [genomsnittskalkyler].
 • Normalkalkyler.

 • Minimikalkyler.
 • Ekvivalentkalkyler.

 • Restkalkyler.
 • ABC-kalkyler.


 • Påläggskalkyler.
 • Bidragskalkyler.

 

Läs mer! - träna mer på olika sorters kalkylering träna mer på olika sorters kalkylering »

rätt pris = lönsamhet

v i k t i g a  k a l k y l e r

PRISET avgör din lönsamhet

De bästa säljarna vet att PRIS är den största hävstången de har för att kontrollera lönsamheten. Här kommer några tankar från toppsäljarna gällande pris:

Det finns viktigare argument
Oftast vanser din kund att leverans, service och andra viktiga åtaganden är viktigare än en prissänkning.

Rabatter
När du ger rabatter slår det hårt mot dina marginaler.
En prissänkning på 10% kräver en volymökning på 200% vid TG på 15%.

1. Invändningar från köparen gällande pris är en del av affärsprocessen. Oftast testar först köparen ditt pris och sedan hur du motiverar ditt pris.

2. Du kommer att förlora affärer på pris. Kom ihåg att det är vissa affärer som du vill förlora på pris.

3. Du kommer att få vissa affärer oavsett pris. De flesta kunder köper av helt andra anledningar än pris.

4. Köpare ¨svettas¨ också. De kanske bara inte visar det.

5. Köpare frågar oftast efter mer än de förväntar sig att få. Det är en oskriven lag i förhandlingsteknik.

6. Rabatter är svåra att ta igen.

7. Vårt jobb som säljare går ut på att tjäna pengar. Känn inget dåligt samvete. Vinsten påverkar vår möjlighet till framtida investeringar i service som kommer kunden tillgodo.

efterkalkylen är "viktigast"
v i k t i g a  k a l k y l e r

Förstå oss rätt, alla kalkyler är viktiga. Men, om du inte följer upp och utvärderar din prissättning blir det fel, fel och åter fel.

Att arbeta efter en säljbudget är bra, men det krävs löpande utvärderingar för att ställa verklig försäljning [utfallet] mot budget. Det krävs sedan ett antal frågor för att kunna reagera, reflektera och agera ..

 

 • Hur många produkter skulle vi sälja?
 • För hur mycket skulle vi sälja?

 • Varför ser den verkliga försäljningen ut som den gör?
 • Hur ska vi agera?

 

För att bli en bättre säljare som tar in större orders till företaget måste du utvärdera din försäljning. Här finns en mall där du kan se över företagets försäljning för en viss period.

Du kan, med fördel, använda mallen för att följa upp enskilda säljares insatser.

 

Läs mer! efterkalkyl - efterkalkyl »

Ladda hem mall! efterkalkyl - efterkalkyl »

 
 

« kalkyler

kunderna »

kundservice »

modeller »

personligt möte »

säljaren »

[tenta] säljmötet »

telefonen »

 

övninguppgifter »