"Matematik är en av logikens metoder"
- Ludwig Wittgenstein, 1889-1951, filosof & professor vid Cambridge
 
"Matematik är siffrornas grammatik"
- Hans Lohberger, 1920-1979, diktare

procent; nivå E
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  p r o c e n t 

 

 

Träna mer! procent, nivå E, övningsuppgift #1; decimal- & procentform - övningsuppgift #1; decimal- & procentform »

Träna mer! procent, nivå E, övningsuppgift #2; procentuella förändringar - övningsuppgift #2; procentuella förändringar »

 

Träna mer! procent, nivå E, övningsuppgift #3; andelen, delen & det hela - övningsuppgift #3; andelen, delen & det hela »

Träna mer! banklån & ränta, nivå E, övningsuppgift #4; utbetalning till banken - övningsuppgift #4; procentenheter »

 

Träna mer! procent, nivå E, övningsuppgift #5; löneökning - övningsuppgift #5; löneökning »

Träna mer! procent, nivå E, övningsuppgift #6; andelen, delen & det hela - övningsuppgift #6; andelen, delen & det hela »

 

Träna mer! procent, nivå E, övningsuppgift #7; varukostnad, marginal & pris - övningsuppgift #7; varukostnad, marginal & pris »

Träna mer! procent, nivå E, övningsuppgift #8; förändringsfaktor - övningsuppgift #8; förändringsfaktor »

 

Träna mer! procent, nivå E, övningsuppgift #9; påläggs- & marginalmoms - övningsuppgift #9; påläggs- & marginalmoms »

Träna mer! procent, nivå E, övningsuppgift #10; banklån & ränta - övningsuppgift #10; banklån & ränta »

 

Träna mer! procent, nivå E, , övningsuppgift #11; påläggsprocent & pris - övningsuppgift #11; påläggsprocent & pris »

Träna mer! procent, nivå E, , övningsuppgift #12; det ursprungliga värdet - övningsuppgift #12; det ursprungliga värdet »

 

Träna mer! procent, nivå E, , övningsuppgift #13; prisökning & volymsänkning - övningsuppgift #13; prisökning & volymsänkning »

Träna mer! procent, nivå E, övningsuppgift #14; brutto- & nettolön - övningsuppgift #14; brutto- & nettolön »

 

Träna mer! procent, nivå E, övningsuppgift #15; marginalprocent & pris - övningsuppgift #15; marginalprocent & pris »

Träna mer! procent, nivå E, övningsuppgift #16; förändringsfaktor - övningsuppgift #16; förändringsfaktor »

 

Träna mer! procent, nivå E, övningsuppgift #17; påläggs- & marginalmoms - övningsuppgift #17; påläggs- & marginalmoms »

Träna mer! procent, nivå E, övningsuppgift #18; banklån & ränta - övningsuppgift #18; banklån & ränta »

 

Träna mer! procent, nivå E, övningsuppgift #19; varukostnad, pålägg & pris - övningsuppgift #19; varukostnad, pålägg & pris »

Träna mer! procent, nivå E, övningsuppgift #20; rätt eller fel - övningsuppgift #20; rätt eller fel »

 

Träna mer! procent - facit; nivå E - procent - facit; nivå E »

 
 

läs först & träna sedan
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  p r o c e n t

Läs först igenom den fakta och de exempel som finns på
biz4you.se före du börjar träna på dina övningsuppgifter.

 

Läs mer! fakta & exempel; butiksmatematik - fakta & exempel; banklån & ränta »

träna på fler områden
ö v n i n g s u p p g i f t e r  -  b i z 4 y o u . s e

På biz4you.se finns det många flera intressanta områden inom ekonomi där du kan träna på olika övningsuppgifter med fullständiga facit.

 

  • Bokföring.
  • Bokslut.

  • Budgetering.
  • Entreprenörskap.

  • Finansiering.
  • Inköp.

  • Kalkylering.

 

Träna mer! alla övningsuppgifter på biz4you.se - alla övningsuppgifter på biz4you.se »

 
 

algebra »

banklån & ränta »
butiksmatematik »
index »
moms »
procenträkning »
sannolikhet »
statistik »
 

« övningsuppgifter