"90-90-lagen om projektplanering: De första 90% av ett projekt tar 90% av tiden, och de sista 10% tar de andra 90% av tiden"

- Just Saying

 
 
 

vad är ett projekt?
p r o j e k t

Enligt Skolverket ska du "utveckla förmågan att planera, strukturera och ta ansvar för ett större arbete och ge erfarenhet av att arbeta i projektform".

Det innebär att du ansvarar, på egen hand, för att nedan uppräknade moment genomförs med rätt kvalitet och i rätt tid. Du ska,

 

 • Planera.
 • Strukturera.

 • Genomföra.
 • Rapportera.

 • Utvärdera ditt eget och gruppens arbete.

 

Din loggbok skrivs individuellt under ditt projektarbete. Övriga projektdokument som Idéskiss, projektplan, projektrapport och projektredovisning gör gruppen. Betyget sätts individuellt.

 

Läs mer! projekt - projekt »

10 lögner i ett projekt
p r o j e k t

Ett projekt består av ett antal personer som ska lösa en given uppgift till ett specifikt datum. Dess framgångsfaktor är medarbetarnas grupp- dynamik.

Det finns dock alltför många medarbetare som bara snackar och inte levererar. Var observant med dessa.

 

Läs mer! idéskiss - 10 lögner i ett projekt »

idéskissen
p r o j e k t

Här finner du en rekommenderad innehållsförteckning för din
idéskiss, d v s vad du funderar på att göra.

 

 • Projektets titel.
 • Kunskapsområden.

 • Din nuvarande kunskapsnivå.
 • Vad vill du göra.

 • Vad vill du veta.
 • Projektets syfte.

 • Slutprodukten.
 • Riskanalys - SWOT.

 

Läs mer! idéskissen - idéskissen »

projektplanen
p r o j e k t

Här finner du en rekommenderad innehållsförteckning.

 

 • Projektets titel.
 • Bakgrund.

 • Syfte.
 • Mål.

 • Problemformulering.
 • Avgränsning.

 • Genomförande.
 • Val av metod.

 • Information och material.
 • Organisation & funktion.

 • Arbets- och tidsplan.
 • Form för den muntliga redovisningen.

 • Planering av den skriftliga redovisningen.

 

Läs mer! projektplanen - projektplanen »

projektbeskrivningen
p r o j e k t

I större projekt heter projektplanen oftast projektbeskrivning. Den är en mer omfattande projektplan. Dess övergripande syfte är att utgöra projektgruppens plan över projektet så att projektmålen uppnås.

 

Läs mer! projektbeskrivningen - projektbeskrivningen »

projektredovisningen
p r o j e k t

Du ska ta fram en redovisning som ingen i publiken sett förut
men som de sent glömmer. Den ska vara,

 

 • Kreativt.
 • Berättande.

 • Upplysande.
 • Inspirerande.

 

Jag har ingen aning om vad du ska göra. Det enda jag vet du inte ska göra är en traditionell redovisning. Nu har du chansen att visa upp din berömda kreativitet. Du kan t ex,

 

 • Gestalta teater.
 • Pjäs.

 • Film.
 • Crossover.

 • Opera.
 • Lustspel.

 • Tänk utanför boxen.
 • Roligast.

 • Humor.
 • Go crazy!.

 

Läs mer! projektredovisningen - projektredovisningen »

 

checklist, projektledaren
p r o j e k t

För att kunna kontrollera och styra ett projekt krävs både planering och struktur.

 

Läs mer! checklist, projektledaren - checklist, projektledaren »

frequently asked questions
p r o j e k t

Läs mer om projekt på vår fAQ-sida.

 

Läs mer! faq - frequently asked questions »

loggboken
p r o j e k t

Syftet med loggboken är att ge din handledare en god inblick i din process och ge en bättre förståelse för vem som gör vad samt vilka erfarenheter och lärdomar du får ut av att arbeta med dig själv och dina medarbetare.

 

Den loggbok kan innehålla,

 • Vecka, dag och datum.
 • Aktivitet [vad har du/ni gjort].

 • Tid [hur lång tid tog momentet].
 • Vem [vem närvarade].

 • Att göra [din handlingsplan].
 • Problem [vilka problem uppstod].

 • Lösning [hur löstes dina problem].
 • Kommentar [vad har du lärt dig].

 

Skriv för framtiden
Erfarenhetsmässigt vet vi att "alla" ungdomar gillar att plocka upp sin loggbok efter något år och läsa om sig själv. Det är en del av din historia. Tänk att få lämna över den till dina barn en gång i tiden. De kommer att älska att läsa om mamma eller pappa i sina ungdoms år.

 

Det innebär
Börja alltid varje "skrivtillfälle" med dagens datum. Berätta allmänt vad som händer i företaget och hur det går för företaget. Din individuella utveckling kräver en löpande utvärdering.

 

 • Vad har gått bra respektive dåligt?
 • Varför har det gått bra eller dåligt?

 

Värdera din egen insats. Allt kanske inte beror på olyckliga tillfälligheter? Vad kunde du/ditt företag ha gjort annorlunda? Om det uppstår problem, hur löser du/ni dem? Vad har du lärt dig?


 
Var så saklig och objektiv du kan.
S
kriv om dina tankar, känslor och funderingar. Om du vill berömma dig själv, gör det. Var ärlig mot alla inblandade, även dig själv. Se din loggbok som ännu ett verktyg i din individuella utveckling. Tänk också på att utvärdera,

 

 • Vad har gått bra resp dåligt?
 • Varför har det gått bra eller dåligt?

 • Värdera din egen insats.
 • Allt kanske inte beror på olyckliga tillfälligheter?

 • Vad kunde du/ditt företag ha gjort annorlunda?
 • Om det uppstår problem, hur löser du/ni dem?

 • Vad har du lärt dig?

 

Läs mer! loggboken - loggboken »

projektrapporten
p r o j e k t

Här finner du en rekommenderad innehållsförteckning.

 

 • Titelsida med formella uppgifter.
 • Sammanfattning [abstract].

 • Innehållsförteckning.
 • Inledning.

 • Syfte.
 • Mål.

 • Avgränsning.
 • Problemformulering.

 • Metod.
 • Genomförande.

 • Beskrivning av arbetsprocessen.
 • Analys av arbetsprocessen.

 • Utvärdering.
 • Din egen insats.

 • Gruppens insats.
 • Referenser/källförteckning.

 • Bilagor.

 

Läs mer! projektrapport - projektrapport »

PL som affärsman/kvinna
p r o j e k t

Det ställs stora krav på en projektledare och han/hon behöver många positiva egenskaper.

 

 • God förhandlingsteknik, planering & ledning.
 • Kan presentera & sälja en idé.

 • Skapar & utvecklar relationer.
 • Kunskap om sin bransch.

 • Kan genomföra beslut.
 • Vilja att ge av sig själv.

 

Läs mer! projektledaren som affärsman/kvinna - projektledaren som affärsman/kvinna »

bedömning, projektredovisning
p r o j e k t

 

 

Läs mer! bedömning - bedömning; projektredovisning »